Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại và vận tải Hùng Cường ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 30/11/2017 | 11:32 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 28/11/17/VTHC ngày 28/11/2017 của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Hùng Cường về việc ngừng xe khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội ngừng hoạt động và giảm số chuyến tuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/11/2017 | 11:33 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được các Văn bản số 1253a/CV-XKN ngày 27/11/2017, 1255/CV-XKN ngày 27/11/2017, 1256/CV-XKN ngày 27/11/2017, của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội thông báo ngừng hoạt động và giảm...

Hợp tác xã vận tải 27-7 điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 28/11/2017 | 01:30 PM
Ngày 28/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 954/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải 27-7) điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/11/2017 | 11:34 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2419/TB-SGTVT ngày 20/11/2017 của Sở GTVT Nam Định thông báo đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến Quỹ Nhất-Yên Nghĩa.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 12:32 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2420/TB-SGTVT ngày 20/11/2017 của Sở GTVT Nam Định thông báo đơn vị vận tải đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến Nghĩa Hưng-Yên Nghĩa.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 12:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2416/TB-SGTVT ngày 20/11/2017 của Sở GTVT Nam Định thông báo đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến Nghĩa Hưng-Yên Nghĩa.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại du lịch và vận tải Thuận Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 12:27 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2337/SGTVT-QLVTPTNL ngày 09/11/2017 của Sở Giao thông vận tải Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến Xuân Trường-Giáp Bát (hoạt động vào giờ xe...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 12:26 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1176/SGTVT-QLVTPTNL ngày 05/6/2017 của Sở Giao thông vận tải Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến bến xe Giao Thủy-BX Nước Ngầm (hoạt động vào...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 11:39 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 13/VP-Cty ngày 05/11/2017 của Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh thông báo xe ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH Tuấn Việt ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 11:37 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 15/VP-Cty và số 18/VP-Cty ngày 05/11/2017 của Công ty TNHH Tuấn Việt thông báo xe ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 11:36 AM
Ngày 24/11/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 24/TB/2017 ngày 20/06/2017, số 37/TB/2017 ngày 02/8/2017 của Công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh thông báo giảm số chuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 11:36 AM
Ngày 24/11/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 24/TB/2017 ngày 20/06/2017, số 37/TB/2017 ngày 02/8/2017 của Công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh thông báo giảm số chuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH MTV TM Phúc Đức Hưng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:55 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2026/TB-SGTVT ngày 21/11/2017 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định lien tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Tấn Thành-Thanh Hóa) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 24/11/2017 | 01:18 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3745/TB-SGTVT ngày 02/11/2017 Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 22/11/2017 | 04:27 PM
Ngày 22/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 931/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Công ty CP TM và vận tải Tấn Hưng: ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 21/11/2017 | 06:00 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2219/TB-SGTVT ngày 07/11/2017 của Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Giáp...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Tây Kinh) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 21/11/2017 | 01:05 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 08/TB-TK ngày 14/11/2017 của Công ty TNHH Tây Kinh thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty liên doanh vận chuyển hành khách Phú Thọ giảm và ngừng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/11/2017 | 05:58 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1998/TB-SGTVT ngày 17/11/2017 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải Nam Trực đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 15/11/2017 | 12:33 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2257/TB-SGTVT ngày 30/10/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến bến xe Sơn Tây – bến xe trung tâm huyện Nghĩa Hưng.

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải ô tô TP Ninh Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 04:24 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2813/TB-SGTVT ngày 03/11/2017 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh