Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Đồng Tiên, Giáp Bát-Thái Thụy)

Ngày đăng 17/12/2018 | 11:02 AM  | View count: 31
Ngày 04/12/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 319/TB-SGTVT ngày 26/10/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Ngân Sơn đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Trung)

Ngày đăng 17/12/2018 | 10:56 AM  | View count: 41
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4007/SGTVT-VT ngày 07/12/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Phía Bắc TP Thanh Hóa)

Ngày đăng 17/12/2018 | 10:52 AM  | View count: 44
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 4787/SGTVT-QLVT ngày 13/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Hợp tác xã vận tải Thanh Hóa ngừng khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Thọ Xuân)

Ngày đăng 17/12/2018 | 10:48 AM  | View count: 33
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 4688/SGTVT-QLVT ngày 06/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH TM&DVVT Hoàng Phương ngừng khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Phía Nam (Lạng Sơn))

Ngày đăng 13/12/2018 | 06:00 PM  | View count: 73
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2809/TB-SGTVT ngày 29/11/2018 của Sở GTVT Lạng Sơn thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Công...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 13/12/2018 | 03:30 PM  | View count: 31
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3966/SGTVT-VT ngày 04/12/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Thanh Hà)

Ngày đăng 13/12/2018 | 02:00 PM  | View count: 92
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 89/2018/CV-CT ngày 06/11/2018 của Công ty TNHH VT DL Bảo Châu thông ngừng khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Sơn...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Quỳnh Côi)

Ngày đăng 12/12/2018 | 01:30 PM  | View count: 25
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 351/TB-SGTVT ngày 30/11/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo công ty cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Quỳnh Côi)

Ngày đăng 11/12/2018 | 05:06 PM  | View count: 98
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 353/TB-SGTVT ngày 30/11/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH Long Thu đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bến xe Yên Nghĩa...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 11/12/2018 | 05:02 PM  | View count: 67
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2328/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 03/12/2018 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Long Giang đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 11/12/2018 | 04:58 PM  | View count: 75
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3365/SGTVT-VT ngày 28/11/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bến xe Nước Ngầm – bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 11/12/2018 | 04:53 PM  | View count: 104
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2211/SGTVT-QLVTPTNL ngày 29/11/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác tuyến BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy (hoạt động...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Bến Trại)

Ngày đăng 11/12/2018 | 02:00 PM  | View count: 71
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2593/TB-SGTVT-P5 ngày 27/11/2018 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Công ty ô tô VTHK Vân Thanh giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đô Lương)

Ngày đăng 11/12/2018 | 10:52 AM  | View count: 54
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3839/SGTVT-VT ngày 23/11/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Kon Tum)

Ngày đăng 11/12/2018 | 10:48 AM  | View count: 54
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 606/TB-SGTVT ngày 22/11/2018 của Sở GTVT Kon Tum thông báo Công ty TNHH Việt Tân giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Sầm Sơn)

Ngày đăng 07/12/2018 | 04:00 PM  | View count: 63
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4475/SGTVT-QLVT ngày 26/11/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải xây dựng Thắng Thanh đăng ký khai thác thành công tuyến...

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-BX Lạc Sơn (Hòa Bình)

Ngày đăng 07/12/2018 | 04:00 PM  | View count: 115
Ngày 07/12/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 2225/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Lập Thạch)

Ngày đăng 07/12/2018 | 03:30 PM  | View count: 77
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2613/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 27/11/2018 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-BX Tân Lạc (Hòa Bình)

Ngày đăng 07/12/2018 | 02:00 PM  | View count: 96
Ngày 07/12/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 2224/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Cẩm Hải)

Ngày đăng 29/11/2018 | 02:00 PM  | View count: 75
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 6867/TB-SGTVT ngày 31/10/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hồng Vân ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh