Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải dịch vụ và du lịch Sài Gòn) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 24/04/2017 | 05:35 PM  | View count: 95
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 39/CV ngày 17/3/2017 của Hợp tác xã vận tải dịch vụ và du lịch Sài Gòn thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô;

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải và DVDL Hiếu Minh Sơn) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:52 PM  | View count: 132
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số Văn bản số 1751/TB-SGTVT ngày 12/4/2017 của Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Tấn Thành) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:48 PM  | View count: 130
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số Văn bản số 1147/SGTVT-QLVT ngày 4/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc doanh nghiệp đăng ký thành công cho phương tiện khai thác trên tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải hành khách Cao Nguyên) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:46 PM  | View count: 71
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 457/TB-SGTVT ngày 22/3/2017 của Sở GTVT Đắk Lắk về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định bến xe Yên Nghĩa-bến xe Phía Bắc...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần Trường Duy) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:43 PM  | View count: 134
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 291/TB-SGTVT ngày 16/02/2017 của Sở GTVT Nam Định thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải – thực phẩm Hoàng Vinh) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:39 PM  | View count: 139
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 487/SGTVT-QLVT ngày 21/3/2017 của Sở GTVT Hưng Yên về việc thông báo doanh nghiệp đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định Hưng Yên-Hà Nội và...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:36 PM  | View count: 108
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 960/SGTVT-VT ngày 11/4/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 12:28 PM  | View count: 146
Ngày 13/4/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 671/SGTVT-QLVTPTNL ngày 10/4/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc bổ sung hành trình khai thác tuyến bến xe Hải Hậu-bến xe Yên Nghĩa trên cơ sở văn...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH ô tô Đại Duy) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/04/2017 | 11:33 AM  | View count: 133
Ngày 14/4/20017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 200/SGTVT-QLVTPTNL ngày 23/01/2017 và văn bản số 664/SGTVT-QLVTPTNL ngày 05/4/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai...

Thông báo: Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 14/04/2017 | 05:23 PM  | View count: 128
Ngày 14/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 238/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên...

Thông báo: Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 14/04/2017 | 05:18 PM  | View count: 123
Ngày 14/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 237/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Thông báo: Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 14/04/2017 | 04:32 PM  | View count: 110
Ngày 14/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 239/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải và DVDL Hiếu Minh Sơn)đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 07/04/2017 | 04:25 PM  | View count: 145
Theo văn bản số Văn bản số 1357/TB-SGTVT ngày 23/3/2017 của Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước Ngầm-bến xe Trung tâm Đà Nẵng, cụ...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH TM&DV vận tải Hoàng Phương) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/03/2017 | 11:36 AM  | View count: 143
Theo văn bản số Văn bản số 820/TB-SGTVT ngày 17/3/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Yên Nghĩa-bến xe Thọ Xuân, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Tấn Thành) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/03/2017 | 09:14 AM  | View count: 148
Theo văn bản số Văn bản số 930/TB-SGTVT ngày 27/3/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Yên Nghĩa-bến xe Cẩm Thủy, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/03/2017 | 05:02 PM  | View count: 121
Theo văn bản số Văn bản số 530/TB-SGTVT ngày 23/3/2017 của Sở GTVT Lạng Sơn về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (HTX vận tải Đại Đoàn Kết tiếp...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải hành khách Cao Nguyên) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/03/2017 | 09:12 AM  | View count: 170
Theo văn bản số Văn bản số 220/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 14/02/2017 của Sở GTVT Đắk Lắk về việc đơn vị vận tải tăng số chuyến chạy xe tuyến vận tải khách cố định bến xe Yên Nghĩa-bến xe Phía Bắc Buôn Ma...

Thực hiện hành trình hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh trên địa bàn TP Hà Nội theo Quy hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt

Ngày đăng 14/03/2017 | 09:24 AM  | View count: 482
Ngày 14/3/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 797/SGTVT-QLVT về việc Thực hiện hành trình hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh trên địa bàn TP Hà Nội theo Quy hoạch đã được Bộ...

Niêm yết đợn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải - thực phẩm Hoàng Vinh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 14/03/2017 | 09:18 AM  | View count: 147
Theo văn bản số Văn bản số 415/SGTVT-QLVT ngày 10/02/2017 của Sở GTVT Hưng Yên về việc điều chỉnh giờ xe xuất bến và tăng số chuyến chạy xe tuyến vận tải khách cố định Hưng Yên-Hà Nội, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải – Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 07/03/2017 | 05:34 PM  | View count: 198
Xử lý văn bản số Văn bản số 383/SGTVT-VT ngày 17/02/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh