Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Triều Dương)

Ngày đăng 07/03/2019 | 02:27 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 16/TB-HV ngày 27/02/2019 của Công ty TNHH vận tải – thực phẩm Hoàng Vinh đề nghị giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm -BX Trung tâm Đà Nẵng)

Ngày đăng 05/03/2019 | 02:24 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 664/TB-SGTVT ngày 22/02/2019 của Sở GTVT Đà Nẵng thông báo về việc Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Hải Vân đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Phía Bắc Lạng Sơn)

Ngày đăng 05/03/2019 | 02:20 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 01/2019/HTX ngày 01/03/2019 của Hợp tác xã vận tải Thăng Long về việc giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm -BX Sông Lô)

Ngày đăng 05/03/2019 | 02:16 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 256/TB-SGTVT ngày 27/02/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo về việc Công ty TNHH MTV vận tải và xây dựng Bảo Khánh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Phía Bắc Lạng Sơn)

Ngày đăng 04/03/2019 | 07:17 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 01/TB-HTX ngày 01/02/2019 của Hợp tác xã Công nghiệp 20/10 về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô (bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hưng Hà)

Ngày đăng 01/03/2019 | 07:42 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 42/TB-SGTVT ngày 19/02/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Hương đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Bắc Sơn)

Ngày đăng 01/03/2019 | 07:38 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 335/TB-SGTVT ngày 15/02/2019 của Sở GTVT Lạng Sơn về việc Công ty cổ phần Thuận An Hòa Phát thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Minh Lộc)

Ngày đăng 01/03/2019 | 07:28 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 25/TB-HTX ngày 25/02/2019 của Hợp tác xã vận tải Hoàng Sơn thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Sông Lô)

Ngày đăng 28/02/2019 | 05:53 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 217/TB-SGTVT ngày 19/02/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh tuyến bến xe Gia Lâm-bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 27/02/2019 | 05:46 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 41/TB-SGTVT ngày 19/02/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Đức Trưởng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 26/02/2019 | 06:01 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 38/TB-SGTVT ngày 18/02/2019 của Sở GTVT Thái Bình về việc thông báo Công ty TNHH Lại Tôn Thắng đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Quỳnh Côi)

Ngày đăng 26/02/2019 | 05:58 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 43/TB-SGTVT ngày 21/02/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định...

Tiếp tục phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn Thành phố.

Ngày đăng 26/02/2019 | 03:22 PM
Ngày 26/02/2019, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 2111/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn Thành phố.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Phía Nam)

Ngày đăng 22/02/2019 | 05:50 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 192/SGTVT-QLVTPTNL ngày 31/01/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phẩn Trường Duy đăng ký khai thác tuyến bến xe Giáp Bát-bến xe Phía Nam

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Trung)

Ngày đăng 18/02/2019 | 06:43 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 110/SGTVT-VT ngày 11/01/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 18/02/2019 | 06:39 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 194/TB-SGTVT ngày 30/01/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Giao Thủy điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Sông Lô)

Ngày đăng 14/02/2019 | 02:31 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 176/TB-SGTVT ngày 28/01/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo Công ty TNHH MTV vận tải và xây dựng Bảo Khánh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TP. Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 14/02/2019 | 09:06 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 221/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 29/01/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 12/02/2019 | 09:03 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 214/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 28/01/2019 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TP. Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 12/02/2019 | 08:59 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 175/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 22/01/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh