Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Thông báo: Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 11/09/2017 | 08:06 PM
Ngày 11/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 704/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiền Phước) đăng ký khai thác...

Công ty cổ phần thương mại và truyền thông VN điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 08/09/2017 | 04:58 PM
Ngày 08/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 700/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty cổ phần thương mại và truyền thông VN) điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH TM Quân Nam MC) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/09/2017 | 04:28 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 4261/SGTVT-QLVT&PT ngày 09/8/2017 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Xí nghiệp vận tải Tiến Bộ) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 07/09/2017 | 04:25 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 216/TB-SGTVT ngày 15/8/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Xí nghiệp...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Huy Hải) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 07/09/2017 | 04:24 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2634/SGTVT-VT ngày 28/8/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hoàng Long) đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 07/09/2017 | 04:21 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 314/TB-SGTVT ngày 01/9/2017 của Sở GTVT Hải Phòng thông báo tăng số chuyến xe khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng)-bến...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải đường bộ Giao Thủy) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/09/2017 | 03:36 PM
Ngày 01/9/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 02/2017/TB ngày 25/7/2017 của Hợp tác xã vận tải đường bộ Giao Thủy thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần cơ khí Sơn La) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/09/2017 | 03:34 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được các văn bản số 1279/TB-SGTVT ngày 23/8/2017 của Sở GTVT Sơn La về việc điều Công ty cổ phần cơ khí Sơn La đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh Sơn La đi Hà Nội và...

Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 05/09/2017 | 05:01 PM
Ngày 05/9/2017, Sở GTVT Hà nội ban hành Thống báo số 683/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiền Phước) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH DVVT Hòa Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/09/2017 | 03:28 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được các văn bản: số 1006/TB-SGTVT ngày 26/6/2017, số 1063/TB-SGTVT ngày 03/7/2017 của Sở GTVT Hòa Bình về...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần xe khách Đắk Lắk) ngừng khai thác và giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/09/2017 | 03:25 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1348/SGTVT-QLVTPTNL ngày 23/8/2017 và Văn bản số 1368/SGTVT-QLVTPTNL ngày 28/8/2017 của Công ty cổ phần xe khách Đắk Lắk thông báo giảm số chuyến hoạt động,...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và du lịch ô tô Đức Thịnh) ngừng khai thác, giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 01/09/2017 | 12:34 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 215/TB-SGTVT ngày 15/8/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải ngừng khai thác, giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải Tùng Lâm) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 01/09/2017 | 12:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2984/TB-SGTVT ngày 31/8/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Cẩm Thủy của Công...

Thông báo: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 01/09/2017 | 11:20 AM
Ngày 01/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 676/TB-SGTVT về việc đon vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Hương) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/08/2017 | 11:06 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 227/TB-SGTVT ngày 24/8/2017 của Sở Giao thông vận tải Thái Bình về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải (Xí nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/08/2017 | 11:05 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 212/TB-SGTVT ngày 15/8/2017 của Sở Giao thông vận tải Thái Bình về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân Luyện Dung) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/08/2017 | 11:02 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 33/CTY ngày 07/8/2017 của Doanh nghiệp tư nhân Luyện Dung đăng ký ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 28/08/2017 | 04:05 PM
Ngày 28/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 657/TB-SGTVT vể việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần thương mại và du lịch vận tải Hùng Cường) giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/08/2017 | 03:04 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 15/08/17/VTHC ngày 15/8/2017 của Công ty cổ phần thương mại và du lịch vận tải Hùng Cường thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công TNHH vận tải du lịch Hoàng Sơn) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/08/2017 | 03:03 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 224/TB-SGTVT ngày 22/8/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Công TNHH...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh