Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Thái Bình)

Ngày đăng 28/06/2018 | 06:03 PM  | View count: 80
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 0262/2018 ngày 13/6/2018 của Công ty cổ phần du lịch thương mại và đầu tư Thiên Trường thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Cửa Ông)

Ngày đăng 26/06/2018 | 06:00 PM  | View count: 102
Ngày 22/6/2018, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 2807/SGTVT-QLVT&PT ngày 08/6/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Sơn, Công ty TNHH TM Đức...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Cẩm Phả)

Ngày đăng 26/06/2018 | 05:58 PM  | View count: 76
Ngày 22/6/2018, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 2820/SGTVT-QLVT&PT ngày 08/6/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Sơn đăng ký giảm số chuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Cửa Ông)

Ngày đăng 26/06/2018 | 05:55 PM  | View count: 77
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 2858/SGTVT-QLVT&PT ngày 12/6/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc đơn vị vận tải đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến bến xe Cửa Ông-bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Móng Cái)

Ngày đăng 26/06/2018 | 05:53 PM  | View count: 80
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 2753/TB-SGTVT&PT ngày 05/6/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến xe Móng Cái.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2018 | 05:51 PM  | View count: 78
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2016/SGTVT-QLVT ngày 18/6/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc doanh nghiệp khai thác thành công cho phương tiện khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2018 | 05:45 PM  | View count: 88
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1665/SGTVT-VT ngày 08/6/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Nước...

Niêm yết Công ty TNHH dịch vụ ô tô Đại Duy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/06/2018 | 05:03 PM  | View count: 86
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 938/SGTVT-QLVTPTNL ngày 11/6/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Đại Duy đăng ký khai thác tuyến BX Nước Ngầm-BX Trực Ninh.

Niêm yết Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/06/2018 | 04:59 PM  | View count: 78
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 915/SGTVT-QLVTPTNL ngày 07/6/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác tuyến BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy.

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây - BX Thành Hà)

Ngày đăng 20/06/2018 | 11:49 AM  | View count: 109
Ngày 20/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 487/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây - BX Thành...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác vào các tuyến vận tải do các đơn vị vận tải đã ngừng khai thác)

Ngày đăng 15/06/2018 | 03:18 PM  | View count: 117
Ngày 15/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 471/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 15/06/2018 | 03:14 PM  | View count: 110
Ngày 15/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 472/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 15/06/2018 | 03:03 PM  | View count: 99
Ngày 15/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 473/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm -...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 14/06/2018 | 09:58 AM  | View count: 107
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản 1096/TB-SGTVT ngày 07/6/2018 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (Công ty TNHH MTV vận tải và...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên Nghĩa - BX Quan Sơn)

Ngày đăng 13/06/2018 | 03:21 PM  | View count: 143
Ngày 13/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 467/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng lý khai thác không thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây - BX Thanh Hà)

Ngày đăng 13/06/2018 | 09:34 AM  | View count: 94
Ngày 13/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 466/TB-SGTT về việc Đơn vị vận tải đăng lý khai thác không thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh giờ khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/06/2018 | 09:52 AM  | View count: 77
Ngày 07/6/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 687/SGTVT-VT ngày 15/3/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo chấp thuận điều chỉnh giờ xe xuất bến tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 06/06/2018 | 03:50 PM  | View count: 125
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 18/2018/TBN-MĐ ngày 01/6/2018 của Công ty cổ phần quốc tế Mỹ Đình thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Tủa Chùa)

Ngày đăng 06/06/2018 | 02:32 PM  | View count: 141
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 975/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 31/5/2018, 978/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 31/5/2018 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên Nghĩa - BX Quan Sơn)

Ngày đăng 06/06/2018 | 01:56 PM  | View count: 141
Ngày 06/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 444/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên Nghĩa - BX Quan...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh