Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải tiếp tục khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX Yên Bái)

Ngày đăng 06/12/2019 | 12:05 PM  | View count: 8
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 59/TB-SGTVT ngày 25/11/2019 của Sở GTVT Yên Bái về việc thông báo Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái tiếp tục khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Đồng Lê)

Ngày đăng 06/12/2019 | 12:04 PM  | View count: 6
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3013/TB-SGTVT ngày 04/11/2019 của Sở GTVT Quảng Bình thông báo Công ty TNHH TM&VT Hoàng Chung đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Tây Sơn)

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:59 AM  | View count: 4
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3535/TB-SGTVT ngày 20/11/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Công ty cổ phần vận tải Thọ Lam đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:56 AM  | View count: 7
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3723/SGTVT-VT ngày 18/11/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa -BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:47 AM  | View count: 4
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2882/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 28/11/2019 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Trung tâm Quy Nhơn)

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:42 AM  | View count: 6
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1289/SGTVT-VT ngày 01/11/2019 của Sở GTVT Bình Định thông báo Công ty TNHH TM vận tải Trường Thịnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Lao Bảo)

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:37 AM  | View count: 6
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3243/SGTVT-VT ngày 26/11/2019 của Sở GTVT Quảng Trị thông báo Công ty TNHH MTV Xuân Thanh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Đô Lương)

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:35 AM  | View count: 5
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3819/SGTVT-VT ngày 27/11/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Sơn Hải)

Ngày đăng 19/11/2019 | 05:52 PM  | View count: 48
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3662/SGTVT-VT ngày 13/11/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Sơn Tây)

Ngày đăng 19/11/2019 | 05:48 PM  | View count: 28
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3389/SGTVT-VT ngày 06/11/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc Công ty cổ phần vận tải Thọ Lam đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 19/11/2019 | 11:51 AM  | View count: 57
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3440/SGTVT-VT ngày 28/10/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình – BX Tuyên Quang)

Ngày đăng 19/11/2019 | 11:25 AM  | View count: 99
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 90/TB-SGTVT ngày 31/10/2019 của Sở GTVT Tuyên Quang thông báo Công ty TNHH dịch vụ vận tải và Du lịch Cường đăng ký khai thác tuyến vận tải hành...

Lễ khai trương tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch khí CNG

Ngày đăng 18/11/2019 | 02:23 PM  | View count: 291
Ngày 18/11/2019, Công ty TNHH du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến tổ chức Lễ khai trương tuyến buýt CNG04&CNG05, đại diện Sở giao thông vận tải Hà Nội có đ/c Phó Giám đốc Ngô Mạnh Tuấn tham dự và phát...

Niêm yết đơn vị vận tải đã bị Sở GTVT Nghệ An thu hồi chấp thuận khai thác tuyến vận tải từ Hà Nội đi Nghệ An

Ngày đăng 15/11/2019 | 05:53 PM  | View count: 47
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3222/SGTVT-VT ngày 10/10/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc phối hợp kiểm tra, rà soát công bố nốt (giờ) trống tuyến cố định liên tỉnh

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:59 AM  | View count: 18
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2643/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 04/11/2019 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Kim Sơn)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:55 AM  | View count: 33
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2846/TB-SGTVT ngày 07/11/2019 của Sở GTVT Ninh Bình về việc Công ty TNHH Luyện Dung đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Trực Ninh)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:30 AM  | View count: 14
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2199/TB-SGTVT ngày 06/11/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần Khánh Tám đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Phía Nam)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:25 AM  | View count: 28
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2204/TB-SGTVT ngày 07/11/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần Khánh Tám đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:24 AM  | View count: 23
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2200/TB-SGTVT ngày 06/11/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Trực Ninh)

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:19 AM  | View count: 22
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2131/TB-SGTVT ngày 30/10/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần Trường Duy đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh