Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/04/2018 | 06:05 PM  | View count: 70
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 92/CV-CT ngày 29/3/2018 của Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây thông báo tạm ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông) đi...

Niêm yết đơn vị vận tải tạm ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BXThái Bình)

Ngày đăng 13/04/2018 | 04:12 PM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 09-2018/HL-CV ngày 31/3/2018 của Công ty TNHH vận tải Hoàng Long về việc tạm ngừng xe khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/04/2018 | 03:51 PM  | View count: 35
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 801/SGTVT-VT ngày 23/3/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Hoàng Phương ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/04/2018 | 03:31 PM  | View count: 52
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 17/CTHP ngày 05/02/2018 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Hoàng Phương đề nghị ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa - BX Thịnh Long)

Ngày đăng 11/04/2018 | 02:17 PM  | View count: 64
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 503/SGTVT-QLVTPTNL ngày 04/4/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải (Công ty cổ phần vận tải Đức Lượng) đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Mỹ Đình - BX Ba Bể)

Ngày đăng 11/04/2018 | 12:26 PM  | View count: 45
Ngày 11/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 269/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Mỹ Đình - BX Ba Bể).

Thông báo: Hợp tác xã vận tải Thăng Long đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 10/04/2018 | 12:21 PM  | View count: 53
Ngày 10/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 266/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết Công ty TNHH MV VT&XD Bảo Khánh giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/04/2018 | 06:10 PM  | View count: 41
Ngày 03/4/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 19/TB-BK ngày 01/02/2018 của Công ty TNHH MV VT&XD Bảo Khánh thông báo đơn vị vận tải giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/04/2018 | 11:53 AM  | View count: 56
Ngày 23/3/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 822/TB-SGTVT ngày 05/3/2018 của Sở GTVT Đà Nẵng thông báo đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước...

Niêm yết Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 30/03/2018 | 02:21 PM  | View count: 91
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 413/TB-SGTVT ngày 19/3/2018 của Sở GTVT Sơn La thông báo Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 30/03/2018 | 02:18 PM  | View count: 79
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 958/SGTVT-QLVTPTNL ngày 14/3/2018 của Sở GTVT Đà Nẵng thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Nước Ngầm (Hà...

Niêm yết Hợp tác xã vận tải hàng hóa du lịch Yên Thủy ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 30/03/2018 | 02:13 PM  | View count: 109
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 06/TB-HTX ngày 07/3/2018 của Hợp tác xã vận tải hàng hóa du lịch Yên Thủy về việc ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/03/2018 | 02:36 PM  | View count: 61
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 320/TB-SGTVT ngày 01/3/2018 của Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết Hợp tác xã xe khách Đà Lạt tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/03/2018 | 02:31 PM  | View count: 83
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 252/SGTVT-VT ngày 07/3/2018 của Sở GTVT Lâm Đồng thông báo Hợp tác xã xe khách Đà Lạt tăng số chuyến tuyến bến xe Nước Ngầm – bến xe liên tỉnh Đà Lạt và ngược lại.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/03/2018 | 02:29 PM  | View count: 68
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 507/SGTVT-VT ngày 27/2/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/03/2018 | 04:14 PM  | View count: 125
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 137/TB-SGTVT ngày 24/01/2018 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo đơn vị vận tải giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe...

Công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/03/2018 | 03:22 PM  | View count: 180
Ngày 08/3/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 185/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (hoạt động vào nốt, giờ xe xuất...

Thông báo: Công ty TNHH TMDVVT xây dựng Hoàng Yến điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 05/03/2018 | 03:40 PM  | View count: 113
Ngày 05/03/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 172/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Bảo Châu giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/03/2018 | 04:27 PM  | View count: 126
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 29/2018/CV-CT ngày 27/02/2018 của Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Bảo Châu đề nghị giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết Xí nghiệp thương mại du lịch và xây dựng 27-7 giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/02/2018 | 05:16 PM  | View count: 134
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 310/TB-SGTVT-P5 ngày 08/02/2018 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Xí nghiệp thương mại du lịch và xây dựng 27-7 giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh