Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát - BX Nga Sơn)

Ngày đăng 26/08/2019 | 02:25 PM  | View count: 30
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3012/SGTVT-QLVT ngày 14/8/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH Tiến Tiến đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình - BX Sông Lô)

Ngày đăng 26/08/2019 | 02:15 PM  | View count: 18
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1525/TB-SGTVT ngày 15/8/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo Công ty TNHH MTV vận tải và xây dựng Bảo Khánh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hồng Tiên)

Ngày đăng 26/08/2019 | 02:14 PM  | View count: 41
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1659/TB-SGTVT ngày 07/8/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty cổ phần cơ khí Sơn La ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa - BX Mộc Châu)

Ngày đăng 26/08/2019 | 11:02 AM  | View count: 30
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1661/TB-SGTVT ngày 08/8/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty cổ phần xe khách Sơn La đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX TTTP Thái Nguyên – Các bến xe: Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây)

Ngày đăng 19/08/2019 | 10:03 AM  | View count: 51
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1111/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 09/8/2019 của Sở GTVT Thái Nguyên chấp nhận cho Công ty cổ phần vận tải hành khách Thái Nguyên đăng ký khai thác tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 16/08/2019 | 09:58 AM  | View count: 59
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2373/SGTVT-VT ngày 09/8/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo Công ty TNHH TM&DV Ô tô Vinh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX Sông Lô)

Ngày đăng 15/08/2019 | 09:49 AM  | View count: 51
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1495/TB-SGTVT ngày 07/8/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh (Công ty TNHH MTV...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX Mộc Châu)

Ngày đăng 14/08/2019 | 10:48 AM  | View count: 19
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1632/TB-SGTVT ngày 05/8/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty TNHH TM&DV Hồng Tiên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Sông Lô)

Ngày đăng 14/08/2019 | 10:38 AM  | View count: 14
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1494/TB-SGTVT ngày 7/8/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo Công ty TNHH Tân Phát Vượng ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hải Hậu, BX Nước Ngầm – BX Giao Thủy)

Ngày đăng 14/08/2019 | 10:27 AM  | View count: 35
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1438/TB-SGTVT ngày 05/8/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tân Phát điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 14/08/2019 | 10:24 AM  | View count: 15
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1439/TB-SGTVT ngày 05/8/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 14/08/2019 | 10:14 AM  | View count: 15
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1407/TB-SGTVT ngày 31/7/2019 của Sở GTVT Nam Định chấp nhận Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Lạc Sơn)

Ngày đăng 14/08/2019 | 10:11 AM  | View count: 16
Ngày 12/8/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 48/HTX ngày 30/7/2019 của Hợp tác xã vận tải hàng hóa du lịch Yên Thủy ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định...

Tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp Quốc Khánh ( 02/9/1945-02/9/2019), ngày giải phóng Thủ đô ( 10/10/1945-10/10/2019)

Ngày đăng 13/08/2019 | 04:39 PM  | View count: 302
Ngày 13/8/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 7160/KH-SGTVT về việc Tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp Quốc Khánh ( 02/9/1945-02/9/2019), ngày giải phóng Thủ...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa - BX TTTP Thái Bình)

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:58 AM  | View count: 24
Ngày 9/8/2019, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 83/TB-SGTVT ngày 31/3/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vận tải Nam Hà Hải đăng ký khai thác thành công...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Cao Bằng)

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:55 AM  | View count: 35
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1488/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 02/8/2019 của Sở GTVT Cao Bằng đồng ý cho Hợp tác xã Tiên Phong điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX Mộc Châu)

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:50 AM  | View count: 13
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1607/TB-SGTVT ngày 01/8/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty CP xe khách Sơn La đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô...

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm dừng đỗ xe không đúng quy định trọng hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/08/2019 | 03:28 PM  | View count: 265
Ngày 06/8/2019,Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 6623/SGTVT-QLVT về việc Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm dừng đỗ xe không đúng quy định trọng hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm, BX Sơn Tây - BX phía Nam Hà Giang)

Ngày đăng 01/08/2019 | 02:34 PM  | View count: 32
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 150/TB-SGTVT ngày 19/7/2019 của Sở GTVT Hà Giang thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Trần Phú đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Bắc, BX Giáp Bát-BX phía Tây)

Ngày đăng 01/08/2019 | 02:31 PM  | View count: 30
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2725/SGTVT-QLVT ngày 23/7/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa chấp nhận Công ty TNHH Vĩnh Quang đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh