Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Mỹ Đình - BX Ba Bể)

Ngày đăng 11/04/2018 | 12:26 PM
Ngày 11/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 269/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Mỹ Đình - BX Ba Bể).

Thông báo: Hợp tác xã vận tải Thăng Long đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 10/04/2018 | 12:21 PM
Ngày 10/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 266/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết Công ty TNHH MV VT&XD Bảo Khánh giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/04/2018 | 06:10 PM
Ngày 03/4/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 19/TB-BK ngày 01/02/2018 của Công ty TNHH MV VT&XD Bảo Khánh thông báo đơn vị vận tải giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/04/2018 | 11:53 AM
Ngày 23/3/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 822/TB-SGTVT ngày 05/3/2018 của Sở GTVT Đà Nẵng thông báo đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước...

Niêm yết Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 30/03/2018 | 02:21 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 413/TB-SGTVT ngày 19/3/2018 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 30/03/2018 | 02:18 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 958/SGTVT-QLVTPTNL ngày 14/3/2018 của Sở GTVT Đà Nẵng thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Nước Ngầm (Hà...

Niêm yết Hợp tác xã vận tải hàng hóa du lịch Yên Thủy ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 30/03/2018 | 02:13 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 06/TB-HTX ngày 07/3/2018 của Hợp tác xã vận tải hàng hóa du lịch Yên Thủy về việc ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/03/2018 | 02:36 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 320/TB-SGTVT ngày 01/3/2018 của Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết Hợp tác xã xe khách Đà Lạt tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/03/2018 | 02:31 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 252/SGTVT-VT ngày 07/3/2018 của Sở GTVT Lâm Đồng thông báo Hợp tác xã xe khách Đà Lạt tăng số chuyến tuyến bến xe Nước Ngầm – bến xe liên tỉnh Đà Lạt và ngược lại.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/03/2018 | 02:29 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 507/SGTVT-VT ngày 27/2/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/03/2018 | 04:14 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 137/TB-SGTVT ngày 24/01/2018 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo đơn vị vận tải giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe...

Công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/03/2018 | 03:22 PM
Ngày 08/3/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 185/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (hoạt động vào nốt, giờ xe xuất...

Thông báo: Công ty TNHH TMDVVT xây dựng Hoàng Yến điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 05/03/2018 | 03:40 PM
Ngày 05/03/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 172/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Bảo Châu giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/03/2018 | 04:27 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 29/2018/CV-CT ngày 27/02/2018 của Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Bảo Châu đề nghị giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết Xí nghiệp thương mại du lịch và xây dựng 27-7 giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/02/2018 | 05:16 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 310/TB-SGTVT-P5 ngày 08/02/2018 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Xí nghiệp thương mại du lịch và xây dựng 27-7 giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/02/2018 | 05:13 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 260/TB-SGTVT ngày 09/02/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bến xe Sơn...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/02/2018 | 04:40 PM
Các ngày 26 và 27 tháng 02 năm 2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 40/TB-SGTVT ngày 09/02/2018 của Sở GTVT Hải Phòng về việc thông báo Biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/02/2018 | 11:16 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 183/SGTVT/QLVT-PT&NL ngày 12/02/2018 của Sở GTVT Bắc Kạn thông báo Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thưởng Nga đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết Hợp tác xã vận tải Trần Phú đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 23/02/2018 | 04:53 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 36/TB-SGTVT ngày 23/02/2018 của Sở GTVT Hà Giang thông báo Hợp tác xã vận tải Trần Phú đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe...

Sở GTVT HN Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Sông Lô)

Ngày đăng 17/02/2018 | 11:12 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2707/TB-SGTVT ngày 06/12/2018 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (Công ty TNHH...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh