Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Thăng Long ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/10/2017 | 01:09 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 27/2017/HTX-LT ngày 10/10/2017 của Hợp tác xã vận tải Thăng Long thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Thăng Long giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/10/2017 | 01:06 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 28/2017/HTX-LT ngày 18/10/2017 của Hợp tác xã vận tải Thăng Long thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe...

Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh

Ngày đăng 25/10/2017 | 04:34 PM
Ngày 25/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 846/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 25/10/2017 | 04:17 PM
Ngày 25/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 845/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Công ty cổ phần TM&VT Dũng Thuỷ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh

Ngày đăng 25/10/2017 | 04:01 PM
Ngày 25/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 841/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty cổ phần TM&VT Dũng Thuỷ) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 25/10/2017 | 03:43 PM
Ngày 25/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 840/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần VTHK 2-9 Sơn La, Công ty cổ phần xe khách Sơn La, Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La, Công ty TNHH Du lịch & thương mại Phú An) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 23/10/2017 | 03:37 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1585/TB-SGTVT, 1586/TB-SGTVT, 1587/TB-SGTVT, 1588/TB-SGTVT ngày 11/10/2017 của Sở GTVT Sơn La thông báo các đơn vị vận tải (Công ty cổ phần VTHK 2-9 Sơn La, Công...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 23/10/2017 | 03:35 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2050/TB-SGTVT ngày 12/10/2017 của Sở GTVT Điện Biên về việc điều Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên tỉnh bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH ô tô Đại Duy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 23/10/2017 | 01:12 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2059/TB-SGTVT ngày 02/10/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH ô tô Đại Duy) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH TM-DV Hải Cường đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 23/10/2017 | 01:11 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1537/TB-SGTVT ngày 28/9/2017 của Sở GTVT Đắk Lắk về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH TM-DV Hải Cường) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/10/2017 | 03:32 PM
Ngày 14/10/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 244/KHVT ngày 15/5/2017 của Công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/10/2017 | 03:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 5332/SGTVT-QLVT&PT, 5333/SGTVT-QLVT&PT ngày 03/10/2017, văn bản số 5379/ SGTVT-QLVT&PT ngày 04/10/2017 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc giảm số chuyến khai thác...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vận tải Nam Hà Hải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/10/2017 | 03:23 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 277/TB-SGTVT ngày 16/10/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Công ty cổ...

Thông báo: Hợp tác xã vận tải Thăng Long điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Ngày đăng 17/10/2017 | 05:16 PM
Ngày 17/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 816/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Thăng Long) điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải _ Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/10/2017 | 04:57 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 3047/SGTVT-VT ngày 05/10/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải - Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thành An đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/10/2017 | 04:56 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2797/SGTVT-VT ngày 14/9/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Ngân Sơn đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/10/2017 | 09:52 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 245/TB-SGTVT ngày 07/9/2017 và số 266/TB-SGTVT ngày 05/10/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải: Xí nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/10/2017 | 09:51 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 01/TB ngày 05/10/2017 của Xi nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô bến xe Yên Nghĩa –...

Thông báo: Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 12/10/2017 | 05:30 PM
Ngày 12/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 805/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Thông báo: Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 11/10/2017 | 05:26 PM
Ngày 11/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 798/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh