Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hồng Tiên)

Ngày đăng 30/01/2019 | 11:18 AM  | View count: 67
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 167/TB-SGTVT ngày 22/01/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo về việc Công ty TNHH TM&DV Hồng Tiên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hưng Hà)

Ngày đăng 29/01/2019 | 08:00 PM  | View count: 60
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 24/TB-SGTVT ngày 22/01/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Hương đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hương Khê)

Ngày đăng 29/01/2019 | 07:30 PM  | View count: 72
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 156/SGTVT-VT ngày 16/01/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo về việc Công ty TNHH Quyết Thắng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Sông Lô)

Ngày đăng 29/01/2019 | 05:00 PM  | View count: 56
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 110/TB-SGTVT ngày 16/01/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo về việc tiếp nhận hồ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (Công ty TNHH MTV...

Chấp hành điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/01/2019 | 09:49 AM  | View count: 1022
Ngày 28/01/2019, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 828/SGTVT-QLVT về việc chấp hành điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hồng Tiên)

Ngày đăng 28/01/2019 | 01:00 PM  | View count: 54
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 111/TB-SGTVT ngày 15/01/2019 của Sở GTVT Sơn La về việc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La Hồng Tiên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 28/01/2019 | 10:07 AM  | View count: 91
Ngày 28/01/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo số 783/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty...

Thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo đảm trật tự ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 28/01/2019 | 10:00 AM  | View count: 210
Ngày 28/01/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 776/SGTVT-QLVT về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo đảm trật tự ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hưng Hà)

Ngày đăng 23/01/2019 | 07:00 PM  | View count: 53
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 23/TB-SGTVT ngày 22/01/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo công ty cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Sông Lô)

Ngày đăng 23/01/2019 | 01:30 PM  | View count: 47
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 91/TB-SGTVT ngày 15/01/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo Công ty TNHH Tân Phát Vượng đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 22/01/2019 | 03:11 PM  | View count: 60
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 09/TB-SGTVT ngày 15/01/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Đức Chinh đăng ký khai thác tuyến bến xe Gia Lâm-bến xe Thái...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 22/01/2019 | 02:56 PM  | View count: 64
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 21/SGTVT-QLVTPTNL ngày 05/01/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Giap Thủy đăng ký khai thác tuyến bến xe Giao Thủy-bến xe Yên Nghĩa

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Mộc Châu)

Ngày đăng 22/01/2019 | 10:48 AM  | View count: 53
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 74/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 11/01/2019 của Sở GTVT Hòa Bình chấp nhận Hợp tác xã vận tải Hoàng Kim điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 22/01/2019 | 10:43 AM  | View count: 71
Ngày 17/01/2019, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4443/SGTVT-VT ngày 22/12/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Hợp tác xã Huy Hải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 21/01/2019 | 03:30 PM  | View count: 37
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 07/TB-SGTVT ngày 10/01/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo về việc Công ty TNHH thương mại vận tải Văn Tưởng ngừng khai thác tuyến bến xe Gia Lâm...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hồng Tiên)

Ngày đăng 21/01/2019 | 03:22 PM  | View count: 52
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 81/TB-SGTVT ngày 10/01/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo về việc Công ty TNHH TM&DV Hồng Tiên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc Huế)

Ngày đăng 21/01/2019 | 03:19 PM  | View count: 64
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 65/TB-SGTVT ngày 11/01/2019 của Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo về việc Hợp tác xã vận tải ô tô thành phố Huế đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Yên Cát)

Ngày đăng 21/01/2019 | 03:16 PM  | View count: 50
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 82/SGTVT-QLVT ngày 08/01/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải thương mại Tiến Phương đăng ký khai thác thành công tuyến vận...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Si Ma Cai)

Ngày đăng 21/01/2019 | 03:06 PM  | View count: 30
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 01/TB-SGTVT ngày 04/01/2019 của Sở GTVT-Xây dựng Lào Cai thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Tuấn Hồng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 21/01/2019 | 03:03 PM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 303/GĐN-ĐD ngày 19/12/2018 của Công ty TNHH ô tô Đại Duy về việc đơn vị đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh