Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định: tuyến bến xe Giáp Bát - bến xe Nghĩa Hưng, bến xe Xuân Trường (Nam Định)

Ngày đăng 21/12/2018 | 02:00 PM
Ngày 21/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định: tuyến bến xe Giáp Bát -...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Kim Sơn)

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:00 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3385/TB-SGTVT ngày 14/12/2018 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Sơn Hải)

Ngày đăng 21/12/2018 | 10:26 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3844/SGTVT-VT ngày 23/11/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc Hợp tác xã vận tải Sự Chuyên điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Bắc Vinh)

Ngày đăng 20/12/2018 | 04:42 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2920/SGTVT-VT ngày 28/9/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH TM&DV ô tô Vinh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 20/12/2018 | 10:29 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3516/SGTVT-VT ngày 11/12/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo về việc Công ty Cổ phần Phú Quý đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 20/12/2018 | 10:27 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4164/SGTVT-VT ngày 13/12/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/12/2018 | 06:00 PM
Ngày 19/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô gửi Sở GTVT Điện Biên, Trung tâm Khai thác...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát-BX Minh Lộc, BX Quán Lào

Ngày đăng 19/12/2018 | 04:27 PM
Ngày 19/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Trung tâm TP Thái Nguyên)

Ngày đăng 19/12/2018 | 03:30 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 17/2018/HTX-LT ngày 11/12/2018 của HTX vận tải Thăng Long thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Giáp...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Kim Sơn)

Ngày đăng 19/12/2018 | 10:38 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3308/TB-SGTVT ngày 10/12/2018 của Sở GTVT Ninh Bình thông báo Hợp tác xã vận tải ô tô TP Ninh Bình ngừng khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Thọ Xuân)

Ngày đăng 19/12/2018 | 10:33 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4690/TB-SGTVT ngày 06/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TP. Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 18/12/2018 | 10:44 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2423/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 12/12/2018 của Sở GTVT Điện Biên thông báo về việc Công ty TNHH Thông Lan Điện Biên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Sông Lô)

Ngày đăng 17/12/2018 | 04:00 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2707/TB-SGTVT ngày 06/12/2018 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Công ty...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Phù Yên)

Ngày đăng 17/12/2018 | 03:30 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2001/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 23/11/2018 của Sở GTVT Sơn La về việc Công ty cổ phần xe khách Sơn La điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nam Định)

Ngày đăng 17/12/2018 | 01:30 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 206/CV-HP ngày 06/12/2018 của Công ty TNHH Hiền Phước thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Giáp Bát –...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đô Lương)

Ngày đăng 17/12/2018 | 11:30 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 15/VP-Cty ngày 21/12/2018 Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Nước Ngầm –...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 17/12/2018 | 11:26 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4720/SGTVT-QLVT ngày 07/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc Hợp tác xã vận tải hành khách Thanh Hoa điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Sao Đỏ)

Ngày đăng 17/12/2018 | 11:06 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2661/TB-SGTVT-P5 ngày 04/12/2018 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Hợp tác xã dịch vụ vận tải hành khách hàng hóa và du lịch ô tô Sao Đỏ giảm số chuyến khai thác...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Đồng Tiên, Giáp Bát-Thái Thụy)

Ngày đăng 17/12/2018 | 11:02 AM
Ngày 04/12/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 319/TB-SGTVT ngày 26/10/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Ngân Sơn đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Trung)

Ngày đăng 17/12/2018 | 10:56 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4007/SGTVT-VT ngày 07/12/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh