Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Kết luật thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng tại các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/05/2019 | 10:41 AM
Ngày 29/5/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 4262/KL-SGTVT thông báo kết luật thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách...

Tiếp tục phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 28/05/2019 | 05:00 PM
Ngày 28/2/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 4506/SGTVT-QLVT về việc Tiếp tục phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn Thành phố

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 25/05/2019 | 06:21 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1087/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 15/05/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo về việc Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX TTTP Thái Nguyên)

Ngày đăng 25/05/2019 | 06:17 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 611/TB-SGTVT ngày 15/05/2019 của Sở GTVT Thái Nguyên thông báo về việc Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố...

Tăng cường tổng kiểm tra khám sức khỏe cho lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 24/05/2019 | 05:43 PM
Ngày 24/5/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo số 4049/TB-SGTVT về việc tăng cường tổng kiểm tra khám sức khỏe cho lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Móng Cái)

Ngày đăng 24/05/2019 | 05:36 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 07/TB-SGTVT/HCCT ngày 06/05/2019 của Sở GTVT Quảng Ninh thông báo về việc Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Ka Long giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Giao Thuỷ)

Ngày đăng 23/05/2019 | 04:00 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 69/CV-VH ngày 20/05/2019 của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Vũ Hoàng thông báo về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nho Quan, BX Giáp Bát-BX Kim Son, BX Giáp Bát-BX Giao Thuỷ)

Ngày đăng 23/05/2019 | 04:00 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 24/CV-HP ngày 09/04/2019 của Công ty TNHH Hiền Phước thông báo về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô, bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Hương Khê)

Ngày đăng 20/05/2019 | 06:34 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1228/SGTVT-VT ngày 10/5/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo về việc Công ty TNHH Quyết Thắng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Ninh Giang)

Ngày đăng 20/05/2019 | 06:31 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 960/TB-SGTVT-P5 ngày 10/05/2019 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Công ty TNHH kinh doanh DV&ĐT thương mại Sơn Hà giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đức Cơ)

Ngày đăng 13/05/2019 | 07:15 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 823/SGTVT-KHTCVT ngày 26/04/2019 của Sở GTVT Gia Lai chấp thuận Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Gia Lai giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm –BX, trạm trung chuyển hành khách quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị)

Ngày đăng 13/05/2019 | 07:12 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 989/TB-SGTVT ngày 06/05/2019 của Sở GTVT Lạng Sơn thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty TNHH MTV...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm -BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 13/05/2019 | 07:08 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1194/SGTVT-VT ngày 07/05/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty TNHH Dũng...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX phía Nam Hà Giang)

Ngày đăng 13/05/2019 | 07:04 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 84/TB-SGTVT ngày 03/5/2019 của Sở GTVT Hà Giang thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Trần Phú điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến bến xe phía Nam Hà Giang (Hà...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Chợ Vinh)

Ngày đăng 13/05/2019 | 07:00 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1208/SGTVT-VT ngày 03/5/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH vận tải du lịch và thương mại Thạch Thành đăng ký khai thác thành công tuyến vận...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 13/05/2019 | 06:56 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1489/SGTVT-QLVT ngày 02/05/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH TM&VT Văn Phúc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đức Long)

Ngày đăng 13/05/2019 | 04:56 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 821/SGTVT-KHTCVT ngày 26/04/2019 của Sở GTVT Gia Lai chấp thuận Hợp tác xã vận tải và dịch vụ Pleiku giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 06/05/2019 | 10:24 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 01/2019/ĐK-CTKT ngày 01/04/2019 của Công ty cổ phần Khánh Tám về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô, bến...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Liên tỉnh Đà Lạt)

Ngày đăng 06/05/2019 | 10:21 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 470/SGTVT-VT ngày 23/04/2019 của Sở GTVT Lâm Đông thông báo về việc Công ty TNHH Tài Thắng điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến bến xe Nước Ngầm-bến xe Liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Lai Thành)

Ngày đăng 06/05/2019 | 10:17 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 790/TB-SGTVT ngày 19/04/2019 của Sở GTVT Ninh Bình thông báo Hợp tác xã vận tải Yên Mô ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh