Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Vĩnh Tường, BX Mỹ Đình-BX Chẹ)

Ngày đăng 26/06/2019 | 10:50 PM  | View count: 434
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 544, 545/TB-XKN ngày 12/6/2019 của Xí nghiệp xe khách Nam về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô, bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Đá Chông)

Ngày đăng 24/06/2019 | 11:10 PM  | View count: 757
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 543/TB-XKN ngày 12/6/2019 của Xí nghiệp xe khách Nam về việc thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát - BX Giao Thủy, BX Giáp Bát - BX Nho Quan, BX Giáp Bát - BX Kim Sơn )

Ngày đăng 17/06/2019 | 11:04 PM  | View count: 80
Trên cơ sở hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của đơn vị kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 4925, 4926, 9427/TB-SGTVT ngày 17/6/2019 thông báo đơn vị đăng ký khai...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm –BX Phía Bắc Huế)

Ngày đăng 17/06/2019 | 07:15 PM  | View count: 112
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 983/TB-SGTVT ngày 10/6/2019 của Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo Chi nhánh Huế Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FutabusLines đăng ký khai thác tuyến vận tải...

Tiếp tục phối hợp chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/06/2019 | 04:40 PM  | View count: 548
Ngày 17/6/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 5060/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục phối hợp chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình –BX TTTP Thái Nguyên)

Ngày đăng 17/06/2019 | 03:34 PM  | View count: 82
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 624/TB-SGTVT ngày 17/5/2019 của Sở GTVT Thái Nguyên thông báo Công ty TNHH Việt Dũng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm –BX Ba Đồn)

Ngày đăng 14/06/2019 | 10:57 PM  | View count: 41
Trên cơ sở văn bản của Hợp tác xã vận tải Thăng long, ý kiến thống nhất của Sở GTVT Quảng Ninh, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 4887/TB-SGTVT ngày 14/6/2019 thông báo đơn vị...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm –BX Nghĩa Đàn)

Ngày đăng 14/06/2019 | 07:11 PM  | View count: 99
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1578/SGTVT-VT ngày 04/6/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác...

Công bố biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/06/2019 | 06:38 PM  | View count: 2226
Ngày 13/6/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành quyết định số 882/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm – BX Sông Lô)

Ngày đăng 07/06/2019 | 05:46 PM  | View count: 90
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 935/TB-SGTVT ngày 29/5/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo về việc Công ty TNHH Đăng Công đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX KonPlông)

Ngày đăng 07/06/2019 | 05:43 PM  | View count: 65
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 258/TB-SGTVT ngày 28/5/2019 của Sở GTVT kom Tum thông báo về việc Công ty TNHH Việt Tân đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm –BX Hữu Lũng)

Ngày đăng 06/06/2019 | 05:53 PM  | View count: 73
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1224/TB-SGTVT ngày 03/06/2019 của Sở GTVT Lạng Sơn thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Hợp tác xã vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đồng Hới)

Ngày đăng 05/06/2019 | 05:56 PM  | View count: 53
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 12/TB/CT ngày 24/05/2019 của Công ty TNHH thương mại và vận tải Khánh Hồng thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Ninh Giang)

Ngày đăng 05/06/2019 | 05:50 PM  | View count: 47
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1147/TB-SGTVT-P5 ngày 31/05/2019 của Sở GTVT Hải Dương thông báo về việc Công ty TNHH kinh doanh DV&ĐT thương mại Sơn Hà ngừng khai thác tuyến vận...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Bắc)

Ngày đăng 03/06/2019 | 07:06 PM  | View count: 73
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1763/SGTVT-QLVT ngày 20/05/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Thăng Long giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Bắc)

Ngày đăng 03/06/2019 | 07:04 PM  | View count: 76
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1658/SGTVT-QLVT ngày 13/05/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Thăng Long giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Phía Tây)

Ngày đăng 03/06/2019 | 07:00 PM  | View count: 64
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1657/SGTVT-QLVT ngày 13/05/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH dịch vụ vận tải Trường Hằng ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Đồng Hới)

Ngày đăng 03/06/2019 | 06:21 PM  | View count: 71
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1331/TB-SGTVT ngày 27/05/2019 của Sở GTVT Quảng Bình thông báo Chi nhánh Công ty TNHH vận tải Năm Giang ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa –BX Konplông)

Ngày đăng 03/06/2019 | 06:16 PM  | View count: 66
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 242/TB-SGTVT ngày 21/5/2019 của Sở GTVT Kom Tum thông báo Công ty TNHH Việt Tân đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm –BX Sông Lô)

Ngày đăng 03/06/2019 | 06:12 PM  | View count: 77
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 881/TB-SGTVT ngày 21/5/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty TNHH Đăng...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh