Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 28/09/2018 | 09:15 AM  | View count: 523
Ngày 28/9/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 773/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký ngừng khai thác nốt giờ tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc Buôn Ma Thuột)

Ngày đăng 27/09/2018 | 10:58 AM  | View count: 64
Theo văn bản số 1354/TB-SGTVT ngày 12/9/2018 của Sở GTVT Đắk Lắk thông báo đơn vị vận tải ngừng khai thác nốt giờ tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước Ngầm-bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột của Công...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Nghi Sơn, Ngọc Lặc, Lang Chánh)

Ngày đăng 27/09/2018 | 10:56 AM  | View count: 160
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3051/TB-SGTVT ngày 27/8/2018, văn bản số 3375/TB-SGTVT ngày 19/9/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Tủa Chùa)

Ngày đăng 27/09/2018 | 10:46 AM  | View count: 51
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1767/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 18/9/2018 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Long Giang đăng ký khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến xe Tủa Chùa.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Nghi Sơn, Ngọc Lặc, Lang Chánh)

Ngày đăng 27/09/2018 | 08:28 AM  | View count: 49
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3051/TB-SGTVT ngày 27/8/2018, văn bản số 3375/TB-SGTVT ngày 19/9/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô ( BX Nước Ngầm-BX Quảng Ngãi)

Ngày đăng 25/09/2018 | 11:34 AM  | View count: 75
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 244/TB-SGTVT ngày 17/9/2018 của Sở GTVT Quảng Ngãi thông báo Hợp tác xã dịch vụ vận tải Miền Trung đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Đạ Tẻh)

Ngày đăng 25/09/2018 | 11:07 AM  | View count: 43
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 107/2018/ĐTĐĐ-CTY ngày 20/9/2018 của Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký ngừng khai thác nốt giờ tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc Buôn Ma Thuột)

Ngày đăng 21/09/2018 | 10:31 AM  | View count: 70
Theo văn bản số 1182/TB-SGTVT ngày 10/8/2018 của Sở GTVT Đắk Lắk thông báo đơn vị vận tải ngừng khai thác nốt giờ tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước Ngầm-bến xe Phía Bắc Buôn Ma Thuột của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc Buôn Ma Thuột)

Ngày đăng 21/09/2018 | 10:24 AM  | View count: 97
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1339/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 11/9/2018 của Sở GTVT Đắk Lắk về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước Ngầm-bến xe Phía Bắc...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô ( BX Nước Ngầm-BX Sơn Hải)

Ngày đăng 21/09/2018 | 10:15 AM  | View count: 75
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2291/SGTVT-VT ngày 06/8/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Bắc Vinh)

Ngày đăng 21/09/2018 | 10:06 AM  | View count: 87
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2660/SGTVT-VT ngày 10/9/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo Công ty TNHH TM&DV ô tô Vinh đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/09/2018 | 03:29 PM  | View count: 89
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 34/CV-Vinamotor ngày 06/9/2018 của Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Trung tâm Đà Nẵng)

Ngày đăng 17/09/2018 | 01:55 PM  | View count: 79
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3430/TB-SGTVT ngày 21/8/2018 của Sở GTVT Đà Nẵng thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước Ngầm-bến xe Trung tâm Đà Nẵng

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TT huyện Đạ Tẻh)

Ngày đăng 17/09/2018 | 10:41 AM  | View count: 89
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1176/SGTVT-VT ngày 31/8/2018 của Sở GTVT Lâm Đồng thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô của Hợp tác xã Gia...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô ( BX Nước Ngầm-BX Tân Kỳ)

Ngày đăng 10/09/2018 | 08:36 AM  | View count: 96
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1386/SGTVT-VT ngày 17/5/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bông Sen đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Tiên Lãng, BX An Lão)

Ngày đăng 07/09/2018 | 08:44 AM  | View count: 83
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 247/TB-SGTVT ngày 31/8/2018 của Sở GTVT Hải Phòng thông báo đơn vị vận tải điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Công ty...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô ( BX Yên Nghĩa-BX Kim Đông)

Ngày đăng 07/09/2018 | 08:29 AM  | View count: 96
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 737TB-SGTVT ngày 06/4/2018 của Sở GTVT Ninh Bình thông báo về việc tiếp Công ty TNHH Luyện Dung đăng ký tăng số chuyến khai thác thành công tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Thượng Lý)

Ngày đăng 07/09/2018 | 08:15 AM  | View count: 93
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2787/SGTVT-QLVT ngày 23/8/2018 của Sở GTVT Hải Phòng về việc giảm số chuyến chạy xe khai thác tuyến bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) đi bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao thủy)

Ngày đăng 04/09/2018 | 11:09 AM  | View count: 98
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 25/2018/TBN-MĐ ngày 29/8/2018 của Công ty cổ phần quốc tế Mỹ Đình thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến BX Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 04/09/2018 | 10:19 AM  | View count: 86
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1317/SGTVT-VT ngày 11/5/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã dịch...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh