Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Phối hợp trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô: Giờ xe xuất bến - hành trình hoạt động Bến xe Sơn Tây - Quỳnh Côi

Ngày đăng 27/12/2017 | 01:12 PM
Ngày 27/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 6316/SGTVT-QLVT về việc Phối hợp trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/12/2017 | 01:07 PM
Ngày 27/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1064/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Đức Trưởng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/12/2017 | 03:25 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 340/TB-SGTVT ngày 18/12/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Đức Trưởng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/12/2017 | 02:00 PM
Ngày 25/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1048/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH dịch vụ vận tải Trường Hằng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/12/2017 | 01:42 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4203/TB-SGTVT ngày 07/12/2017 Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 25/12/2017 | 01:38 PM
Ngày 25/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1053/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH vận tải Tùng Lâm đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 21/12/2017 | 10:56 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4335/TB-SGTVT ngày 15/12/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Cẩm Thủy của...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH vận tải và thương mại Loan Khoan ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/12/2017 | 03:23 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 339/TB-SGTVT ngày 18/12/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH vận tải và thương mại Loan Khoan ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên...

Chi nhánh Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/12/2017 | 02:28 PM
Ngày 20/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1040/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH Tuấn Thành ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/12/2017 | 01:52 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 27/VT-TT ngày 27/11/2017 của Công ty TNHH Tuấn Thành thông báo giảm tần suất hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Giáp Bát-bến...

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Thăng Long đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/12/2017 | 10:55 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3436/TB-SGTVT ngày 11/10/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Cửa Đạt của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải: Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải xây dựng Thắng Thanh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/12/2017 | 10:54 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3528/TB-SGTVT ngày 16/10/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Sầm Sơn của...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH vận tải Tùng Lâm đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/12/2017 | 10:15 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4334/TB-SGTVT ngày 15/12/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Cẩm Thủy của...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH DVVT và TM Hùng Thắng ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/12/2017 | 10:57 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 25/CT-HT ngày 14/12/2017 của Công ty TNHH DVVT và TM Hùng Thắng thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Giáp...

công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/12/2017 | 04:27 PM
Ngày 18/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1026/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã dịch vụ vận tải và thương mại Miền Tây đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/12/2017 | 02:20 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 3575/SGTVT-VT ngày 16/11/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH MTV TM Phúc Đức Hưng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/12/2017 | 02:11 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2284/TB-SGTVT ngày 29/11/2017 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH Việt Dũng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/12/2017 | 02:04 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1829/TB-SGTVT và số 1830/TB-SGTVT ngày 06/12/2017 của Sở GTVT Thái Nguyên thông báo Công ty TNHH Việt Dũng đăng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH du lịch Đại Phát ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/12/2017 | 01:56 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 12/Cv2017 ngày 01/12/2017 của Công ty TNHH du lịch Đại Phát về việc ngừng xe khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Công ty TNHH Hiền Phước điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 15/12/2017 | 03:02 PM
Ngày 15/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1016/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh