Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-BX Lạc Sơn (Hòa Bình)

Ngày đăng 29/10/2018 | 03:00 PM  | View count: 1710
Ngày 29/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1132/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà...

Sở GTVT HN Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 29/10/2018 | 10:55 AM  | View count: 56
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2001/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 22/10/2018 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Hợp tác xã vận chuyển hành khách, HH&DV giảm số chuyến khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 27/10/2018 | 09:52 AM  | View count: 80
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 155/TB-SGTVT ngày 25/6/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Nước Ngầm-bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Yên Bái)

Ngày đăng 26/10/2018 | 09:51 AM  | View count: 71
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 71/TB-SGTVT ngày 18/10/2018 của Sở GTVT Yên Bái thông báo Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Lâm Thao)

Ngày đăng 26/10/2018 | 09:48 AM  | View count: 76
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2409/TB-SGTVT ngày 18/10/2018 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc Buôn Ma Thuột)

Ngày đăng 23/10/2018 | 09:39 AM  | View count: 104
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1451/TB-SGTVT ngày 28/09/2018 của Sở GTVT Đắk Lắk về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước Ngầm-bến xe Phía...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Trực Ninh, BX Yên Nghĩa-BX Hải Hậu)

Ngày đăng 23/10/2018 | 09:33 AM  | View count: 101
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1760/TB-SGTVT ngày 09/10/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Sầm Sơn)

Ngày đăng 23/10/2018 | 09:26 AM  | View count: 89
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3729/SGTVT-QLVT ngày 12/10/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Hà...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Quán Lào)

Ngày đăng 23/10/2018 | 09:24 AM  | View count: 78
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3730/SGTVT-QLVT ngày 12/10/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến Hà...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Tiền Hải, BX Nước Ngầm-BX Tiền Hải)

Ngày đăng 23/10/2018 | 09:19 AM  | View count: 80
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 310/TB-SGTVT ngày 18/10/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH Phiệt Học đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Tiền Hải, BX Nước Ngầm-BX Tiền Hải)

Ngày đăng 23/10/2018 | 09:13 AM  | View count: 82
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 309/TB-SGTVT ngày 18/10/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH Mạnh La giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tuyến BX Giáp...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Lâm Thao)

Ngày đăng 18/10/2018 | 11:09 AM  | View count: 80
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2325/TB-SGTVT ngày 10/10/2018 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo tiếp nhận Hợp tác xã vận tải Hồng Hà đăng ký giảm số chuyến khai thác trên tuyến bến xe Mỹ Đình-bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Bồng Tiên, BX Giáp Bát-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 18/10/2018 | 11:03 AM  | View count: 155
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 307/TB-SGTVT ngày 10/10/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Ngân Sơn đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đô Lương)

Ngày đăng 16/10/2018 | 12:51 PM  | View count: 77
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 15/VP-Cty ngày 21/8/2018 của Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh thông báo xe ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến: bến xe Nước Ngầm (Hà...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Bình An)

Ngày đăng 16/10/2018 | 12:30 PM  | View count: 99
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2208/TB-SGTVT ngày 10/10/2018 của Sở GTVT Hòa Bình về việc công bố thông tin Hợp tác xã vận tải Sông Đà đăng ký ngừng khai thác tuyến VTHKLT: tuyến bến xe Yên...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Bồng Tiên, BX Giáp Bát-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 16/10/2018 | 12:16 PM  | View count: 96
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 306/TB-SGTVT ngày 10/10/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo công ty cổ phần xe khách Thái Bình ngừng khai thác và giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Lạc Sơn)

Ngày đăng 16/10/2018 | 12:07 PM  | View count: 100
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2207/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 10/10/2018 của Sở GTVT Hòa Bình thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Hoàng Kim điều chỉnh giờ xe xuất bến tuyến vận tải hành khách,...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Móng Cái)

Ngày đăng 15/10/2018 | 12:46 PM  | View count: 69
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 5640/SGTVT-QLVT&PT ngày 18/9/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh thông báo về việc Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Ka Long đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 15/10/2018 | 12:41 PM  | View count: 71
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1715/TB-SGTVT ngày 02/10/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty cổ phần vận tải Nam Trực điều chỉnh phương án khai thác tuyến bến xe Nghĩa Hưng-bến...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh giờ xe xuất bến tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Nghi Sơn, BX Giáp Bát-BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 15/10/2018 | 12:35 PM  | View count: 68
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3566/SGTVT-QLVT, 3567/SGTVT-QLVT ngày 02/10/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn điều chỉnh phương án khai thác tuyến...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh