Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội

Ngày đăng 10/06/2020 | 09:11 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 311/CV-XKN ngày 21/5/2020 của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến Hà Nội - Thái Bình và Thông báo số...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Nghi Sơn (Thanh Hóa) và ngược lại

Ngày đăng 16/05/2020 | 04:46 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1845/TB-SGTVT ngày 13/01/2020 của Sở GTVT Thanh Hóa.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Mai Châu (Hòa Bình) - BX Yên Nghĩa và ngược lại của HTX sông Đà

Ngày đăng 04/05/2020 | 05:17 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 814/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh Hòa Bình – Hà Nội.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Gia Lâm - BX Cẩm Phả (Q.Ninh) và ngược lại của HTX vận tải Thăng Long

Ngày đăng 29/04/2020 | 10:07 AM
Ngày 29/4/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2544/TB-SGTVT về việc đơn vị đăng lý khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Đá...

Niêm yết về điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô của Chi nhánh Công ty TNHH VT Hà Sơn Hải Vân

Ngày đăng 27/03/2020 | 11:32 AM
Ngày 26/3/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2234/TB-SGTVT về việc điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian dịch Covid-19.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Giao Thủy(Nam Định) và ngược lại của công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 27/03/2020 | 11:21 AM
Ngày 26/3/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2258/SGTVT-QLVT về việc đơn vị đăng lý khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Giáp Bát - BX Nho Quan (Ninh Bình) và ngược lại của công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 27/03/2020 | 11:17 AM
Ngày 26/3/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2257/SGTVT-QLVT về việc đơn vị đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Mỹ Đình - BX Đá Chông và ngược lại của công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 27/03/2020 | 11:10 AM
Ngày 26/3/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2256/SGTVT-QLVT về việc đơn vị đăng lý khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Đá...

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX phía Bắc TP Vinh, Nghệ An và ngược lại) của HTX DVVT Bông Sen

Ngày đăng 26/03/2020 | 04:50 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 446/SGTVT-QLVT ngày 24/02/2020 của Sở GTVT Nghệ An thông báo HTX DVVT Bông Sen đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe...

Niêm yết về điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Đông) của Chi nhánh Công ty TNHH VT Hoàng Long

Ngày đăng 26/03/2020 | 09:39 AM
Ngày 25/3/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 2180/SGTVT-QLVT về việc điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian dịch Covid-19 của Chi nhánh Công ty TNHH...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Lạc Sơn, Hòa Bình-BX Yên Nghĩa và ngược lại) của CTCP VT&TM Hải An Hòa Bình

Ngày đăng 19/03/2020 | 05:10 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 542/TB-SGTVT ngày 18/3/2020 của Sở GTVT tỉnh Hòa Bình về việc thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hòa Bình - Hà...

Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/03/2020 | 03:30 PM
Ngày 28/02/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành quyết định số 706/QĐ-SGTVT về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa...

Điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 19/03/2020 | 03:08 PM
Ngày 19/3/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1942/SGTVT-QLVT về điều chỉnh tạm thời phương án khai thác trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Đá Chông và ngược lại) của công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 18/03/2020 | 03:23 PM
Ngày 18/3/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 2033/TB-SGTVT thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng lý khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến BX Mỹ Đình - BX Đá Chông và ngược...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm - BX Cẩm Phả(Quảng Ninh) và ngược lại) của HTX vận tải Thăng Long

Ngày đăng 09/03/2020 | 01:43 PM
Ngày 09/3/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1720/TB-SGTVT về việc thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô Bến xe Gia Lâm...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Phía Bắc – BX Giáp Bát và ngược lại) của HTX vận tải hành khách Thanh Hoa

Ngày đăng 06/03/2020 | 10:15 AM
Ngày 03/3/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã nhận được văn bản số 657/TB-SGTVT ngày 02/3/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Phía Bắc - BX Giáp Bát và ngược lại) của Công ty TNHH Vĩnh Quang

Ngày đăng 06/03/2020 | 10:06 AM
Ngày 03/3/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã nhận được văn bản số 648/SGTVT-QLVT ngày 02/3/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận cho phương tiện công ty TNHH Vĩnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô BX Giáp Bát-BX Nho Quan (Ninh Bình) và ngược lại của công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên

Ngày đăng 03/03/2020 | 02:07 PM
Ngày 03/3/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1584/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô BX Giáp Bát- BX Nho Quan...

Niêm yết đơn vị điều chỉnh giờ xe xuất bến tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô BX Giáp Bát-BX Minh Lộc và ngược lại của Công ty TNHH TM và VT Hoàng Sơn

Ngày đăng 03/03/2020 | 01:57 PM
Ngày 03/3/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 1583/TB-SGTVT về việc điều chỉnh giờ xe xuất bến trên tuyến Bến xe Giáp Bát - Bến xe Minh Lộc và ngược lại theo đề xuất của Công...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm (Hà Nội) – BX Tân Kỳ (Nghệ An)) và ngược lại của HTX DVVT Bông Sen

Ngày đăng 24/02/2020 | 09:26 AM
Ngày 15/01/2020, Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 109/SGTVT-VT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định của HTX...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh