Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Liên tỉnh Đà Lạt)

Ngày đăng 06/05/2019 | 10:21 AM  | View count: 36
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 470/SGTVT-VT ngày 23/04/2019 của Sở GTVT Lâm Đông thông báo về việc Công ty TNHH Tài Thắng điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến bến xe Nước Ngầm-bến xe Liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Lai Thành)

Ngày đăng 06/05/2019 | 10:17 AM  | View count: 36
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 790/TB-SGTVT ngày 19/04/2019 của Sở GTVT Ninh Bình thông báo Hợp tác xã vận tải Yên Mô ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX Quỳnh Côi)

Ngày đăng 06/05/2019 | 10:10 AM  | View count: 41
Ngày 26/4/2019, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 85/TB-SGTVT ngày 28/3/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo về việc Công ty cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng đăng ký khai thác thành công...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Ba Đồn)

Ngày đăng 06/05/2019 | 09:59 AM  | View count: 44
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1016/SGTVT-QLVT ngày 26/4/2019 của Sở GTVT Quảng Bình thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Phú Thành Tuyên Minh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách...

Tăng cường đôn đốc, nhắc nhở và xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình.

Ngày đăng 25/04/2019 | 11:00 AM  | View count: 526
Ngày 25/4/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 3718/SGTVT-QLVT về việc tăng cường đôn đốc, nhắc nhở và xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình.

Triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ GTVT về điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày đăng 25/04/2019 | 11:00 AM  | View count: 1115
Ngày 25/4/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành văn bản số 3719/SGTVT-QLVT về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ GTVT về điều chỉnh, bổ sung Danh mục...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây – BX Thịnh Long)

Ngày đăng 25/04/2019 | 09:24 AM  | View count: 49
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 538/TB-SGTVT ngày 11/4/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty cổ phần vận tải Đức Lượng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TP Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 23/04/2019 | 06:44 PM  | View count: 74
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 905/SGTVT-QLVTPT&NL và 906/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 18/04/2019 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo Hợp tác xã vận chuyển hành khách, HH&DV giảm số chuyến khai...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Đô Lương)

Ngày đăng 23/04/2019 | 06:35 PM  | View count: 34
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 741/SGTVT-VT ngày 25/3/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH Quý Dương Hùng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa -BX TT huyện Đạ Tẻh)

Ngày đăng 22/04/2019 | 06:39 PM  | View count: 93
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 375/SGTVT-VT ngày 03/04/2019 của Sở GTVT Lâm Đồng về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Hợp tác xã Gia Phát...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm -BX Sơn Hải)

Ngày đăng 19/04/2019 | 06:06 PM  | View count: 70
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 872/SGTVT-VT ngày 02/04/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Vĩnh Lộc, BX Giáp Bát -BX Quán Lào)

Ngày đăng 19/04/2019 | 05:58 PM  | View count: 45
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1259/SGTVT-QLVT ngày 11/04/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Công ty TNHH vận tải và thương mại Khiêm Oanh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm -BX Chợ Vinh)

Ngày đăng 19/04/2019 | 05:57 PM  | View count: 53
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 979/SGTVT-VT ngày 10/04/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát -BX Quán Lào)

Ngày đăng 19/04/2019 | 05:52 PM  | View count: 43
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1260/SGTVT-QLVT ngày 11/04/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Công ty TNHH vận tải và thương mại Khiêm Oanh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TP Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 19/04/2019 | 05:49 PM  | View count: 33
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 844/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 08/04/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty cổ phẩn vận tải ô tô Điện Biên giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm -BX Chợ Vinh)

Ngày đăng 19/04/2019 | 05:38 PM  | View count: 41
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 874/SGTVT-VT ngày 02/04/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019.

Ngày đăng 19/04/2019 | 11:00 AM  | View count: 342
Ngày 19/4/2019,Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 3570/SGTVT-QLVT về việc Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đảm bảo trật tự, an toàn giao...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc Buôn Ma Thuột)

Ngày đăng 18/04/2019 | 05:46 PM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 142/TB-SGTVT ngày 25/01/2019 của Sở GTVT Đắk Lắk thông báo về việc Công ty TNHH vận tải hành khách Cao Nguyên điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến bến xe Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm -BX Chợ Vinh)

Ngày đăng 16/04/2019 | 05:42 PM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 859/SGTVT-VT ngày 02/04/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty TNHH Nam Quỳnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (Giáp Bát-BX Quán Lào)

Ngày đăng 05/04/2019 | 07:13 PM  | View count: 77
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1087/SGTVT-QLVT ngày 27/03/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty TNHH vận...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh