Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hồng Tiên)

Ngày đăng 21/01/2019 | 03:22 PM  | View count: 61
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 81/TB-SGTVT ngày 10/01/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo về việc Công ty TNHH TM&DV Hồng Tiên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc Huế)

Ngày đăng 21/01/2019 | 03:19 PM  | View count: 73
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 65/TB-SGTVT ngày 11/01/2019 của Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo về việc Hợp tác xã vận tải ô tô thành phố Huế đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Yên Cát)

Ngày đăng 21/01/2019 | 03:16 PM  | View count: 58
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 82/SGTVT-QLVT ngày 08/01/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải thương mại Tiến Phương đăng ký khai thác thành công tuyến vận...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Si Ma Cai)

Ngày đăng 21/01/2019 | 03:06 PM  | View count: 37
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 01/TB-SGTVT ngày 04/01/2019 của Sở GTVT-Xây dựng Lào Cai thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Tuấn Hồng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 21/01/2019 | 03:03 PM  | View count: 52
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 303/GĐN-ĐD ngày 19/12/2018 của Công ty TNHH ô tô Đại Duy về việc đơn vị đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX TT Cẩm Phả)

Ngày đăng 17/01/2019 | 03:06 PM  | View count: 64
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 8143/SGTVT-QLVT&PT ngày 28/12/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hồng Vân đăng ký khai thác tuyến bến xe TT Cẩm Phả-bến xe Gia Lâm

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX TT Cẩm Phả)

Ngày đăng 16/01/2019 | 03:00 PM  | View count: 65
Ngày 16/01/2018 Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 8140/TB-SGTVT ngày 28/12/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh ngừng khai thác tuyến bến xe TT...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 16/01/2019 | 02:08 PM  | View count: 55
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 77/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 09/01/2019 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo Công ty cổ phần du lịch Xuân Long giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Linh Dung)

Ngày đăng 15/01/2019 | 03:25 PM  | View count: 55
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 23/TB-SGTVT ngày 04/01/2019 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TP. Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 15/01/2019 | 10:56 AM  | View count: 57
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 45/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 05/01/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo về việc Công ty TNHH Thông Lan Điện Biên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Mỹ Lung)

Ngày đăng 14/01/2019 | 01:35 PM  | View count: 51
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2893/TB-SGTVT ngày 21/12/2018 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hải Sơn đăng ký khai thác tuyến vận tải khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Tiền Hải, BX Yên Nghĩa-BX Kiến Xương)

Ngày đăng 14/01/2019 | 03:30 AM  | View count: 57
Ngày 07/01/2019, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 290/TB-SGTVT ngày 01/11/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo về việc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Ngân Sơn đăng ký khai thác thành công tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Quế)

Ngày đăng 11/01/2019 | 02:00 PM  | View count: 43
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2316/TB-SGTVT ngày 28/12/2018 của Sở GTVT Hà Nam thông báo Hợp tác xã vận tải Đồng Tâm điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Si Ma Cai)

Ngày đăng 11/01/2019 | 01:40 PM  | View count: 49
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 210/TB-SGTVTXD ngày 26/12/2018 của Sở GTVT-Xây dựng Lào Cai thông báo Hợp tác xã vận tải Tuấn Hồng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 11/01/2019 | 10:51 AM  | View count: 41
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4223/SGTVT-VT ngày 19/12/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Quy Nhơn)

Ngày đăng 11/01/2019 | 10:46 AM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1314/SGTVT-VT ngày 09/11/2018 của Sở GTVT Bình Định thông báo về việc Công ty TNHH TM vận tải Trường Thịnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TP. Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 11/01/2019 | 10:43 AM  | View count: 44
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2572/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 27/12/2018 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Thông Lan Điện Biên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên...

Thống nhất biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Yên Nghĩa - bến xe Hồng Tiên

Ngày đăng 10/01/2019 | 01:45 PM  | View count: 552
Ngày 10/01/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ra văn bản số 351/SGTVT-QLVT gửi Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc thống nhất bổ sung biểu đồ chạy xe tuyến VTHK cố định bến xe Hồng Tiên (Sơn...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định: tuyến bến xe Giáp Bát-BX Xuân Trường (Nam Định)

Ngày đăng 09/01/2019 | 04:30 PM  | View count: 72
Ngày 09/01/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định: tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hương Khê)

Ngày đăng 09/01/2019 | 04:00 PM  | View count: 69
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 57/SGTVT-VT ngày 07/01/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến bến xe...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh