Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Công ty TNHH dịch vụ và phát triển vận tải Duy Cường đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:51 PM
Ngày 09/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 789/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH dịch vụ và phát triển vận tải Duy Cường) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành...

Công ty TNHH thương mại vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:43 PM
Ngày 09/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 788/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại vận tải Hoàng Sơn) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:39 PM
Ngày 09/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 790/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn) giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 01-10/VT-HS ngày 01/10/2017 của Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Thiên Hà) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:29 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 0110/TBNKD-TH ngày 01/10/2017 của Công ty TNHH Thiên Hà thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Gia Lâm-bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:28 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1990/TB-SGTVT ngày 20/9/2017 của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hòa Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/10/2017 | 12:32 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1903/SGTVT-QLVTPTNL ngày 07/9/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến bến xe Nước Ngầm – Nam Trực (Hợp tác xã vận tải Hòa Bình...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/10/2017 | 12:25 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1931/TB-SGTVT ngày 12/9/2017 của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Tấn Thành) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/10/2017 | 03:43 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2944/TB-SGTVT ngày 29/8/2017 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Thông báo: Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 27/09/2017 | 05:05 PM
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 751/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Thông báo: Công ty cổ phần Ninh Quỳnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 27/09/2017 | 04:45 PM
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 746/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty cổ phần Ninh Quỳnh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần Khánh Tám) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/09/2017 | 02:32 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 05/2017/TB ngày 01/9/2017 của Công ty cổ phần Khánh Tám thông báo ngừng hoạt động...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần thương mại và truyền thông VN) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/09/2017 | 02:31 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 05-17/TBTX-VN ngày 15/9/2017 Công ty cổ phần thương mại và truyền thông...

Công ty TNHH dịch vụ và phát triển Duy Cường đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/09/2017 | 02:21 PM
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4213/SGTVT-QLVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH dịch vụ và phát triển Duy Cường) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Thông báo: Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 27/09/2017 | 02:17 PM
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 752/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến...

iêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/09/2017 | 12:22 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1998/TB-SGTVT ngày 24/9/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến bến xe Giao Thủy-Gia Lâm của Công ty TNHH dịch vụ ô...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH TM Quân Nam MC) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/09/2017 | 12:21 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 5056/SGTVT-QLVT&PT ngày 18/9/2017 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải và dịch vụ Pleiku) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/09/2017 | 12:20 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2059/TB-SGTVT ngày 22/9/2017 của Sở GTVT Gia Lai về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần thương mại và du lịch Việt Vịnh) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/09/2017 | 12:18 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 28/VV-NKKPT ngày 25/9/2017 của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Việt Vịnh thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Tân Phát Vượng) giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/09/2017 | 12:16 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1930/TB-SGTVT ngày 12/9/2017 của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo đơn vị vận tải giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh