Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX TP Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 17/12/2019 | 06:01 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3048/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 13/12/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Hợp tác xã vận chuyển Khách, HH&DV đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 13/12/2019 | 06:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2218/TB-SGTVT ngày 29/11/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Hợp tác xã vận tại đường bộ Giao Thủy, Công ty cổ phần du lịch Trường Khoa, Công ty cổ phần...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Kinh Môn)

Ngày đăng 13/12/2019 | 11:24 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2480/TB-SGTVT-P5 ngày 18/11/2019 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Công ty TNHH vận tải Năm Thu đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Miền Trung)

Ngày đăng 10/12/2019 | 11:29 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3940/SGTVT-VT ngày 05/12/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX TP. Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 10/12/2019 | 11:16 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2964/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 05/12/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Thông Lan Điện Biên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Tuyên Quang)

Ngày đăng 06/12/2019 | 03:40 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 96/TB-SGTVT ngày 19/11/2019 của Sở GTVT Tuyên Quang về việc thông báo Hợp tác xã vận tải Thành Tuyên giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Phú Thiện)

Ngày đăng 06/12/2019 | 02:11 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1729/TB-SGTVT ngày 27/8/2019 của Sở GTVT Gia Lai thông báo Hợp tác xã vận tải và dịch vụ Pleiku giảm số chuyến tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX Mộc Châu)

Ngày đăng 06/12/2019 | 02:08 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2275/TB-SGTVT ngày 23/10/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty TNHH TM&DV Hồng Tiên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Ba Đồn)

Ngày đăng 06/12/2019 | 02:03 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2854/TB-SGTVT ngày 22/10/2019 của Sở GTVT Quảng Bình thông báo Hợp tác xã ô tô vận tải hành khách Sông Gianh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Thịnh Long, Giao Thủy, Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 06/12/2019 | 12:11 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2066/TB-SGTVT ngày 23/10/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo Công ty cổ phần Khánh Tám đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 06/12/2019 | 12:10 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4078/SGTVT-QLVT ngày 23/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải tiếp tục khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX Yên Bái)

Ngày đăng 06/12/2019 | 12:05 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 59/TB-SGTVT ngày 25/11/2019 của Sở GTVT Yên Bái về việc thông báo Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái tiếp tục khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Đồng Lê)

Ngày đăng 06/12/2019 | 12:04 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3013/TB-SGTVT ngày 04/11/2019 của Sở GTVT Quảng Bình thông báo Công ty TNHH TM&VT Hoàng Chung đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Tây Sơn)

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:59 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3535/TB-SGTVT ngày 20/11/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Công ty cổ phần vận tải Thọ Lam đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:56 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3723/SGTVT-VT ngày 18/11/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa -BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:47 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2882/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 28/11/2019 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Trung tâm Quy Nhơn)

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:42 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1289/SGTVT-VT ngày 01/11/2019 của Sở GTVT Bình Định thông báo Công ty TNHH TM vận tải Trường Thịnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Lao Bảo)

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:37 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3243/SGTVT-VT ngày 26/11/2019 của Sở GTVT Quảng Trị thông báo Công ty TNHH MTV Xuân Thanh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Đô Lương)

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:35 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3819/SGTVT-VT ngày 27/11/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Sơn Hải)

Ngày đăng 19/11/2019 | 05:52 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3662/SGTVT-VT ngày 13/11/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh