Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hải Hậu, BX Nước Ngầm – BX Giao Thủy)

Ngày đăng 14/08/2019 | 10:27 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1438/TB-SGTVT ngày 05/8/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tân Phát điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 14/08/2019 | 10:24 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1439/TB-SGTVT ngày 05/8/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 14/08/2019 | 10:14 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1407/TB-SGTVT ngày 31/7/2019 của Sở GTVT Nam Định chấp nhận Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Lạc Sơn)

Ngày đăng 14/08/2019 | 10:11 AM
Ngày 12/8/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 48/HTX ngày 30/7/2019 của Hợp tác xã vận tải hàng hóa du lịch Yên Thủy ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định...

Tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp Quốc Khánh ( 02/9/1945-02/9/2019), ngày giải phóng Thủ đô ( 10/10/1945-10/10/2019)

Ngày đăng 13/08/2019 | 04:39 PM
Ngày 13/8/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 7160/KH-SGTVT về việc Tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp Quốc Khánh ( 02/9/1945-02/9/2019), ngày giải phóng Thủ...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa - BX TTTP Thái Bình)

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:58 AM
Ngày 9/8/2019, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 83/TB-SGTVT ngày 31/3/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vận tải Nam Hà Hải đăng ký khai thác thành công...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Cao Bằng)

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:55 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1488/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 02/8/2019 của Sở GTVT Cao Bằng đồng ý cho Hợp tác xã Tiên Phong điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX Mộc Châu)

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:50 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1607/TB-SGTVT ngày 01/8/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty CP xe khách Sơn La đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô...

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm dừng đỗ xe không đúng quy định trọng hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/08/2019 | 03:28 PM
Ngày 06/8/2019,Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 6623/SGTVT-QLVT về việc Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm dừng đỗ xe không đúng quy định trọng hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm, BX Sơn Tây - BX phía Nam Hà Giang)

Ngày đăng 01/08/2019 | 02:34 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 150/TB-SGTVT ngày 19/7/2019 của Sở GTVT Hà Giang thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Trần Phú đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Bắc, BX Giáp Bát-BX phía Tây)

Ngày đăng 01/08/2019 | 02:31 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2725/SGTVT-QLVT ngày 23/7/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa chấp nhận Công ty TNHH Vĩnh Quang đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Bắc)

Ngày đăng 01/08/2019 | 02:26 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2721/SGTVT-QLVT, 2724/SGTVT-QLVT ngày 23/7/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa chấp nhận Công ty TNHH Lan Vũ đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Quỹ Nhất)

Ngày đăng 01/08/2019 | 02:18 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 782/SGTVT-QLVTPTNL ngày 21/5/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Thống nhất Biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Yên Nghĩa - bến xe Mộc Châu

Ngày đăng 30/07/2019 | 10:29 AM
Ngày 30/7/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 6359/SGTVT-QLVT gửi Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc thống nhất Biểu đồ hoạt động tuyến bến xe Yên Nghĩa - bến xe Mộc Châu.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Nam Đàn)

Ngày đăng 29/07/2019 | 05:52 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1906/SGTVT-VT ngày 102/7/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 29/07/2019 | 05:49 PM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2015/SGTVT-VT ngày 11/7/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát - BX Nho Quan)

Ngày đăng 29/07/2019 | 10:26 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1547/TB-SGTVT ngày 03/7/2019 của Sở GTVT Ninh Bình thông báo Công ty TNHH MTV Hải Thắng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Sơn Hải)

Ngày đăng 25/07/2019 | 05:45 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2008/SGTVT-VT ngày 11/7/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm, bến xe Sơn Tây - BX phía Nam Hà Giang)

Ngày đăng 24/07/2019 | 11:14 AM
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 145/TB-SGTVT ngày 12/7/2019 của Sở GTVT Hà Giang thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Trần Phú đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 22/07/2019 | 03:06 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1606/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 16/7/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Hợp tác xã vận chuyển khách HH&DV đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh