Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/06/2018 | 04:59 PM  | View count: 46
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 915/SGTVT-QLVTPTNL ngày 07/6/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác tuyến BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy.

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây - BX Thành Hà)

Ngày đăng 20/06/2018 | 11:49 AM  | View count: 65
Ngày 20/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 487/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây - BX Thành...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác vào các tuyến vận tải do các đơn vị vận tải đã ngừng khai thác)

Ngày đăng 15/06/2018 | 03:18 PM  | View count: 71
Ngày 15/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 471/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 15/06/2018 | 03:14 PM  | View count: 65
Ngày 15/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 472/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 15/06/2018 | 03:03 PM  | View count: 49
Ngày 15/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 473/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm -...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 14/06/2018 | 09:58 AM  | View count: 64
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản 1096/TB-SGTVT ngày 07/6/2018 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (Công ty TNHH MTV vận tải và...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên Nghĩa - BX Quan Sơn)

Ngày đăng 13/06/2018 | 03:21 PM  | View count: 87
Ngày 13/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 467/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng lý khai thác không thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây - BX Thanh Hà)

Ngày đăng 13/06/2018 | 09:34 AM  | View count: 46
Ngày 13/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 466/TB-SGTT về việc Đơn vị vận tải đăng lý khai thác không thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh giờ khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/06/2018 | 09:52 AM  | View count: 41
Ngày 07/6/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 687/SGTVT-VT ngày 15/3/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo chấp thuận điều chỉnh giờ xe xuất bến tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 06/06/2018 | 03:50 PM  | View count: 77
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 18/2018/TBN-MĐ ngày 01/6/2018 của Công ty cổ phần quốc tế Mỹ Đình thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Tủa Chùa)

Ngày đăng 06/06/2018 | 02:32 PM  | View count: 48
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 975/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 31/5/2018, 978/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 31/5/2018 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên Nghĩa - BX Quan Sơn)

Ngày đăng 06/06/2018 | 01:56 PM  | View count: 61
Ngày 06/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 444/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên Nghĩa - BX Quan...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Tam Điệp, BX Nước Ngầm-BX TT Thái Bình)

Ngày đăng 05/06/2018 | 02:21 PM  | View count: 49
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 030-2018/CTTT ngày 30/5/2018 của Công ty cổ phần du lịch thương mại và đầu tư Thiên Trường thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Tam Điệp, BX Nước Ngầm-BX TT Thái Bình)

Ngày đăng 05/06/2018 | 02:21 PM  | View count: 43
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 030-2018/CTTT ngày 30/5/2018 của Công ty cổ phần du lịch thương mại và đầu tư Thiên Trường thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh...

Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 05/06/2018 | 01:43 PM  | View count: 71
Ngày 05/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 442/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty TNHH thương...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Chiêm Hóa)

Ngày đăng 04/06/2018 | 10:05 AM  | View count: 58
Ngày 28/5/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 20/TB ngày 07/5/2018 của Công ty TNHH Quang Bắc thông báo ngừng khai thác hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX phía Bắc TP Vinh)

Ngày đăng 04/06/2018 | 10:02 AM  | View count: 41
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1419/SGTVT-VT ngày 21/5/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc Công ty TNHH Văn Minh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 01/06/2018 | 10:20 AM  | View count: 73
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1670/SGTVT-QLVT ngày 22/5/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc thông báo doanh nghiệp đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 01/06/2018 | 10:18 AM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1669/SGTVT-QLVT ngày 22/5/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc thông báo doanh nghiệp đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết Hợp tác xã vận tải dịch vụ và du lịch Sài Gòn ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 01/06/2018 | 10:08 AM  | View count: 65
Ngày 24/5/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 70/CV ngày 15/5/2017 của Hợp tác xã vận tải dịch vụ và du lịch Sài Gòn thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh