Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Bắc Vinh)

Ngày đăng 21/09/2018 | 10:06 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2660/SGTVT-VT ngày 10/9/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo Công ty TNHH TM&DV ô tô Vinh đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/09/2018 | 03:29 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 34/CV-Vinamotor ngày 06/9/2018 của Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Trung tâm Đà Nẵng)

Ngày đăng 17/09/2018 | 01:55 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3430/TB-SGTVT ngày 21/8/2018 của Sở GTVT Đà Nẵng thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước Ngầm-bến xe Trung tâm Đà Nẵng

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TT huyện Đạ Tẻh)

Ngày đăng 17/09/2018 | 10:41 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1176/SGTVT-VT ngày 31/8/2018 của Sở GTVT Lâm Đồng thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô của Hợp tác xã Gia...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô ( BX Nước Ngầm-BX Tân Kỳ)

Ngày đăng 10/09/2018 | 08:36 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1386/SGTVT-VT ngày 17/5/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bông Sen đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Tiên Lãng, BX An Lão)

Ngày đăng 07/09/2018 | 08:44 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 247/TB-SGTVT ngày 31/8/2018 của Sở GTVT Hải Phòng thông báo đơn vị vận tải điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Công ty...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô ( BX Yên Nghĩa-BX Kim Đông)

Ngày đăng 07/09/2018 | 08:29 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 737TB-SGTVT ngày 06/4/2018 của Sở GTVT Ninh Bình thông báo về việc tiếp Công ty TNHH Luyện Dung đăng ký tăng số chuyến khai thác thành công tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Thượng Lý)

Ngày đăng 07/09/2018 | 08:15 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2787/SGTVT-QLVT ngày 23/8/2018 của Sở GTVT Hải Phòng về việc giảm số chuyến chạy xe khai thác tuyến bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) đi bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao thủy)

Ngày đăng 04/09/2018 | 11:09 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 25/2018/TBN-MĐ ngày 29/8/2018 của Công ty cổ phần quốc tế Mỹ Đình thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến BX Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 04/09/2018 | 10:19 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1317/SGTVT-VT ngày 11/5/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã dịch...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô ( BX Mỹ Đình-BX Na Hang)

Ngày đăng 25/08/2018 | 04:48 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 94/TB-SGTVT ngày 06/8/2018 của Sở GTVT Tuyên Quang thông báo Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Yến đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Phía Tây)

Ngày đăng 24/08/2018 | 12:05 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 20/VT-HS ngày 20/8/2018 của Hợp tác xã vận tải Hoàng Sơn thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến BX Giáp Bát-BX Phía Tây)

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/08/2018 | 11:58 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2328/SGTVT-VT ngày 08/8/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã dịch...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tăng số chuyến, đăng ký giảm số chuyến tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/08/2018 | 11:48 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1361/TB-SGTVT ngày 09/8/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất đăng ký giảm số chuyến và tăng số chuyến tuyến BX Nước Ngầm-BX...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 20/08/2018 | 11:35 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1360/TB-SGTVT ngày 09/8/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất điều chỉnh phương án khai thác tuyến bến xe Nghĩa Hưng-bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX Na Hang)

Ngày đăng 15/08/2018 | 03:01 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 90/TB-SGTVT ngày 30/7/2018 của Sở GTVT Tuyên Quang thông báo Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Yến đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm – BX La Tiến và BX Gia Lâm – BX Triều Dương)

Ngày đăng 15/08/2018 | 02:45 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1564/SGTVT-QLVT&PT ngày 02/8/2018 của Sở GTVT Hưng Yên về việc Công ty TNHH vận tải – thực phẩm Hoàng Vinh điều chỉnh giờ xe xuất bến và tăng số chuyến chạy xe...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Giáp Bát - BX Quán Lào, BX Minh Lộc)

Ngày đăng 10/08/2018 | 03:45 PM
Ngày 10/8/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 644TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Giáp Bát...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Miền Đông)

Ngày đăng 10/08/2018 | 03:24 PM
Ngày 10/8/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 643/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Miền Đông)

Ngày đăng 08/08/2018 | 04:32 PM
Ngày 08/8/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 630/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Miền...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh