Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/08/2018 | 11:58 AM  | View count: 123
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2328/SGTVT-VT ngày 08/8/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã dịch...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tăng số chuyến, đăng ký giảm số chuyến tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/08/2018 | 11:48 AM  | View count: 90
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1361/TB-SGTVT ngày 09/8/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất đăng ký giảm số chuyến và tăng số chuyến tuyến BX Nước Ngầm-BX...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 20/08/2018 | 11:35 AM  | View count: 108
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1360/TB-SGTVT ngày 09/8/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất điều chỉnh phương án khai thác tuyến bến xe Nghĩa Hưng-bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX Na Hang)

Ngày đăng 15/08/2018 | 03:01 PM  | View count: 94
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 90/TB-SGTVT ngày 30/7/2018 của Sở GTVT Tuyên Quang thông báo Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Yến đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm – BX La Tiến và BX Gia Lâm – BX Triều Dương)

Ngày đăng 15/08/2018 | 02:45 PM  | View count: 103
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1564/SGTVT-QLVT&PT ngày 02/8/2018 của Sở GTVT Hưng Yên về việc Công ty TNHH vận tải – thực phẩm Hoàng Vinh điều chỉnh giờ xe xuất bến và tăng số chuyến chạy xe...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Giáp Bát - BX Quán Lào, BX Minh Lộc)

Ngày đăng 10/08/2018 | 03:45 PM  | View count: 115
Ngày 10/8/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 644TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Giáp Bát...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Miền Đông)

Ngày đăng 10/08/2018 | 03:24 PM  | View count: 124
Ngày 10/8/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 643/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Miền Đông)

Ngày đăng 08/08/2018 | 04:32 PM  | View count: 136
Ngày 08/8/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 630/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Miền...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Giáp Bát - BX Quán Lào, BX Minh Lộc)

Ngày đăng 08/08/2018 | 04:27 PM  | View count: 127
Ngày 08/8/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 629/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Giáp Bát - BX Quán...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Kỳ Lâm)

Ngày đăng 08/08/2018 | 11:00 AM  | View count: 59
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2116/SGTVT-VT ngày 31/7/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Hợp tác xã vận tải hành khách Đồng Tâm thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Quán Lào)

Ngày đăng 06/08/2018 | 06:06 PM  | View count: 88
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2597/SGTVT-QLVT ngày 27/7/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc điều chỉnh giờ trong phương án khai thác tuyến BX Quán Lào (Thanh Hóa)-BX Giáp Bát (Hà Nội).

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Sơn Hải)

Ngày đăng 06/08/2018 | 06:03 PM  | View count: 60
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2151/SGTVT-VT ngày 23/7/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã vận...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Na Hang)

Ngày đăng 06/08/2018 | 06:01 PM  | View count: 80
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 84/TB-SGTVT ngày 26/7/2018 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang thông báo Hợp tác xã vận tải ô tô Thành Tuyên giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Nam Trực)

Ngày đăng 06/08/2018 | 05:59 PM  | View count: 60
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1272/SGTVT-QLVTPTNL ngày 27/7/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần vận tải Nam Trực đăng ký khai thác tuyến BX Yên Nghĩa-BX Nam Trực.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 06/08/2018 | 05:55 PM  | View count: 86
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1265/SGTVT-QLVTPTNL ngày 26/7/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần vận tải Nam Trực đăng ký khai thác tuyến BX Yên Nghĩa-BX Nghĩa Hưng.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Con Cuông)

Ngày đăng 06/08/2018 | 05:52 PM  | View count: 82
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2254/SGTVT-VT ngày 01/8/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty TNHH TM...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 06/08/2018 | 05:48 PM  | View count: 36
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2117/SGTVT-VT ngày 31/7/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Hợp tác xã vận tải hành khách Đồng Tâm thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Bắc Thanh Hóa)

Ngày đăng 02/08/2018 | 06:19 PM  | View count: 61
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 03-07/VT-HS ngày 04/7/2018 của Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Quỹ Nhất)

Ngày đăng 01/08/2018 | 06:14 PM  | View count: 82
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1264/SGTVT-QLVTPTNL ngày 26/7/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến BX Nghĩa Hưng-BX Yên...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hương Khê)

Ngày đăng 01/08/2018 | 06:11 PM  | View count: 74
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 07/TBVK ngày 20/7/2018 của Công ty TNHH Việt Khánh Travel NA thông báo giảm số chuyến xe chạy tuyến vận tải hành khách cố định tuyến BX Nước Ngầm-BX Hương Khê và...

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh