Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nho Quan, BX Giáp Bát-BX Kim Son, BX Giáp Bát-BX Giao Thuỷ)

Ngày đăng 23/05/2019 | 04:00 PM  | View count: 4
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 24/CV-HP ngày 09/04/2019 của Công ty TNHH Hiền Phước thông báo về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô, bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Hương Khê)

Ngày đăng 20/05/2019 | 06:34 PM  | View count: 16
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1228/SGTVT-VT ngày 10/5/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo về việc Công ty TNHH Quyết Thắng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Ninh Giang)

Ngày đăng 20/05/2019 | 06:31 PM  | View count: 9
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 960/TB-SGTVT-P5 ngày 10/05/2019 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Công ty TNHH kinh doanh DV&ĐT thương mại Sơn Hà giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đức Cơ)

Ngày đăng 13/05/2019 | 07:15 PM  | View count: 12
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 823/SGTVT-KHTCVT ngày 26/04/2019 của Sở GTVT Gia Lai chấp thuận Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Gia Lai giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tô (BX Gia Lâm –BX, trạm trung chuyển hành khách quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị)

Ngày đăng 13/05/2019 | 07:12 PM  | View count: 24
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 989/TB-SGTVT ngày 06/05/2019 của Sở GTVT Lạng Sơn thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty TNHH MTV...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tô (BX Nước Ngầm -BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 13/05/2019 | 07:08 PM  | View count: 21
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1194/SGTVT-VT ngày 07/05/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh của Công ty TNHH Dũng...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX phía Nam Hà Giang)

Ngày đăng 13/05/2019 | 07:04 PM  | View count: 14
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 84/TB-SGTVT ngày 03/5/2019 của Sở GTVT Hà Giang thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Trần Phú điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến bến xe phía Nam Hà Giang (Hà...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Chợ Vinh)

Ngày đăng 13/05/2019 | 07:00 PM  | View count: 14
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1208/SGTVT-VT ngày 03/5/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH vận tải du lịch và thương mại Thạch Thành đăng ký khai thác thành công tuyến vận...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 13/05/2019 | 06:56 PM  | View count: 11
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1489/SGTVT-QLVT ngày 02/05/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH TM&VT Văn Phúc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đức Long)

Ngày đăng 13/05/2019 | 04:56 PM  | View count: 6
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 821/SGTVT-KHTCVT ngày 26/04/2019 của Sở GTVT Gia Lai chấp thuận Hợp tác xã vận tải và dịch vụ Pleiku giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 06/05/2019 | 10:24 AM  | View count: 12
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 01/2019/ĐK-CTKT ngày 01/04/2019 của Công ty cổ phần Khánh Tám về việc ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô, bến...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Liên tỉnh Đà Lạt)

Ngày đăng 06/05/2019 | 10:21 AM  | View count: 7
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 470/SGTVT-VT ngày 23/04/2019 của Sở GTVT Lâm Đông thông báo về việc Công ty TNHH Tài Thắng điều chỉnh hành trình hoạt động tuyến bến xe Nước Ngầm-bến xe Liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Lai Thành)

Ngày đăng 06/05/2019 | 10:17 AM  | View count: 8
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 790/TB-SGTVT ngày 19/04/2019 của Sở GTVT Ninh Bình thông báo Hợp tác xã vận tải Yên Mô ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX Quỳnh Côi)

Ngày đăng 06/05/2019 | 10:10 AM  | View count: 5
Ngày 26/4/2019, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 85/TB-SGTVT ngày 28/3/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo về việc Công ty cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng đăng ký khai thác thành công...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Ba Đồn)

Ngày đăng 06/05/2019 | 09:59 AM  | View count: 7
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1016/SGTVT-QLVT ngày 26/4/2019 của Sở GTVT Quảng Bình thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Phú Thành Tuyên Minh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách...

Tăng cường đôn đốc, nhắc nhở và xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình.

Ngày đăng 25/04/2019 | 11:00 AM  | View count: 201
Ngày 25/4/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 3718/SGTVT-QLVT về việc tăng cường đôn đốc, nhắc nhở và xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình.

Triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ GTVT về điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày đăng 25/04/2019 | 11:00 AM  | View count: 268
Ngày 25/4/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành văn bản số 3719/SGTVT-QLVT về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ GTVT về điều chỉnh, bổ sung Danh mục...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây – BX Thịnh Long)

Ngày đăng 25/04/2019 | 09:24 AM  | View count: 17
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 538/TB-SGTVT ngày 11/4/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty cổ phần vận tải Đức Lượng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TP Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 23/04/2019 | 06:44 PM  | View count: 13
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 905/SGTVT-QLVTPT&NL và 906/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 18/04/2019 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo Hợp tác xã vận chuyển hành khách, HH&DV giảm số chuyến khai...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Đô Lương)

Ngày đăng 23/04/2019 | 06:35 PM  | View count: 7
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 741/SGTVT-VT ngày 25/3/2019 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH Quý Dương Hùng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh