Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 29/11/2018 | 09:39 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2001/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 22/10/2018 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Hợp tác xã vận chuyển hành khách, HH&DV giảm số chuyến khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 28/11/2018 | 03:00 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3270/SGTVT-VT ngày 19/11/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh tại Hà Tĩnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 28/11/2018 | 02:00 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3270/SGTVT-VT ngày 19/11/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh tại Hà Tĩnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Minh Lộc, BX Quán Lào

Ngày đăng 26/11/2018 | 06:28 PM
Ngày 26/11/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1892/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Minh...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Bình An)

Ngày đăng 23/11/2018 | 02:00 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2557/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 15/11/2018 của Sở GTVT Hòa Bình về việc chấp thuận thay đổi hành trình chạy xe đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bến...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX phía Nam Hà Giang)

Ngày đăng 23/11/2018 | 10:00 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 252/TB-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở GTVT Hà Giang thông báo Hợp tác xã vận tải Thành Công điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Thượng Lý)

Ngày đăng 23/11/2018 | 04:00 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 328/TB-SGTVT ngày 16/11/2018 của Sở GTVT Hải Phòng về việc giảm số chuyến chạy xe khai thác tuyến bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) đi bến xe Gia Lâm (Hà Nội)

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Tuyên Quang)

Ngày đăng 22/11/2018 | 10:39 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 07/CVCT/2018 ngày 20/10/2018 của Công ty TNHH DVVT&DL Trường Đạt thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định, tuyến bến xe Mỹ Đình-bến xe khách Tuyên...

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của Pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi tại các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 20/11/2018 | 06:18 PM
Ngày 20/11/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội văn bản số 1718/KL-SGTVT về việc chấp hành các quy định của Pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi tại các đơn...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Sầm Sơn)

Ngày đăng 20/11/2018 | 11:14 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4262/TB-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Sầm Sơn của...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Nho Quan Rịa (Ninh Bình)

Ngày đăng 19/11/2018 | 05:26 PM
Ngày 19/11/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Nho...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đô Lương)

Ngày đăng 19/11/2018 | 11:21 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3663/SGTVT-VT ngày 08/11/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô của Hợp tác xã vận tải Huy...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Quy Nhơn)

Ngày đăng 19/11/2018 | 10:00 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 114/TB-SGTVT ngày 02/11/2018 của Sở GTVT Bình Định thông báo Công ty TNHH TM vận tải Trường Thịnh đăng ký khai thác tuyến bến xe Nước Ngầm-bến xe khách Trung tâm...

Triển khai văn bản số 12779/BGTVT-VT ngày 09/11/2018 của Bộ GTVT về việc bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc năm 2020

Ngày đăng 16/11/2018 | 05:59 PM
Ngày 16/11/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội văn bản số 7775/SGTVT-QLVT về việc triển khai văn bản số 12779/BGTVT-VT ngày 09/11/2018 của Bộ GTVT về việc bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến VTHK cố...

Thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Yên Nghĩa - bến xe Giao Thủy và ngược lại

Ngày đăng 16/11/2018 | 04:00 PM
Ngày 16/11/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội văn bản số 7773/SGTVT-QLVT về việc thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Yên Nghĩa - bến xe Giao Thủy và ngược lại

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 16/11/2018 | 11:22 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2130/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 05/11/2018 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Long Giang đăng ký khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến xe Điện Biên Phủ

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Minh Lộc)

Ngày đăng 16/11/2018 | 11:18 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4161/SGTVT-QLVT ngày 06/11/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc thông báo Công ty TNHH vận tải và du lịch Minh Quý đăng ký khai thác thành coonbg tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Sầm Sơn)

Ngày đăng 16/11/2018 | 11:16 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4263/SGTVT-QLVT ngày 12/11/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH Vĩnh Quang giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX TTTP Thái Nguyên)

Ngày đăng 16/11/2018 | 11:14 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 49/TB/2018 ngày 07/11/2018 của Công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/11/2018 | 10:29 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1915/TB-SGTVT ngày 26/10/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô.

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh