Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Phúc đáp Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng đăng ký khai thác tuyến Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Miền Trung (Nghệ An)

Ngày đăng 22/09/2017 | 03:28 PM  | View count: 91
Ngày 22/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4101/SGTVT-QLVT về việc phúc đáp Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng đăng ký khai thác tuyến Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hưng Thành) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 22/09/2017 | 02:29 PM  | View count: 75
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 35/2017/CV-VTHT ngày 15/9/2017 Công ty TNHH Hưng Thành thông báo...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH TM-DV Hải Cường) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 22/09/2017 | 01:56 PM  | View count: 84
Theo văn bản số Văn bản số 1319/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 16/8/2017 của Sở GTVT Đắk Lắk về việc đơn vị vận tải đăng lý khai thác tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Tân Long-Thanh Hóa) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/09/2017 | 01:54 PM  | View count: 75
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 18/GĐN-CTY ngày 07/9/2017 Công ty TNHH Tân Long về việc ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định bến...

Thông báo: Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 19/09/2017 | 04:50 PM  | View count: 64
Ngày 19/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 725/TB-SGTVT về việc (Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn) đăng ký khai thác vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Tấn Thành-Thanh Hóa) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/09/2017 | 01:55 PM  | View count: 104
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3071/TB-SGTVT ngày 08/9/2017 Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Thăng Long) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/09/2017 | 01:49 PM  | View count: 72
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3070/TB-SGTVT ngày 08/9/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Sầm Sơn của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát ) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 15/09/2017 | 08:51 AM  | View count: 85
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1739/SGTVT-QLVTPTNL ngày 18/8/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến bến xe Giao Thủy-Gia Lâm của Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hoàng Sơn) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/09/2017 | 08:28 AM  | View count: 98
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 08/NXCĐ ngày 08/9/2017 của Hợp tác xã vận tải Hoàng Sơn thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Dũng Thuỷ điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 12/09/2017 | 05:06 PM  | View count: 69
Ngày 12/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 706/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty cổ phần thương mại và vận tải Dũng Thuỷ) điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách...

Thông báo: Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 11/09/2017 | 08:06 PM  | View count: 74
Ngày 11/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 704/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiền Phước) đăng ký khai thác...

Công ty cổ phần thương mại và truyền thông VN điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 08/09/2017 | 04:58 PM  | View count: 60
Ngày 08/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 700/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty cổ phần thương mại và truyền thông VN) điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH TM Quân Nam MC) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/09/2017 | 04:28 PM  | View count: 73
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 4261/SGTVT-QLVT&PT ngày 09/8/2017 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Xí nghiệp vận tải Tiến Bộ) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 07/09/2017 | 04:25 PM  | View count: 62
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 216/TB-SGTVT ngày 15/8/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Xí nghiệp...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Huy Hải) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 07/09/2017 | 04:24 PM  | View count: 69
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2634/SGTVT-VT ngày 28/8/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hoàng Long) đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 07/09/2017 | 04:21 PM  | View count: 97
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 314/TB-SGTVT ngày 01/9/2017 của Sở GTVT Hải Phòng thông báo tăng số chuyến xe khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng)-bến...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải đường bộ Giao Thủy) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/09/2017 | 03:36 PM  | View count: 51
Ngày 01/9/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 02/2017/TB ngày 25/7/2017 của Hợp tác xã vận tải đường bộ Giao Thủy thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần cơ khí Sơn La) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/09/2017 | 03:34 PM  | View count: 82
Sở GTVT Hà Nội nhận được các văn bản số 1279/TB-SGTVT ngày 23/8/2017 của Sở GTVT Sơn La về việc điều Công ty cổ phần cơ khí Sơn La đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh Sơn La đi Hà Nội và...

Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 05/09/2017 | 05:01 PM  | View count: 101
Ngày 05/9/2017, Sở GTVT Hà nội ban hành Thống báo số 683/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiền Phước) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH DVVT Hòa Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/09/2017 | 03:28 PM  | View count: 130
Sở GTVT Hà Nội nhận được các văn bản: số 1006/TB-SGTVT ngày 26/6/2017, số 1063/TB-SGTVT ngày 03/7/2017 của Sở GTVT Hòa Bình về...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh