Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Sơn Tây)

Ngày đăng 19/11/2019 | 05:48 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3389/SGTVT-VT ngày 06/11/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc Công ty cổ phần vận tải Thọ Lam đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 19/11/2019 | 11:51 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3440/SGTVT-VT ngày 28/10/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX Tuyên Quang)

Ngày đăng 19/11/2019 | 11:25 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 90/TB-SGTVT ngày 31/10/2019 của Sở GTVT Tuyên Quang thông báo Công ty TNHH dịch vụ vận tải và Du lịch Cường đăng ký khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đã bị Sở GTVT Nghệ An thu hồi chấp thuận khai thác tuyến vận tải từ Hà Nội đi Nghệ An

Ngày đăng 15/11/2019 | 05:53 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3222/SGTVT-VT ngày 10/10/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc phối hợp kiểm tra, rà soát công bố nốt (giờ) trống tuyến cố định liên tỉnh

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:59 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2643/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 04/11/2019 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Kim Sơn)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:55 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2846/TB-SGTVT ngày 07/11/2019 của Sở GTVT Ninh Bình về việc Công ty TNHH Luyện Dung đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Trực Ninh)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:30 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2199/TB-SGTVT ngày 06/11/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần Khánh Tám đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Phía Nam)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:25 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2204/TB-SGTVT ngày 07/11/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần Khánh Tám đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:24 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2200/TB-SGTVT ngày 06/11/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Trực Ninh)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:19 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2131/TB-SGTVT ngày 30/10/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần Trường Duy đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX Mộc Châu)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:03 AM
Ngày 11/11/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 417/TB ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phẩn vận tải hành khách 2-9 Sơn La về việc thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Kim Sơn)

Ngày đăng 05/11/2019 | 09:44 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2634/TB-SGTVT ngày 16/10/2019 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Minh Lộc)

Ngày đăng 04/11/2019 | 05:44 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 05-09/HSNKT ngày 05/9/2019 của Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm đi BX Trực Ninh)

Ngày đăng 30/10/2019 | 06:28 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2045/SGTVT-QLVTPTNL ngày 21/10/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo Công ty cổ phần Khánh Tám đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX khách trung tâm Quy Nhơn)

Ngày đăng 30/10/2019 | 06:26 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 66/TB-SGTVT ngày 07/10/2019 của Sở GTVT Bình Định thông báo Công ty TNHH TM vận tải Trườn Thịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX TP. Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 28/10/2019 | 06:39 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2406/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 17/10/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Thông Lan Điện Biên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Trực Ninh)

Ngày đăng 28/10/2019 | 06:37 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 344/VT-CTY ngày 10/10/2019 của Công ty cổ phần đầu tư liên hiệp vận tải ô tô Hà Nam Ninh thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Nghi Sơn, BX Nước Ngầm - BX Vĩnh Lộc)

Ngày đăng 28/10/2019 | 09:33 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3931/SGTVT-QLVT ngày 15/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc Hợp tác xã vận tải hành khách Thanh Hoa đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát - BX Vĩnh Lộc)

Ngày đăng 28/10/2019 | 09:21 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3932/SGTVT-QLVT ngày 15/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc Hợp tác xã vận tải hành khách Thanh Hoa đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 28/10/2019 | 09:16 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3933/TB-SGTVT ngày 15/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh