Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 01/06/2018 | 10:20 AM  | View count: 120
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1670/SGTVT-QLVT ngày 22/5/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc thông báo doanh nghiệp đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 01/06/2018 | 10:18 AM  | View count: 66
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1669/SGTVT-QLVT ngày 22/5/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc thông báo doanh nghiệp đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết Hợp tác xã vận tải dịch vụ và du lịch Sài Gòn ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 01/06/2018 | 10:08 AM  | View count: 78
Ngày 24/5/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 70/CV ngày 15/5/2017 của Hợp tác xã vận tải dịch vụ và du lịch Sài Gòn thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Cẩm Phả, BX Cửa Ông)

Ngày đăng 31/05/2018 | 03:54 PM  | View count: 89
Ngày 31/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 433/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Cẩm...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 29/05/2018 | 05:55 PM  | View count: 105
Ngày 29/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 427/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty TNHH thương...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX TT Quy Nhơn)

Ngày đăng 25/05/2018 | 11:57 AM  | View count: 94
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 67/2018/TT-CV ngày 14/5/2018 của Công ty TNHH TM vận tải Trường Thịnh thông báo ngừng khai thác thành công tuyến bến xe Nước Ngầm-bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Sơn Tây)

Ngày đăng 25/05/2018 | 11:55 AM  | View count: 119
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1318/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 17/5/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Công ty CPVT Hoàn Nam điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Văn Bàn)

Ngày đăng 25/05/2018 | 11:52 AM  | View count: 72
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 46/TB-SGTVT ngày 11/5/2018 của Sở GTVT Lào Cai thông báo Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Khánh điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-Lâm Thao)

Ngày đăng 23/05/2018 | 11:50 AM  | View count: 73
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 781/TB-SGTVT ngày 15/5/2018 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-Tân Sơn)

Ngày đăng 23/05/2018 | 11:48 AM  | View count: 53
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 780/TB-SGTVT ngày 15/5/2018 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định lien tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 23/05/2018 | 11:43 AM  | View count: 53
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1365/SGTVT-VT ngày 16/5/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Hợp tác xã cổ phần...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 23/05/2018 | 11:41 AM  | View count: 94
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1366/SGTVT-VT ngày 16/5/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Công ty cổ phần du...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Nam Sách)

Ngày đăng 23/05/2018 | 11:37 AM  | View count: 58
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 111/2018/TB-CT ngày 06/5/2018 của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Dũng Thủy thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 21/05/2018 | 04:45 PM  | View count: 114
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1564/TB-SGTVT ngày 15/5/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Công ty TNHH...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 21/05/2018 | 04:32 PM  | View count: 93
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1566/TB-SGTVT ngày 15/5/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Hợp tác xã vận...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/05/2018 | 04:56 PM  | View count: 93
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 09/TB-CTY ngày 05/5/2018 của Công ty TNHH Tuấn Thành đề nghị ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Nước Ngầm - bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/05/2018 | 04:41 PM  | View count: 75
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 86/TB-HTX ngày 05/5/2018 của Hợp tác xã vận tải Tấn Thành đề nghị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Giáp Bát-bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (Bến xe Nước Ngầm - BX Nga Sơn)

Ngày đăng 18/05/2018 | 12:34 PM  | View count: 66
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1405-2018/TXTCĐ ngày 14/5/2018 của Công ty cổ phần 27-7 Đống Đa thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nam Định)

Ngày đăng 18/05/2018 | 12:29 PM  | View count: 106
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 32/CV-HP ngày 26/4/2018 của Công ty TNHH Hiền Phước thông báo giảm số chuyền hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/05/2018 | 04:26 PM  | View count: 88
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 10/TB-HTX ngày 10/5/2018 của Hợp tác xã Tấn Thành đề nghị giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Giáp Bát - bến...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh