Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Ninh Giang)

Ngày đăng 05/06/2019 | 05:50 PM  | View count: 35
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1147/TB-SGTVT-P5 ngày 31/05/2019 của Sở GTVT Hải Dương thông báo về việc Công ty TNHH kinh doanh DV&ĐT thương mại Sơn Hà ngừng khai thác tuyến vận...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Bắc)

Ngày đăng 03/06/2019 | 07:06 PM  | View count: 59
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1763/SGTVT-QLVT ngày 20/05/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Thăng Long giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Bắc)

Ngày đăng 03/06/2019 | 07:04 PM  | View count: 65
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1658/SGTVT-QLVT ngày 13/05/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Thăng Long giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Phía Tây)

Ngày đăng 03/06/2019 | 07:00 PM  | View count: 55
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1657/SGTVT-QLVT ngày 13/05/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH dịch vụ vận tải Trường Hằng ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Đồng Hới)

Ngày đăng 03/06/2019 | 06:21 PM  | View count: 60
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1331/TB-SGTVT ngày 27/05/2019 của Sở GTVT Quảng Bình thông báo Chi nhánh Công ty TNHH vận tải Năm Giang ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa –BX Konplông)

Ngày đăng 03/06/2019 | 06:16 PM  | View count: 56
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 242/TB-SGTVT ngày 21/5/2019 của Sở GTVT Kom Tum thông báo Công ty TNHH Việt Tân đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm –BX Sông Lô)

Ngày đăng 03/06/2019 | 06:12 PM  | View count: 62
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 881/TB-SGTVT ngày 21/5/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty TNHH Đăng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa –BX Hưng Hà, BX Nước Ngầm – BX Đông Hưng)

Ngày đăng 03/06/2019 | 06:05 PM  | View count: 64
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 114/TB-SGTVT ngày 22/5/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty cổ phần vận...

Tiếp tục phối hợp chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô

Ngày đăng 30/05/2019 | 04:25 PM  | View count: 416
Ngày 30/5/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 4593/SGTVT-QLVT về việc Tiếp tục phối hợp chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô

Kết luật thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng tại các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/05/2019 | 10:41 AM  | View count: 1128
Ngày 29/5/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 4262/KL-SGTVT thông báo kết luật thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách...

Tiếp tục phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 28/05/2019 | 05:00 PM  | View count: 299
Ngày 28/2/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 4506/SGTVT-QLVT về việc Tiếp tục phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn Thành phố

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 25/05/2019 | 06:21 PM  | View count: 61
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1087/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 15/05/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo về việc Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX TTTP Thái Nguyên)

Ngày đăng 25/05/2019 | 06:17 PM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 611/TB-SGTVT ngày 15/05/2019 của Sở GTVT Thái Nguyên thông báo về việc Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố...

Tăng cường tổng kiểm tra khám sức khỏe cho lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 24/05/2019 | 05:43 PM  | View count: 1916
Ngày 24/5/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo số 4049/TB-SGTVT về việc tăng cường tổng kiểm tra khám sức khỏe cho lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Móng Cái)

Ngày đăng 24/05/2019 | 05:36 PM  | View count: 37
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 07/TB-SGTVT/HCCT ngày 06/05/2019 của Sở GTVT Quảng Ninh thông báo về việc Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Ka Long giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Giao Thuỷ)

Ngày đăng 23/05/2019 | 04:00 PM  | View count: 20
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 69/CV-VH ngày 20/05/2019 của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Vũ Hoàng thông báo về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nho Quan, BX Giáp Bát-BX Kim Son, BX Giáp Bát-BX Giao Thuỷ)

Ngày đăng 23/05/2019 | 04:00 PM  | View count: 21
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 24/CV-HP ngày 09/04/2019 của Công ty TNHH Hiền Phước thông báo về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô, bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Hương Khê)

Ngày đăng 20/05/2019 | 06:34 PM  | View count: 43
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1228/SGTVT-VT ngày 10/5/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo về việc Công ty TNHH Quyết Thắng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Ninh Giang)

Ngày đăng 20/05/2019 | 06:31 PM  | View count: 33
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 960/TB-SGTVT-P5 ngày 10/05/2019 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Công ty TNHH kinh doanh DV&ĐT thương mại Sơn Hà giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đức Cơ)

Ngày đăng 13/05/2019 | 07:15 PM  | View count: 33
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 823/SGTVT-KHTCVT ngày 26/04/2019 của Sở GTVT Gia Lai chấp thuận Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Gia Lai giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh