Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 22/07/2019 | 03:02 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2029/SGTVT-VT ngày 12/7/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Hợp tác xã DVVT&TM Sông Lam đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Phối hợp tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) - Bến xe Ayun Pa ( Gia Lai)

Ngày đăng 22/07/2019 | 03:02 PM
Ngày 22/7/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã bãn hành văn bản số 6042/SGTVT-QLVT về việc Phối hợp tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến BX Nước Ngầm ( Hà Nội) - BX...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký tiếp tục khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Giao Thủy, BX Sơn Tây - BX Xuân Trường)

Ngày đăng 22/07/2019 | 02:55 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1245/SGTVT-QLVTPTNL ngày 05/7/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký tiếp tục khai thác tuyến vận...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nho Quan)

Ngày đăng 22/07/2019 | 11:25 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1486/TB-SGTVT ngày 26/6/2019 của Sở GTVT Ninh Bình thông báo Công ty TNHH TM&DV vận tải Anh Khoa ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Dùng)

Ngày đăng 22/07/2019 | 09:13 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2017/SGTVT-VT ngày 11/7/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Hợp tác xã DVVT Bông Sen đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Đồng Hới)

Ngày đăng 18/07/2019 | 03:09 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1710/TB-SGTVT ngày 05/7/2019 của Sở GTVT Quảng Bình thông báo về việc Công ty TNHH TM&DV Hoàng Chung đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Tiếp tục phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 17/07/2019 | 02:59 AM
Ngày 17/7/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 5962/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn Thành phố.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký tiếp tục khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa - BX Nam Trực)

Ngày đăng 12/07/2019 | 02:51 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1164/SGTVT-QLVTPTNL ngày 05/7/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty Cổ phần vận tải Nam Trực đăng ký tiếp tục khai thác tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Sơn Hải)

Ngày đăng 12/07/2019 | 02:43 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1908/SGTVT-VT ngày 02/7/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Duy Hải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 10/07/2019 | 03:14 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 24/ĐN-ĐA ngày 04/7/2019 của Công ty TNHH vận tải Đạt Anh đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Miền Trung)

Ngày đăng 10/07/2019 | 02:40 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1899/SGTVT-VT ngày 01/7/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Hợp tác xã CP DVKD vận tải hành khách Nghệ An đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa - BX Mường Luân)

Ngày đăng 10/07/2019 | 02:37 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1488/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 03/7/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo về việc Hợp tác xã Tân Thanh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa - BX Mường Luân)

Ngày đăng 05/07/2019 | 02:35 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1432/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 25/6/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo về việc Hợp tác xã Tân Thanh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Quỹ Nhất)

Ngày đăng 04/07/2019 | 02:24 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 16/TB-Cty ngày 03/4/2019 của Công ty cổ phần thương mại du lịch và vận tải Thuận Phát thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 04/07/2019 | 02:17 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1099/TB-SGTVT ngày 25/6/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty cổ phần Trường Duy đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Cửa Đạt)

Ngày đăng 04/07/2019 | 02:14 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2357/SGTVT-QLVT ngày 27/6/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Thăng Long đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Quán Lào)

Ngày đăng 04/07/2019 | 02:11 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2356/SGTVT-QLVT ngày 27/6/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Công ty TNHH vận tải và thương mại Khiêm Oanh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Cửa Ông)

Ngày đăng 04/07/2019 | 02:03 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 25/TB-SGTVT/HCCT ngày 20/6/2019 của Sở GTVT Quảng Ninh thông báo Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Sơn đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX TTTP Thái Nguyên)

Ngày đăng 04/07/2019 | 09:26 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 846/TB-SGTVT ngày 25/6/2019 của Sở GTVT Thái Nguyên thông báo về việc Công ty TNHH Việt Dũng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Phía Bắc Huế)

Ngày đăng 04/07/2019 | 09:21 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1082/TB-SGTVT ngày 21/6/2019 của Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo về việc Chi nhánh Huế Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FutabusLines đăng ký khai thác...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh