Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Vĩnh Lộc)

Ngày đăng 07/01/2019 | 02:19 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 5018/SGTVT-QLVT ngày 26/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc Hợp tác xã vận tải Thăng Long điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Cửa Đạt)

Ngày đăng 07/01/2019 | 02:16 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 5019/SGTVT-QLVT ngày 25/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Hợp tác xã vận tải Thăng Long đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Thọ Xuân)

Ngày đăng 07/01/2019 | 02:00 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 5000/SGTVT-QLVT ngày 25/12/2018 và văn bản số 5035/SGTVT-QLVT ngày 27/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH vui chơi giải trí thương mại dịch vụ...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Trung tâm Đà Nẵng)

Ngày đăng 07/01/2019 | 11:00 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 5368/TB-SGTVT ngày 24/12/2018 của Sở GTVT Đà Nẵng thông báo Công ty cổ phần vận tải Lào Tiển đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định bến xe Yên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Tân Kỳ)

Ngày đăng 03/01/2019 | 03:00 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4246/SGTVT-VT ngày 19/12/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Nghi Sơn, Ngọc Lặc, Lang Chánh)

Ngày đăng 03/01/2019 | 02:54 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4907/SGTVT-QLVT ngày 19/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Công ty TNHH TM&DV vận tải Hoàng Phương đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Cẩm Phả)

Ngày đăng 03/01/2019 | 02:47 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 7520/SGTVT-QLVT&PT ngày 03/12/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc thông báo Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 03/01/2019 | 02:42 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 374/TB-SGTVT ngày 25/12/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo công ty TNHH Lại Tôn Thắng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 03/01/2019 | 02:38 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2531/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 21/12/2018 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo Công ty cổ phần vận tải ô tô Điện Biên đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Bãi Cháy)

Ngày đăng 03/01/2019 | 02:35 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 7519/SGTVT-QLVT&PT ngày 03/12/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hải Hậu)

Ngày đăng 02/01/2019 | 09:51 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2351/TB-SGTVT ngày 17/12/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây-BX Thanh Hà)

Ngày đăng 28/12/2018 | 02:02 PM
Ngày 28/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây-BX Thanh Hà)

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến BX Giáp Bát-bến xe TT TT TP Thái Nguyên

Ngày đăng 28/12/2018 | 02:00 PM
Ngày 28/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc Đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến BX Giáp Bát-bến xe TT TP...

Phối hợp thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Yên Nghĩa - bến xe Hồng Tiên

Ngày đăng 26/12/2018 | 04:00 PM
Ngày 26/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ra văn bản số 8891/SGTVT-QLVT gửi Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc phối hợp thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Yên Nghĩa - bến xe Hồng Tiên

Phối hợp thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Mỹ Đình-bến xe Si Ma Cai và ngược lại

Ngày đăng 26/12/2018 | 03:00 PM
Ngày 26/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ra văn bản số 8892/SGTVT-QLVT gửi Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào cai về việc phối hợp thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Mỹ Đình-bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Cửa Đạt)

Ngày đăng 25/12/2018 | 04:00 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4888/TB-SGTVT ngày 18/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Trung)

Ngày đăng 25/12/2018 | 02:25 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4235/SGTVT-VT ngày 19/12/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH Trung Trầm đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-Bx Tân Lạc (Hòa Bình)

Ngày đăng 24/12/2018 | 06:30 PM
Ngày 24/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Cửa Đạt)

Ngày đăng 24/12/2018 | 10:30 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 4890/SGTVT-QLVT ngày 18/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH vận tải hành khách thương mại du lịch Thọ Mười ngừng khai thác tuyến...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định: tuyến bến xe Giáp Bát - bến xe Nghĩa Hưng, bến xe Xuân Trường (Nam Định)

Ngày đăng 21/12/2018 | 02:00 PM
Ngày 21/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định: tuyến bến xe Giáp Bát -...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh