Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Phía Bắc Lạng Sơn)

Ngày đăng 16/11/2018 | 08:06 AM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 94/2018/CV-CT ngày 13/11/2018 của Công ty TNHH VT và DL Bảo Châu thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định, tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến xe phía bắc...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX, trạm trung chuyển hành khách quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị)

Ngày đăng 15/11/2018 | 09:58 AM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2620/TB-SGTVT ngày 07/11/2018 của Sở GTVT Lạng Sơn về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Công ty TNH MTV...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Tiền Hải)

Ngày đăng 15/11/2018 | 09:53 AM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 326/TB-SGTVT ngày 09/11/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Phiệt Học giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Cẩm Phả)

Ngày đăng 12/11/2018 | 09:09 AM  | View count: 43
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 12/2018/HTX-LT ngày 05/09/2018 của HTX vận tải Thăng Long thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Tuyên Quang)

Ngày đăng 12/11/2018 | 08:26 AM  | View count: 62
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 437/CV-CPXK ngày 29/10/2018 của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định, tuyến bến xe Mỹ Đình – bến xe Tuyên Quang.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Trung)

Ngày đăng 06/11/2018 | 08:37 AM  | View count: 68
Ngày 01/11/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 28/VP ngày 20/7/2018 của Công ty TNHH TM&DV ô tô Vinh thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến: bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 06/11/2018 | 08:19 AM  | View count: 62
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3994/SGTVT-QLVT ngày 29/10/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc thông báo doanh nghiệp đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 06/11/2018 | 08:11 AM  | View count: 59
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 32/2018/TBN-MĐ ngày 25/10/2018 của Công ty Cổ phần Quốc tế Mỹ Đình thông báo ngừng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh cố định bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Trung tâm TP Thái Nguyên)

Ngày đăng 05/11/2018 | 08:30 AM  | View count: 72
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 438/TB-CPXK ngày 29/10/2018 của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX phía Giao Thủy)

Ngày đăng 05/11/2018 | 08:14 AM  | View count: 85
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1867/TB-SGTVT ngày 23/10/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX phía Nam Hà Giang)

Ngày đăng 30/10/2018 | 10:51 AM  | View count: 89
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 226/TB-SGTVT ngày 23/10/2018 của Sở GTVT Hà Giang thông báo Hợp tác xã vận tải Trần Phú đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TP. Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 30/10/2018 | 09:58 AM  | View count: 59
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1916/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 09/10/2018 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Thông Lan Điện Biên đăng ký khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến xe TP. Điện...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 30/10/2018 | 09:00 AM  | View count: 92
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 318/TB-SGTVT ngày 26/10/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Đức Trưởng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-BX Cao Sơn (thuộc huyện Đà Bắc,Hòa Bình); BX Yến Nghĩa (Hà Nội)-BX Mường Chiềng (thuộc huyện Đà Bắc, Hòa Bình)

Ngày đăng 29/10/2018 | 04:00 PM  | View count: 1474
Ngày 29/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1133/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà...

Triển khai thực hiện văn bản số 11709/BGTVT-VT ngày 15/10/2018 của Bộ GTVT việc bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020.

Ngày đăng 29/10/2018 | 04:00 PM  | View count: 526
Ngày 29/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành công văn số 7205/SGTVT-QLVT về việc triển khai thực hiện văn bản số 11709/BGTVT-VT ngày 15/10/2018 của Bộ GTVT việc bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến VTHK cố...

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-BX Lạc Sơn (Hòa Bình)

Ngày đăng 29/10/2018 | 03:00 PM  | View count: 1500
Ngày 29/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1132/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà...

Sở GTVT HN Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 29/10/2018 | 10:55 AM  | View count: 46
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2001/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 22/10/2018 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Hợp tác xã vận chuyển hành khách, HH&DV giảm số chuyến khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 27/10/2018 | 09:52 AM  | View count: 70
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 155/TB-SGTVT ngày 25/6/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Nước Ngầm-bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Yên Bái)

Ngày đăng 26/10/2018 | 09:51 AM  | View count: 62
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 71/TB-SGTVT ngày 18/10/2018 của Sở GTVT Yên Bái thông báo Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Lâm Thao)

Ngày đăng 26/10/2018 | 09:48 AM  | View count: 65
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2409/TB-SGTVT ngày 18/10/2018 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh