Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX Thành phố Lai Châu và ngược lại) của Công ty TNHH MTV Ngân Hà

Ngày đăng 21/02/2020 | 04:22 PM
Ngày 03/01/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 02/TB-SGTVT ngày 02/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK...

Thông báo: Về việc niêm yết thông tin đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của HTX DVVT&TM Miền Tây

Ngày đăng 06/02/2020 | 11:15 AM
Ngày 03/02/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 150/SGTVT-VT ngày 07/01/2020 của Sở Giao thông vận tải Nghệ An về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố...

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định của HTX CP DVKD VTHK Nghệ An

Ngày đăng 05/02/2020 | 10:59 AM
Ngày 27/12/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 4187/SGTVT-VT ngày 24/12/2019 của Sở Giao thông vận tải Nghệ An về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố...

Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách của Công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 05/02/2020 | 10:48 AM
Ngày 05/02/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 815/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Về việc phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Canh Tý năm 2020

Ngày đăng 21/01/2020 | 11:22 AM
Ngày 21/01/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 571/SGTVT-QLVT Về việc phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và...

Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách của Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh

Ngày đăng 16/01/2020 | 10:16 AM
Ngày 16/01/2020, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 449/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô.

Thông báo: Đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định Bến xe Mỹ Đình ( Hà Nội) - Bến xe Mường Chà ( Điện Biên)

Ngày đăng 08/01/2020 | 03:22 PM
Ngày 08/01/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 212/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Tiền Hải, BX Giáp Bát – BX Kiến Xương)

Ngày đăng 27/12/2019 | 06:12 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 265/TB-SGTVT ngày 20/12/2019 của Sở GTVT Thái Bình về việc thông báo Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Ngân Sơn đăng ký khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Ý Yên)

Ngày đăng 24/12/2019 | 06:15 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 06/2019/ĐK-CTKT ngày 01/12/2019 của Công ty cổ phần Khánh Tám thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Đức Long)

Ngày đăng 19/12/2019 | 11:12 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2573/TB-SGTVT ngày 09/12/2019 của Sở GTVT Gia Lai về việc thông báo Công ty TNHH VT&Dl Thuận Tiến Gia Lai ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây – BX Giao Thủy)

Ngày đăng 19/12/2019 | 11:00 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2458/SGTVT-QLVTPTNL ngày 12/12/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Giao Thủy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn -BX Giao Thủy)

Ngày đăng 19/12/2019 | 08:46 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 97/2019/BC-TP ngày 22/11/2019 của Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Thái Thụy)

Ngày đăng 18/12/2019 | 11:06 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 259/TB-SGTVT ngày 13/12/2019 của Sở GTVT Thái Bình về việc Xí nghiệp vận tải hành khách Thái Thụy ngừng khai thác tuyến bến xe Giáp Bát – bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX TP Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 17/12/2019 | 06:01 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3048/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 13/12/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Hợp tác xã vận chuyển Khách, HH&DV đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 13/12/2019 | 06:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2218/TB-SGTVT ngày 29/11/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Hợp tác xã vận tại đường bộ Giao Thủy, Công ty cổ phần du lịch Trường Khoa, Công ty cổ phần...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Kinh Môn)

Ngày đăng 13/12/2019 | 11:24 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2480/TB-SGTVT-P5 ngày 18/11/2019 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Công ty TNHH vận tải Năm Thu đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Miền Trung)

Ngày đăng 10/12/2019 | 11:29 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3940/SGTVT-VT ngày 05/12/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX TP. Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 10/12/2019 | 11:16 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2964/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 05/12/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Thông Lan Điện Biên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Tuyên Quang)

Ngày đăng 06/12/2019 | 03:40 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 96/TB-SGTVT ngày 19/11/2019 của Sở GTVT Tuyên Quang về việc thông báo Hợp tác xã vận tải Thành Tuyên giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Phú Thiện)

Ngày đăng 06/12/2019 | 02:11 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1729/TB-SGTVT ngày 27/8/2019 của Sở GTVT Gia Lai thông báo Hợp tác xã vận tải và dịch vụ Pleiku giảm số chuyến tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh