Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:51 PM
Ngày 12/2/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 148/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (hoạt động vào nốt, giờ xe xuất bến do Xí...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:47 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 336/SGTVT-QLVT ngày 31/1/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH vận tải Đông Lý đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:43 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 184/TB-SGTVT ngày 31/1/2018 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty cổ phần xe khách Sơn La đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:34 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 200/TB-SGTVT ngày 01/2/2018 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Tiên giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 149/TB-SGTVT ngày 25/1/2018 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty cổ phần xe khách Sơn La đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:25 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 324/SGTVT-VT ngày 30/1/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/02/2018 | 03:18 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 139/SGTVT-VT ngày 30/1/2018 của Sở GTVT Lâm Đồng thông báo Hợp tác xã xe khách Đà Lạt tăng số chuyến bến xe Nước Ngầm - bến xe liên tỉnh Đà Lạt và ngược lại.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/02/2018 | 02:19 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 535/SGTVT-QLVT&PT ngày 29/1/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Công ty TNHH TM Quân Nam MC giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 162/SGTVT-VT ngày 17/1/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:24 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 122/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 24/1/2018 của Sở GTVT Cao Bằng về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm tần suất hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/01/2018 | 10:49 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 151/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 19/1/2018 của Sở GTVT Hòa Bình về việc giảm tần suất chạy tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/01/2018 | 02:13 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 161/SGTVT-VT ngày 17/1/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/01/2018 | 02:07 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 07/TB-SGTVT ngày 19/1/2018 của Sở GTVT Tuyên Quang về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Mỹ...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/01/2018 | 01:57 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 108/TB-SGTVT ngày 18/1/2018 của Sở GTVT Sơn La về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyế.n bến xe Yên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/01/2018 | 01:52 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 29/TB-SGTVT ngày 23/1/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH Mai Tuyên HTP đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/01/2018 | 10:53 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 85/CV-XKN ngày 24/1/2018, 85A/CV-XKN ngày 26/1/2018 của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết: Hợp tác xã vận tải Huy Hải điều chỉnh giờ khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 22/01/2018 | 01:24 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 3844/ SGTVT-VT ngày 07/12/2017 của Sở GTVT Nghệ An đề nghị thông báo Hợp tác xã vận tải Huy Hải điều chỉnh giờ xe...

Niêm yết: Công ty TNHH TM vận tải Trường Thịnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 22/01/2018 | 01:21 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1753/ SGTVT-VT ngày 27/12/2017 của Sở GTVT Bình Định thông báo Công ty TNHH TM vận tải Trường Thịnh đăng ký...

Niêm yết: Công ty cổ phần Khánh Tám điều chỉnh giờ khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 22/01/2018 | 01:16 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2691/TB-SGTVT ngày 25/12/2017 của Sở GTVT Nam Định thông báo Công ty cổ phần Khánh Tám điều chỉnh giờ xe...

Niêm yết: Công ty CP TM DL&VT Thuận Phát và Hợp tác xã vận tải Hòa Bình đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 22/01/2018 | 01:10 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được  Văn bản số 2655/TB-SGTVT ngày 19/12/2017, số 2658/TB-SGTVT ngày 19/12/2017 của Sở GTVT Nam Định thông báo Công ty CP TM...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh