Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Hồng Lĩnh)

Ngày đăng 28/10/2019 | 09:14 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3143/SGTVT-VT ngày 15/10/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc thông báo Hợp tác xã vận tải hành khách Đồng Tâm đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Móng Cái)

Ngày đăng 28/10/2019 | 09:00 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4818/TB-SGTVT ngày 03/10/2019 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Ka Long đăng ký giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Móng Cái)

Ngày đăng 28/10/2019 | 08:54 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 4875/TB-SGTVT ngày 04/10/2019 của Sở GTVT Quảng Ninh thông báo về việc Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Ka Long giảm số chuyến hoạt động...

Phối hợp tổ chức và quản lý hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô BX Nước Ngầm - BX xe Đồng Lê và ngược lại.

Ngày đăng 24/10/2019 | 06:02 PM
Ngày 24/10/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 9207/SGTVT-QLVT về việc Phối hợp tổ chức và quản lý hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô BX Nước Ngầm - BX xe Đồng Lê và ngược lại.

Phối hợp điều chỉnh biểu đồ hoạt động tuyến vận tải hành khách bến xe Nước Ngầm - bến xe Trực Ninh và ngược lại.

Ngày đăng 24/10/2019 | 06:00 PM
Ngày 24/10/2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 9206/SGTVT-QLVT về việc Phối hợp điều chỉnh biểu đồ hoạt động tuyến vận tải hành khách bến xe Nước Ngầm - bến xe Trực Ninh và ngược lại.

Chấn chỉnh, xử lý đơn vị kinh doanh VTHK bằng ô tô tuyến cố định hoạt động kém hiệu quả

Ngày đăng 24/10/2019 | 05:58 PM
Ngày 24/10/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 9205/SGTVT-QLVT về việc Chấn chỉnh, xử lý đơn vị kinh doanh VTHK bằng ô tô tuyến cố định hoạt động kém hiệu quả

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Giao Thủy)

Ngày đăng 24/10/2019 | 09:59 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1956/SGTVT-QLVTTPNL ngày 08/10/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX TT Bình Minh)

Ngày đăng 24/10/2019 | 09:56 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2558/TB-SGTVT ngày 09/10/2019 của Sở GTVT Ninh Bình về việc Công ty TNHH MTV Hải Thắng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Kim Sơn)

Ngày đăng 24/10/2019 | 09:48 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2634/TB-SGTVT ngày 16/10/2019 của Sở GTVT Ninh Bình thông báo Công ty TNHH Thùy Dương Kim Sơn ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Phía Tây)

Ngày đăng 21/10/2019 | 07:55 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3796/SGTVT-QLVT ngày 07/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc thông báo Công ty TNHH Mai Linh Willer tại Thanh Hóa đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 21/10/2019 | 07:01 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3915/TB-SGTVT ngày 14/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Thái Thụy)

Ngày đăng 21/10/2019 | 07:00 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 201/TB-SGTVT ngày 09/10/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Đức Chính đăng ký khai thác tuyến vận tải hành...

Phối hợp quản lý phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô bị mất

Ngày đăng 21/10/2019 | 06:53 PM
Ngày 21/10/2019 Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 9089/SGTVT-QLVT về việc phối hợp quản lý phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô bị mất

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát đi bến xe khách phía Nam)

Ngày đăng 21/10/2019 | 05:56 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1905/SGTVT-QLVTPTNL ngày 04/10/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần Khánh Tám đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX phía Bắc)

Ngày đăng 18/10/2019 | 08:16 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3817/SGTVT-QLVT ngày 08/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa chập thuận Công ty TNHH Lan Vũ giám số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX phía Bắc)

Ngày đăng 18/10/2019 | 08:14 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3816/SGTVT-QLVT ngày 08/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa chập thuận Công ty TNHH vận tải Tùng Lâm ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Thái Thụy)

Ngày đăng 18/10/2019 | 08:13 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 196/TB-SGTVT ngày 07/10/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH TM và DV vận tải Thiệt Học ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Si Ma Cai)

Ngày đăng 18/10/2019 | 08:07 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 287/TB-SGTVTXD ngày 03/10/2019 của Sở GTVT-Xây dựng Lào Cai thông báo Hợp tác xã vận tải Tuấn Hồng điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 18/10/2019 | 08:03 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3909/SGTVT-QLVT ngày 11/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa chấp thuận Công ty TNHH Lý Thảo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Tây)

Ngày đăng 18/10/2019 | 07:59 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3815/SGTVT-QLVT ngày 08/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa chấp thuận Công ty TNHH Vĩnh Quang giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh