Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hải Hậu)

Ngày đăng 02/01/2019 | 09:51 AM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2351/TB-SGTVT ngày 17/12/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây-BX Thanh Hà)

Ngày đăng 28/12/2018 | 02:02 PM  | View count: 43
Ngày 28/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây-BX Thanh Hà)

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến BX Giáp Bát-bến xe TT TT TP Thái Nguyên

Ngày đăng 28/12/2018 | 02:00 PM  | View count: 30
Ngày 28/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc Đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến BX Giáp Bát-bến xe TT TP...

Phối hợp thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Yên Nghĩa - bến xe Hồng Tiên

Ngày đăng 26/12/2018 | 04:00 PM  | View count: 54
Ngày 26/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ra văn bản số 8891/SGTVT-QLVT gửi Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc phối hợp thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Yên Nghĩa - bến xe Hồng Tiên

Phối hợp thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Mỹ Đình-bến xe Si Ma Cai và ngược lại

Ngày đăng 26/12/2018 | 03:00 PM  | View count: 517
Ngày 26/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ra văn bản số 8892/SGTVT-QLVT gửi Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào cai về việc phối hợp thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Mỹ Đình-bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Cửa Đạt)

Ngày đăng 25/12/2018 | 04:00 PM  | View count: 44
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4888/TB-SGTVT ngày 18/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Trung)

Ngày đăng 25/12/2018 | 02:25 PM  | View count: 18
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4235/SGTVT-VT ngày 19/12/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH Trung Trầm đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa (Hà Nội)-Bx Tân Lạc (Hòa Bình)

Ngày đăng 24/12/2018 | 06:30 PM  | View count: 29
Ngày 24/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Cửa Đạt)

Ngày đăng 24/12/2018 | 10:30 AM  | View count: 41
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 4890/SGTVT-QLVT ngày 18/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH vận tải hành khách thương mại du lịch Thọ Mười ngừng khai thác tuyến...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định: tuyến bến xe Giáp Bát - bến xe Nghĩa Hưng, bến xe Xuân Trường (Nam Định)

Ngày đăng 21/12/2018 | 02:00 PM  | View count: 32
Ngày 21/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định: tuyến bến xe Giáp Bát -...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Kim Sơn)

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:00 AM  | View count: 44
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3385/TB-SGTVT ngày 14/12/2018 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Sơn Hải)

Ngày đăng 21/12/2018 | 10:26 AM  | View count: 28
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3844/SGTVT-VT ngày 23/11/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc Hợp tác xã vận tải Sự Chuyên điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Bắc Vinh)

Ngày đăng 20/12/2018 | 04:42 PM  | View count: 18
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2920/SGTVT-VT ngày 28/9/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH TM&DV ô tô Vinh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 20/12/2018 | 10:29 AM  | View count: 16
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3516/SGTVT-VT ngày 11/12/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo về việc Công ty Cổ phần Phú Quý đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 20/12/2018 | 10:27 AM  | View count: 31
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4164/SGTVT-VT ngày 13/12/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/12/2018 | 06:00 PM  | View count: 31
Ngày 19/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô gửi Sở GTVT Điện Biên, Trung tâm Khai thác...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát-BX Minh Lộc, BX Quán Lào

Ngày đăng 19/12/2018 | 04:27 PM  | View count: 41
Ngày 19/12/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Trung tâm TP Thái Nguyên)

Ngày đăng 19/12/2018 | 03:30 PM  | View count: 18
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 17/2018/HTX-LT ngày 11/12/2018 của HTX vận tải Thăng Long thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Giáp...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Kim Sơn)

Ngày đăng 19/12/2018 | 10:38 AM  | View count: 24
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3308/TB-SGTVT ngày 10/12/2018 của Sở GTVT Ninh Bình thông báo Hợp tác xã vận tải ô tô TP Ninh Bình ngừng khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Thọ Xuân)

Ngày đăng 19/12/2018 | 10:33 AM  | View count: 28
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4690/TB-SGTVT ngày 06/12/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh