Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Sơn Hải)

Ngày đăng 15/10/2018 | 12:11 PM  | View count: 113
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3015/SGTVT-VT ngày 05/10/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:27 AM  | View count: 89
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1688/TB-SGTVT ngày 26/9/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác thành công tuyến BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Trung tâm Đà Nẵng)

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:18 AM  | View count: 88
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3963/TB-SGTVT ngày 28/9/2018 của Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Lạc Sơn)

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:14 AM  | View count: 67
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2107/TB-SGTVT ngày 27/8/2018 của Sở GTVT Hòa Bình thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:04 AM  | View count: 69
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3536/SGTVT-QLVT ngày 01/10/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xê ô tô, tuyến Hà Nội – Thanh...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Khánh Thành)

Ngày đăng 09/10/2018 | 09:51 AM  | View count: 48
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 103/CV-HP ngày 02/10/2018 của Công ty TNHH Hiền Phước về việc tạm ngừng xe khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Đông)

Ngày đăng 05/10/2018 | 11:23 AM  | View count: 67
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 10825/SGTVT-VTĐB ngày 28/9/2018 của Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh thông báo đơn vị đăng ký điều chỉnh giờ xe xuất bến khai thác tuyến vận tải hành khách thành công.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Sơn Hải)

Ngày đăng 04/10/2018 | 02:39 PM  | View count: 81
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2803/SGTVT-VT ngày 18/9/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Ba Đồn)

Ngày đăng 04/10/2018 | 02:34 PM  | View count: 72
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2436/TB-SGTVT ngày 28/9/2018 của Sở GTVT Quảng Bình thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác của Hợp tác xã vận tải Phú Thành Tuyên Minh hoạt động tuyến vận...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Yên Cát)

Ngày đăng 01/10/2018 | 09:51 AM  | View count: 95
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3478/TB-SGTVT ngày 25/9/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Phía bắc Buôn ma Thuột)

Ngày đăng 01/10/2018 | 09:50 AM  | View count: 102
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1373/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 17/9/2018 của Sở GTVT Đắk Lắk thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Phía bắc TP Vinh)

Ngày đăng 01/10/2018 | 09:42 AM  | View count: 84
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2869/SGTVT-VT ngày 24/9/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Phía bắc TP Vinh)

Ngày đăng 01/10/2018 | 09:40 AM  | View count: 77
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2870/ SGTVT-VT ngày 24/9/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của...

Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 28/09/2018 | 09:15 AM  | View count: 574
Ngày 28/9/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 773/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký ngừng khai thác nốt giờ tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc Buôn Ma Thuột)

Ngày đăng 27/09/2018 | 10:58 AM  | View count: 80
Theo văn bản số 1354/TB-SGTVT ngày 12/9/2018 của Sở GTVT Đắk Lắk thông báo đơn vị vận tải ngừng khai thác nốt giờ tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước Ngầm-bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột của Công...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Nghi Sơn, Ngọc Lặc, Lang Chánh)

Ngày đăng 27/09/2018 | 10:56 AM  | View count: 204
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3051/TB-SGTVT ngày 27/8/2018, văn bản số 3375/TB-SGTVT ngày 19/9/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Tủa Chùa)

Ngày đăng 27/09/2018 | 10:46 AM  | View count: 68
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1767/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 18/9/2018 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Long Giang đăng ký khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến xe Tủa Chùa.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Nghi Sơn, Ngọc Lặc, Lang Chánh)

Ngày đăng 27/09/2018 | 08:28 AM  | View count: 60
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3051/TB-SGTVT ngày 27/8/2018, văn bản số 3375/TB-SGTVT ngày 19/9/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô ( BX Nước Ngầm-BX Quảng Ngãi)

Ngày đăng 25/09/2018 | 11:34 AM  | View count: 86
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 244/TB-SGTVT ngày 17/9/2018 của Sở GTVT Quảng Ngãi thông báo Hợp tác xã dịch vụ vận tải Miền Trung đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Đạ Tẻh)

Ngày đăng 25/09/2018 | 11:07 AM  | View count: 59
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 107/2018/ĐTĐĐ-CTY ngày 20/9/2018 của Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh