Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến Hà Nội - Thanh Hóa

Ngày đăng 21/07/2020 | 09:54 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 1087/TB-XKN ngày 19/12/2019 của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến Hà Nội - Thanh Hóa.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Tiền Hải (Thái Bình) và ngược lại của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 14/07/2020 | 05:30 PM
Ngày 14/7/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3118/TB-SGTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô BX Giáp Bát - BX Tiền Hải (Thái Bình) của Cty TNHH TM&DVVT...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty Cp Xe khách Quảng Ninh

Ngày đăng 10/07/2020 | 09:24 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 42, 43, 44/TB-Ct ngày 30/6/2020 của Công ty CP xe khách Quảng Ninh về việc thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến Mỹ Đình - Chẹ của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:11 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được thông báo số 312/CV-XKN ngày 21/5/2020 của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến Mỹ Đình - Chẹ.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô BX Giáp Bát – BX TT Thái Bình (Thái Bình) và ngược lại của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 27/06/2020 | 08:54 AM
Ngày 25/6/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2998/TB-SGTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX TT Thái Bình (Thái Bình) và ngược lại...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX TT Thái Bình (Thái Bình) và ngược lại) của Cty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 16/06/2020 | 08:56 AM
Ngày 15/6/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2902/TB-SGTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX TT Thái Bình (Thái Bình) và ngược lại)...

Thông báo: Điều chỉnh khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô

Ngày đăng 16/06/2020 | 08:53 AM
Ngày 15/6/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2903/TB-SGTVT về việc thông báo điều chỉnh khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội

Ngày đăng 10/06/2020 | 09:11 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 311/CV-XKN ngày 21/5/2020 của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến Hà Nội - Thái Bình và Thông báo số...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Nghi Sơn (Thanh Hóa) và ngược lại

Ngày đăng 16/05/2020 | 04:46 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1845/TB-SGTVT ngày 13/01/2020 của Sở GTVT Thanh Hóa.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Mai Châu (Hòa Bình) - BX Yên Nghĩa và ngược lại của HTX sông Đà

Ngày đăng 04/05/2020 | 05:17 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 814/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh Hòa Bình – Hà Nội.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Gia Lâm - BX Cẩm Phả (Q.Ninh) và ngược lại của HTX vận tải Thăng Long

Ngày đăng 29/04/2020 | 10:07 AM
Ngày 29/4/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2544/TB-SGTVT về việc đơn vị đăng lý khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Đá...

Niêm yết về điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô của Chi nhánh Công ty TNHH VT Hà Sơn Hải Vân

Ngày đăng 27/03/2020 | 11:32 AM
Ngày 26/3/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2234/TB-SGTVT về việc điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian dịch Covid-19.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Giao Thủy(Nam Định) và ngược lại của công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 27/03/2020 | 11:21 AM
Ngày 26/3/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2258/SGTVT-QLVT về việc đơn vị đăng lý khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Nho Quan (Ninh Bình) và ngược lại của công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 27/03/2020 | 11:17 AM
Ngày 26/3/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2257/SGTVT-QLVT về việc đơn vị đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Mỹ Đình - BX Đá Chông và ngược lại của công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 27/03/2020 | 11:10 AM
Ngày 26/3/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2256/SGTVT-QLVT về việc đơn vị đăng lý khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Đá...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX phía Bắc TP Vinh, Nghệ An và ngược lại) của HTX DVVT Bông Sen

Ngày đăng 26/03/2020 | 04:50 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 446/SGTVT-QLVT ngày 24/02/2020 của Sở GTVT Nghệ An thông báo HTX DVVT Bông Sen đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

Niêm yết về điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Đông) của Chi nhánh Công ty TNHH VT Hoàng Long

Ngày đăng 26/03/2020 | 09:39 AM
Ngày 25/3/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 2180/SGTVT-QLVT về việc điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian dịch Covid-19 của Chi nhánh Công ty TNHH...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Lạc Sơn, Hòa Bình-BX Yên Nghĩa và ngược lại) của CTCP VT&TM Hải An Hòa Bình

Ngày đăng 19/03/2020 | 05:10 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 542/TB-SGTVT ngày 18/3/2020 của Sở GTVT tỉnh Hòa Bình về việc thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hòa Bình - Hà...

Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/03/2020 | 03:30 PM
Ngày 28/02/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành quyết định số 706/QĐ-SGTVT về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa...

Điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 19/03/2020 | 03:08 PM
Ngày 19/3/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1942/SGTVT-QLVT về điều chỉnh tạm thời phương án khai thác trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19.

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh