Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đô Lương)

Ngày đăng 19/11/2018 | 11:21 AM  | View count: 50
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3663/SGTVT-VT ngày 08/11/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô của Hợp tác xã vận tải Huy...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Quy Nhơn)

Ngày đăng 19/11/2018 | 10:00 AM  | View count: 54
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 114/TB-SGTVT ngày 02/11/2018 của Sở GTVT Bình Định thông báo Công ty TNHH TM vận tải Trường Thịnh đăng ký khai thác tuyến bến xe Nước Ngầm-bến xe khách Trung tâm...

Triển khai văn bản số 12779/BGTVT-VT ngày 09/11/2018 của Bộ GTVT về việc bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc năm 2020

Ngày đăng 16/11/2018 | 05:59 PM  | View count: 197
Ngày 16/11/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội văn bản số 7775/SGTVT-QLVT về việc triển khai văn bản số 12779/BGTVT-VT ngày 09/11/2018 của Bộ GTVT về việc bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến VTHK cố...

Thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Yên Nghĩa - bến xe Giao Thủy và ngược lại

Ngày đăng 16/11/2018 | 04:00 PM  | View count: 561
Ngày 16/11/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội văn bản số 7773/SGTVT-QLVT về việc thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Yên Nghĩa - bến xe Giao Thủy và ngược lại

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 16/11/2018 | 11:22 AM  | View count: 48
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2130/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 05/11/2018 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Long Giang đăng ký khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến xe Điện Biên Phủ

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Minh Lộc)

Ngày đăng 16/11/2018 | 11:18 AM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4161/SGTVT-QLVT ngày 06/11/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc thông báo Công ty TNHH vận tải và du lịch Minh Quý đăng ký khai thác thành coonbg tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Sầm Sơn)

Ngày đăng 16/11/2018 | 11:16 AM  | View count: 57
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4263/SGTVT-QLVT ngày 12/11/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH Vĩnh Quang giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX TTTP Thái Nguyên)

Ngày đăng 16/11/2018 | 11:14 AM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 49/TB/2018 ngày 07/11/2018 của Công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/11/2018 | 10:29 AM  | View count: 50
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1915/TB-SGTVT ngày 26/10/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Triệu Sơn)

Ngày đăng 16/11/2018 | 10:22 AM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4150/SGTVT-QLVT ngày 06/11/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Hợp tác xã vận tải Quang Trung giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Trung)

Ngày đăng 16/11/2018 | 08:19 AM  | View count: 53
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3667/SGTVT-VT ngày 08/11/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Tiền Hải)

Ngày đăng 16/11/2018 | 08:14 AM  | View count: 56
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 327/TB-SGTVT ngày 09/11/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH Lại Tôn Thắng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Phía Bắc Lạng Sơn)

Ngày đăng 16/11/2018 | 08:06 AM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 94/2018/CV-CT ngày 13/11/2018 của Công ty TNHH VT và DL Bảo Châu thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định, tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến xe phía bắc...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX, trạm trung chuyển hành khách quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị)

Ngày đăng 15/11/2018 | 09:58 AM  | View count: 37
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2620/TB-SGTVT ngày 07/11/2018 của Sở GTVT Lạng Sơn về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Công ty TNH MTV...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Tiền Hải)

Ngày đăng 15/11/2018 | 09:53 AM  | View count: 36
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 326/TB-SGTVT ngày 09/11/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Phiệt Học giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Cẩm Phả)

Ngày đăng 12/11/2018 | 09:09 AM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 12/2018/HTX-LT ngày 05/09/2018 của HTX vận tải Thăng Long thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Tuyên Quang)

Ngày đăng 12/11/2018 | 08:26 AM  | View count: 57
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 437/CV-CPXK ngày 29/10/2018 của Công ty cổ phần xe khách Hà Nội thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định, tuyến bến xe Mỹ Đình – bến xe Tuyên Quang.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Trung)

Ngày đăng 06/11/2018 | 08:37 AM  | View count: 65
Ngày 01/11/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 28/VP ngày 20/7/2018 của Công ty TNHH TM&DV ô tô Vinh thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến: bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 06/11/2018 | 08:19 AM  | View count: 56
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3994/SGTVT-QLVT ngày 29/10/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc thông báo doanh nghiệp đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 06/11/2018 | 08:11 AM  | View count: 54
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 32/2018/TBN-MĐ ngày 25/10/2018 của Công ty Cổ phần Quốc tế Mỹ Đình thông báo ngừng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh cố định bằng xe...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh