Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/03/2017 | 05:02 PM
Theo văn bản số Văn bản số 530/TB-SGTVT ngày 23/3/2017 của Sở GTVT Lạng Sơn về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (HTX vận tải Đại Đoàn Kết tiếp...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải hành khách Cao Nguyên) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/03/2017 | 09:12 AM
Theo văn bản số Văn bản số 220/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 14/02/2017 của Sở GTVT Đắk Lắk về việc đơn vị vận tải tăng số chuyến chạy xe tuyến vận tải khách cố định bến xe Yên Nghĩa-bến xe Phía Bắc Buôn Ma...

Thực hiện hành trình hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh trên địa bàn TP Hà Nội theo Quy hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt

Ngày đăng 14/03/2017 | 09:24 AM
Ngày 14/3/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 797/SGTVT-QLVT về việc Thực hiện hành trình hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh trên địa bàn TP Hà Nội theo Quy hoạch đã được Bộ...

Niêm yết đợn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải - thực phẩm Hoàng Vinh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 14/03/2017 | 09:18 AM
Theo văn bản số Văn bản số 415/SGTVT-QLVT ngày 10/02/2017 của Sở GTVT Hưng Yên về việc điều chỉnh giờ xe xuất bến và tăng số chuyến chạy xe tuyến vận tải khách cố định Hưng Yên-Hà Nội, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải – Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 07/03/2017 | 05:34 PM
Xử lý văn bản số Văn bản số 383/SGTVT-VT ngày 17/02/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành...

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng 22/02/2017 | 11:39 AM
Ngày 22/2/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 114/TB-SGTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định...

Công ty cổ phần Trường Duy đăng ký khai thác tuyến Hải Hậu (Nam Định) - Sơn Tây (Hà Nội)

Ngày đăng 09/02/2017 | 11:38 AM
Ngày 09/02/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số Văn bản số 2566/SGTVT-QLVTPTNL ngày 19/12/2016 của Sở GTVT Nam Định văn bản số 349/ĐKKT ngày 16/12/2016 của Công ty cổ phần Trường Duy về việc...

Công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình đăng ký khai thác tuyến bến xe Sơn Tây (Hà Nội) - bến xe Nho Quan (Ninh Bình)

Ngày đăng 20/12/2016 | 11:39 AM
Xử lý văn bản số Văn bản số 3537/TB-SGTVT ngày 20/12/2016 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh