Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 05/09/2017 | 05:01 PM
Ngày 05/9/2017, Sở GTVT Hà nội ban hành Thống báo số 683/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiền Phước) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH DVVT Hòa Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/09/2017 | 03:28 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được các văn bản: số 1006/TB-SGTVT ngày 26/6/2017, số 1063/TB-SGTVT ngày 03/7/2017 của Sở GTVT Hòa Bình về...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần xe khách Đắk Lắk) ngừng khai thác và giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/09/2017 | 03:25 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1348/SGTVT-QLVTPTNL ngày 23/8/2017 và Văn bản số 1368/SGTVT-QLVTPTNL ngày 28/8/2017 của Công ty cổ phần xe khách Đắk Lắk thông báo giảm số chuyến hoạt động,...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và du lịch ô tô Đức Thịnh) ngừng khai thác, giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 01/09/2017 | 12:34 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 215/TB-SGTVT ngày 15/8/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải ngừng khai thác, giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải Tùng Lâm) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 01/09/2017 | 12:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2984/TB-SGTVT ngày 31/8/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Cẩm Thủy của Công...

Thông báo: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 01/09/2017 | 11:20 AM
Ngày 01/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 676/TB-SGTVT về việc đon vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Hương) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/08/2017 | 11:06 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 227/TB-SGTVT ngày 24/8/2017 của Sở Giao thông vận tải Thái Bình về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải (Xí nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/08/2017 | 11:05 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 212/TB-SGTVT ngày 15/8/2017 của Sở Giao thông vận tải Thái Bình về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân Luyện Dung) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/08/2017 | 11:02 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 33/CTY ngày 07/8/2017 của Doanh nghiệp tư nhân Luyện Dung đăng ký ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 28/08/2017 | 04:05 PM
Ngày 28/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 657/TB-SGTVT vể việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần thương mại và du lịch vận tải Hùng Cường) giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/08/2017 | 03:04 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 15/08/17/VTHC ngày 15/8/2017 của Công ty cổ phần thương mại và du lịch vận tải Hùng Cường thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công TNHH vận tải du lịch Hoàng Sơn) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/08/2017 | 03:03 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 224/TB-SGTVT ngày 22/8/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Công TNHH...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Thanh Chúc) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/08/2017 | 10:59 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1498/SGTVT-QLVTPTNL ngày 18/7/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Thanh Chúc, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vận tải Nam Hà Hải) đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 23/08/2017 | 04:41 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 223/TB-SGTVT ngày 22/8/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Công...

Thông báo: Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 17/08/2017 | 05:20 PM
Ngày 17/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 624/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiền Phước) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hoàng Long) khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/08/2017 | 04:39 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1626/SGTVT-QLVT ngày 05/7/2017 của Sở GTVT Hải Phòng thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bến xe Niệm Nghĩa (Hải...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải Tùng Lâm) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/08/2017 | 02:00 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2729/TB-SGTVT ngày 10/8/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Phía Tây của Công...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải xây dựng Thắng Thanh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 15/08/2017 | 03:46 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2691/TB-SGTVT ngày 07/8/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Sầm Sơn của Doanh...

Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 14/08/2017 | 08:55 AM
Ngày 14/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 715/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân Luyện Dung) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/08/2017 | 04:58 PM
Ngày 02/8/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2823/TB-SGTVT ngày 24/10/2016 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh