Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nam Định)

Ngày đăng 18/05/2018 | 12:29 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 32/CV-HP ngày 26/4/2018 của Công ty TNHH Hiền Phước thông báo giảm số chuyền hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/05/2018 | 04:26 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 10/TB-HTX ngày 10/5/2018 của Hợp tác xã Tấn Thành đề nghị giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Giáp Bát - bến...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 15/05/2018 | 11:20 AM
Ngày 15/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 391/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty TNHH vận tải...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước ngầm - BX Nghi sơn)

Ngày đăng 15/05/2018 | 11:17 AM
Ngày 15/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 390/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước ngầm - BX Nghi...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên Nghĩa - BX trung tâm TP Thái Nguyên)

Ngày đăng 15/05/2018 | 10:21 AM
Ngày 15/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 389/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên Nghĩa - BX...

Thông báo: Đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Gia lâm - BX TT Lào Cai)

Ngày đăng 11/05/2018 | 10:11 AM
Ngày 11/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 383/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Gia...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây - BX Thanh Hà)

Ngày đăng 09/05/2018 | 02:17 PM
Ngày 09/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 369/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây - BX Thanh...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên Nghĩa - BX Lạc Sơn)

Ngày đăng 09/05/2018 | 02:13 PM
Ngày 09/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 370/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/05/2018 | 09:33 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 01/VT-TĐ ngày 01/5/2018 của Công ty TNHH dịch vụ vận tải và du lịch Trường Đạt đề nghị giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Bắc TP Thanh Hóa)

Ngày đăng 09/05/2018 | 09:28 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 01/VT-QN ngày 01/5/2018 của Công ty TNHH vận tải hành khách du lịch-thương mại Quảng Ninh đề nghị giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Lai Châu)

Ngày đăng 09/05/2018 | 09:24 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 451/TB-SGTVT ngày 03/5/2018 của Sở Giao thông vận tải Lai Châu về việc điều chỉnh phương án hoạt động khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bến xe Lai...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Cửa Ông)

Ngày đăng 09/05/2018 | 09:20 AM
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 1836/SGTVT-QLVT&PT ngày 19/4/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Sơn điều chỉnh phương án khai thác tuyến...

Niêm yết Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Bảo Châu ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 07/05/2018 | 10:45 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 51/2018/CV-CT ngày 04/5/2018 của Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Bảo Châu đề nghị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, (các tuyến:...

Thông báo về việc Đơn vị vân tải đăng ký khai thác không thành công tuyến VTK liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Kỳ Anh)

Ngày đăng 07/05/2018 | 10:32 AM
Ngày 07/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 352/TB-SGTVT về việc Đơn vị vân tải đăng ký khai thác không thành công tuyến VTK liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Kỳ...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Quy Đạt)

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:58 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 84/HTX ngày 25/4/2018 của Hợp tác xã vận tải Phú Thành Tuyên Minh đề nghị ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Quy Đạt).

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Miền Trung)

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:54 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1138/SGTVT-VT ngày 23/4/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Trung)

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:52 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1179/SGTVT-VT ngày 26/4/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hồi Xuân)

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:48 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1334/SGTVT-QLVT ngày 26/4/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH TM&DV VT Hoàng Phương đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Quỳ Hợp)

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:48 AM
Ngày 27/4/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 506/SGTVT-VT ngày 27/2/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hòa Quang đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/05/2018 | 10:46 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1095/SGTVT-VT ngày 18/4/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Nước...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh