Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đô Lương)

Ngày đăng 11/12/2018 | 10:52 AM  | View count: 41
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3839/SGTVT-VT ngày 23/11/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Kon Tum)

Ngày đăng 11/12/2018 | 10:48 AM  | View count: 41
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 606/TB-SGTVT ngày 22/11/2018 của Sở GTVT Kon Tum thông báo Công ty TNHH Việt Tân giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Sầm Sơn)

Ngày đăng 07/12/2018 | 04:00 PM  | View count: 48
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4475/SGTVT-QLVT ngày 26/11/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải xây dựng Thắng Thanh đăng ký khai thác thành công tuyến...

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-BX Lạc Sơn (Hòa Bình)

Ngày đăng 07/12/2018 | 04:00 PM  | View count: 98
Ngày 07/12/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 2225/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Lập Thạch)

Ngày đăng 07/12/2018 | 03:30 PM  | View count: 62
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2613/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 27/11/2018 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-BX Tân Lạc (Hòa Bình)

Ngày đăng 07/12/2018 | 02:00 PM  | View count: 82
Ngày 07/12/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 2224/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Cẩm Hải)

Ngày đăng 29/11/2018 | 02:00 PM  | View count: 59
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 6867/TB-SGTVT ngày 31/10/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hồng Vân ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Cẩm Hải)

Ngày đăng 29/11/2018 | 11:00 AM  | View count: 30
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 6867/TB-SGTVT ngày 31/10/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hồng Vân ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hải Hậu)

Ngày đăng 29/11/2018 | 10:54 AM  | View count: 56
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2146/SGTVT-QLVTPTNL ngày 21/11/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần Khánh Tám đăng ký khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến xe Hải Hậu

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 29/11/2018 | 09:39 AM  | View count: 70
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2001/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 22/10/2018 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Hợp tác xã vận chuyển hành khách, HH&DV giảm số chuyến khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 28/11/2018 | 03:00 PM  | View count: 71
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3270/SGTVT-VT ngày 19/11/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh tại Hà Tĩnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 28/11/2018 | 02:00 PM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3270/SGTVT-VT ngày 19/11/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh tại Hà Tĩnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Minh Lộc, BX Quán Lào

Ngày đăng 26/11/2018 | 06:28 PM  | View count: 43
Ngày 26/11/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1892/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Minh...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Bình An)

Ngày đăng 23/11/2018 | 02:00 PM  | View count: 55
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2557/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 15/11/2018 của Sở GTVT Hòa Bình về việc chấp thuận thay đổi hành trình chạy xe đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bến...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX phía Nam Hà Giang)

Ngày đăng 23/11/2018 | 10:00 AM  | View count: 52
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 252/TB-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở GTVT Hà Giang thông báo Hợp tác xã vận tải Thành Công điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Thượng Lý)

Ngày đăng 23/11/2018 | 04:00 AM  | View count: 72
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 328/TB-SGTVT ngày 16/11/2018 của Sở GTVT Hải Phòng về việc giảm số chuyến chạy xe khai thác tuyến bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) đi bến xe Gia Lâm (Hà Nội)

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Tuyên Quang)

Ngày đăng 22/11/2018 | 10:39 AM  | View count: 79
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 07/CVCT/2018 ngày 20/10/2018 của Công ty TNHH DVVT&DL Trường Đạt thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định, tuyến bến xe Mỹ Đình-bến xe khách Tuyên...

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của Pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi tại các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 20/11/2018 | 06:18 PM  | View count: 520
Ngày 20/11/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội văn bản số 1718/KL-SGTVT về việc chấp hành các quy định của Pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi tại các đơn...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Sầm Sơn)

Ngày đăng 20/11/2018 | 11:14 AM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4262/TB-SGTVT ngày 12/11/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Sầm Sơn của...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Nho Quan Rịa (Ninh Bình)

Ngày đăng 19/11/2018 | 05:26 PM  | View count: 33
Ngày 19/11/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Nho...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?