Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (Giáp Bát-BX Vĩnh Lộc)

Ngày đăng 05/04/2019 | 07:10 PM  | View count: 59
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1088/SGTVT-QLVT ngày 27/03/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty TNHH vận...

Chấn chỉnh, xử lý đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô tuyến cố định thực hiện dưới 70%

Ngày đăng 05/04/2019 | 08:42 AM  | View count: 531
Ngày 05/4/2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 3175/SGTVT-QLVT về việc chấn chỉnh, xử lý đơn vị kinh doanh VTK bằng xe ô tô tuyến cố định thực hiện dưới 70%

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Vĩnh Lộc)

Ngày đăng 02/04/2019 | 06:55 PM  | View count: 76
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1085/SGTVT-QLVT ngày 27/03/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Hợp tác xã vận tải Thăng Long (Thanh Hóa) giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm -BX Miền Trung)

Ngày đăng 02/04/2019 | 01:59 PM  | View count: 85
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 744/ SGTVT-VT ngày 25/03/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Quán Lào)

Ngày đăng 01/04/2019 | 02:53 PM  | View count: 105
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 03/VT-HS ngày 20/03/2019 của Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hoàng Sơn thông báo về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố...

Kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm Lịch), 30/4 năm 2019.

Ngày đăng 01/04/2019 | 08:33 AM  | View count: 573
Ngày 01/4/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm Lịch), 30/4 năm 2019.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa -BX Mộc Châu)

Ngày đăng 25/03/2019 | 08:22 AM  | View count: 78
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 486/TB-SGTVT ngày 15/03/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo về việc Công ty cổ phần vận tải hành khách 2.9 Sơn La đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm tần suất khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Vĩnh Bảo)

Ngày đăng 25/03/2019 | 08:19 AM  | View count: 90
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 69/TB-SGTVT ngày 18/03/2019 của Sở GTVT Hải Phòng về việc Hợp tác xã vận tải Quang Vinh giảm số chuyến chạy xe khai thác tuyến bến xe Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đi bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa -BX Giao Thủy)

Ngày đăng 25/03/2019 | 08:16 AM  | View count: 116
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 384/TB-SGTVT ngày 14/03/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Giao Thủy đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình -BX Hồng Tiên)

Ngày đăng 25/03/2019 | 08:12 AM  | View count: 89
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 438/TB-SGTVT ngày 11/03/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo về việc Công ty cổ phần thương binh 30.4 đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cấp bách về đảm bảo trật tự ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 19/03/2019 | 05:27 PM  | View count: 675
Ngày 19/03/2019,Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 2626/SGTVT-QLVT về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cấp bách về đảm bảo trật tự ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô...

Phối hợp trong công tác quản lý hoạt động tuyến bến xe Mỹ Đình - bến xe Hồng Tiên

Ngày đăng 19/03/2019 | 04:58 PM  | View count: 167
Ngày 19/03/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 2628/SGTVT-QLVT về việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động tuyến bến xe Mỹ Đình - bến xe Hồng Tiên gửi Sở GTVT Sơn La

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Mộc Châu)

Ngày đăng 18/03/2019 | 07:37 PM  | View count: 98
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 428/TB-SGTVT ngày 08/03/2019 của Sở GTVT Sơn La về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty cổ phần vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát -BX Phía Nam)

Ngày đăng 18/03/2019 | 07:34 PM  | View count: 126
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 354/TB-SGTVT ngày 11/03/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty cổ phần Trường Duy đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Trung)

Ngày đăng 18/03/2019 | 07:30 PM  | View count: 119
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 611/SGTVT-VT ngày 13/03/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty TNHH Nam Quỳnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Sơn Hải)

Ngày đăng 13/03/2019 | 11:27 AM  | View count: 133
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 502/SGTVT-VT ngày 05/03/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Hợp tác xã vận tải Huy...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Chợ Vinh)

Ngày đăng 13/03/2019 | 11:24 AM  | View count: 83
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 503/SGTVT-VT ngày 05/03/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Hợp tác xã vận tải Huy...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 12/03/2019 | 02:05 PM  | View count: 797
Ngày 12/3/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo số 1601/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định ( BX Giáp Bát - BX Minh Lộc)

Ngày đăng 12/03/2019 | 01:54 PM  | View count: 556
Ngày 12/3/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo số 1602/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Ninh Giang)

Ngày đăng 12/03/2019 | 12:44 PM  | View count: 85
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 433/SGTVT-P5 ngày 04/03/2019 của Sở GTVT Hải Dương thông báo chấp thuận Công ty TNHH kinh doanh DV&ĐT thương mại Sơn Hà điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến bến...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh