Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Quỹ Nhất)

Ngày đăng 04/07/2019 | 02:24 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 16/TB-Cty ngày 03/4/2019 của Công ty cổ phần thương mại du lịch và vận tải Thuận Phát thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 04/07/2019 | 02:17 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1099/TB-SGTVT ngày 25/6/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty cổ phần Trường Duy đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Cửa Đạt)

Ngày đăng 04/07/2019 | 02:14 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2357/SGTVT-QLVT ngày 27/6/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Thăng Long đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Quán Lào)

Ngày đăng 04/07/2019 | 02:11 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2356/SGTVT-QLVT ngày 27/6/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Công ty TNHH vận tải và thương mại Khiêm Oanh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Cửa Ông)

Ngày đăng 04/07/2019 | 02:03 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 25/TB-SGTVT/HCCT ngày 20/6/2019 của Sở GTVT Quảng Ninh thông báo Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Sơn đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX TTTP Thái Nguyên)

Ngày đăng 04/07/2019 | 09:26 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 846/TB-SGTVT ngày 25/6/2019 của Sở GTVT Thái Nguyên thông báo về việc Công ty TNHH Việt Dũng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Phía Bắc Huế)

Ngày đăng 04/07/2019 | 09:21 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1082/TB-SGTVT ngày 21/6/2019 của Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo về việc Chi nhánh Huế Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FutabusLines đăng ký khai thác...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX Na Hang)

Ngày đăng 03/07/2019 | 06:11 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 49/TB-SGTVT ngày 20/6/2019 của Sở GTVT Tuyên Quang thông báo về việc Công ty Cổ phần tập đoàn Bảo Yến đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm - BX phía Đông Chí Linh)

Ngày đăng 03/07/2019 | 10:22 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1354/SGTVT-P5 ngày 25/6/2019 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Công ty TNHH MTV VTHK&DL Sao Đỏ Hùng Cường đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Sao Đỏ)

Ngày đăng 03/07/2019 | 09:17 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1353/TB-SGTVT-P5 ngày 25/6/2019 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Hợp tác xã dịch vụ vận tải hành khách hàng hóa và du lịch ô tô Sao Đỏ ngừng khai...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa - BX Ý Yên)

Ngày đăng 01/07/2019 | 07:00 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1071/SGTVT-QLVTPTNL ngày 20/6/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty cổ phần vận tải Hà Trưởng Kỷ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Thịnh Long)

Ngày đăng 01/07/2019 | 06:21 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1020/TB-SGTVT ngày 14/06/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty Cổ phần vận tải Nam Trực điều chỉnh phương án khai thác tuyến bến xe Sơn Tây - bến...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Tuyên Quang)

Ngày đăng 01/07/2019 | 06:17 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 48/TB-SGTVT ngày 17/6/2019 của Sở GTVT Tuyên Quang thông báo Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Yến đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Ba Đồn, BX Quy Đạt)

Ngày đăng 01/07/2019 | 06:09 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1581/TB-SGTVT ngày 21/06/2019 của Sở GTVT Quảng Bình thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Phú Thành Tuyên Minh điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây - BX Giao Thủy)

Ngày đăng 01/07/2019 | 06:07 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 747/SGTVT-QLVTTPNL ngày 16/5/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình - BX Na Hang)

Ngày đăng 01/07/2019 | 04:54 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 47/TB-SGTVT ngày 17/6/2019 của Sở GTVT Tuyên Quang thông báo Công ty CP Tập đoàn Bảo Yến đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm – BX Hữu Lũng)

Ngày đăng 01/07/2019 | 04:49 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1299/TB-SGTVT ngày 12/6/2019 của Sở GTVT Lạng Sơn thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Hoàng Đồng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 01/07/2019 | 04:37 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1672/SGTVT-VT ngày 10/6/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Công...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX Tuần Giáo)

Ngày đăng 01/07/2019 | 04:33 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1338/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 11/6/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo về việc Hợp tác xã vận chuyển khách, HH&DV đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 01/07/2019 | 04:29 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1701/SGTVT-VT ngày 14/6/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo về việc Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh