Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 14/12/2017 | 04:26 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2986TB-SGTVT ngày 05/12/2017 của Sở GTVT Lạng Sơn về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã Gia Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 02:08 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1559/SGTVT-VT ngày 01/12/2017 của Sở GTVT Lâm Đồng thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại và du lịch Việt Vịnh ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 02:03 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 36/TB-C.ty ngày 04/12/2017 của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Việt Vịnh thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Chùa Hang giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 02:02 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1827/TB-SGTVT ngày 06/12/2017 của Sở GTVT Thái Nguyên thông báo Hợp tác xã vận tải Chùa Hang giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải: Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 02:01 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1826/TB-SGTVT ngày 06/12/2017, của Sở GTVT Thái Nguyên thông báo Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH Mai Linh STAR đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 02:00 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 4105/SGTVT-QLVT ngày 30/11/2017 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH Mai Linh Star đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Sơn đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 01:58 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 6403/SGTVT-QLVT&PT ngày 22/11/2017 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Hòa Bình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 01:52 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2512/SGTVT-QLVTPTNL ngày 30/11/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hòa Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thành công Hồ Tùng Mậu đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 12:39 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được Văn bản số 2689/SGTVT-QLVT&PT ngày 08/12/2017 của Sở GTVT Hưng Yên về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 11/12/2017 | 11:29 AM
Xử lý văn bản số Văn bản số 2984/TB-SGTVT ngày 16/11/2017 của Sở GTVT Ninh Bình về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH DVVT Hòa Bình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 11/12/2017 | 11:28 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được các văn bản: số 2088/TB-SGTVT ngày 27/11/2017, số 2089/TB-SGTVT ngày 27/11/2017 của Sở GTVT Hòa Bình về việc công bố thông tin Công ty TNHH DVVT Hòa Bình đăng ký khai thác...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải Hưng Hà đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 11/12/2017 | 11:26 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 313/TB-SGTVT ngày 23/11/2017 của Sở GTVT Thái bình thông báo Công ty cổ phần vận tải Hưng Hà đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải Hải Hà ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/12/2017 | 04:28 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2491/TB-SGTVT ngày 27/11/2017 của Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Yên...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải hành khách Trường Vịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/12/2017 | 02:06 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3586/SGTVT-VT ngày 01/12/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH ô tô Đại Duy đăng ký ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/12/2017 | 01:51 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2492/TB-SGTVT ngày 27/11/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH ô tô Đại Duy) đăng ký ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 06/12/2017 | 02:06 PM
Ngày 06/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 980/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Hợp tác xã vận tải Thăng Long điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 06/12/2017 | 02:04 PM
Ngày 06/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 979/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại và vận tải Hùng Cường ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/12/2017 | 01:53 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 28/11/17/VTHC ngày 28/11/2017 của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Hùng Cường về việc ngừng xe khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Công ty TNHH Thái Đăng Long: ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 04/12/2017 | 05:59 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 02/TB-TĐL ngày 14/11/2017 của Công ty TNHH Thái Đăng Long thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định bến xe Giáp Bát (Hà Nội)-bến xe La Tiến...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 04/12/2017 | 11:31 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 10/TB-QH ngày 15/11/2017 của Công ty cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô bến...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh