Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký tăng số chuyến tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Trực Ninh)

Ngày đăng 06/07/2018 | 05:36 PM  | View count: 73
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1036/TB-SGTVT ngày 25/6/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Đại Duy đăng ký tăng số chuyến tuyến BX Nước Ngầm-BX Trực Ninh.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/07/2018 | 05:34 PM  | View count: 51
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2159/SGTVT-QLVT ngày 26/6/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc doanh nghiệp khai thác thành công cho phương tiện khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng, giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-Xuân Trường, Yên Nghĩa-Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 06/07/2018 | 05:31 PM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 999/TB-SGTVT ngày 19/6/2018 của Sở Giao thông vận tải Nam Định về việc đơn vị vận tải ngừng, giảm số chuyến khai thác tuyến bến xe Gia Lâm-bến xe Xuân Trường và...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (Yên Nghĩa, Nước Ngầm-Xuân Trường)

Ngày đăng 06/07/2018 | 05:28 PM  | View count: 74
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1005/TB-SGTVT ngày 20/6/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo Hợp tác xã vận tải đường bộ Xuân Trường điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (Yên Nghĩa-Thịnh Long)

Ngày đăng 06/07/2018 | 05:26 PM  | View count: 52
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1006/TB-SGTVT ngày 20/6/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo Công ty Cổ phần vận tải Đức Lượng đăng ký khai thác tăng số chuyến, điều chỉnh phương án khai thác...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Bắc Vinh)

Ngày đăng 06/07/2018 | 05:23 PM  | View count: 58
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1873/SGTVT-VT ngày 27/6/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Nước...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng lý khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Giáp Bát - BX Hoằng Hóa)

Ngày đăng 05/07/2018 | 02:00 PM  | View count: 68
Ngày 05/7/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 529/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng lý khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Giáp Bát...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Giáp Bát - BX Hoằng Hóa)

Ngày đăng 02/07/2018 | 07:46 PM  | View count: 61
Ngày 02/7/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 515/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Giáp Bát - BX Hoằng...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến ố định (BX Giáp Bát - BX Sầm Sơn)

Ngày đăng 02/07/2018 | 07:43 PM  | View count: 62
Ngày 02/7/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 514/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến ố định (BX Giáp Bát - BX Sầm Sơn).

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/06/2018 | 06:16 PM  | View count: 95
Sở GTVT Hà Nội nhận được Thông báo số 1179/TB-SGTVT ngày 20/6/2018 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (Công ty TNHH...

Niêm yết Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/06/2018 | 06:11 PM  | View count: 70
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 02/CVNT ngày 11/6/2018 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Niêm yết Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/06/2018 | 06:09 PM  | View count: 76
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 01/CVNT ngày 11/6/2018 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Thái Bình)

Ngày đăng 28/06/2018 | 06:03 PM  | View count: 51
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 0262/2018 ngày 13/6/2018 của Công ty cổ phần du lịch thương mại và đầu tư Thiên Trường thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Cửa Ông)

Ngày đăng 26/06/2018 | 06:00 PM  | View count: 62
Ngày 22/6/2018, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 2807/SGTVT-QLVT&PT ngày 08/6/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Sơn, Công ty TNHH TM Đức...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Cẩm Phả)

Ngày đăng 26/06/2018 | 05:58 PM  | View count: 47
Ngày 22/6/2018, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 2820/SGTVT-QLVT&PT ngày 08/6/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Sơn đăng ký giảm số chuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Cửa Ông)

Ngày đăng 26/06/2018 | 05:55 PM  | View count: 36
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 2858/SGTVT-QLVT&PT ngày 12/6/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc đơn vị vận tải đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến bến xe Cửa Ông-bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Móng Cái)

Ngày đăng 26/06/2018 | 05:53 PM  | View count: 50
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 2753/TB-SGTVT&PT ngày 05/6/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến bến xe Yên Nghĩa-bến xe Móng Cái.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2018 | 05:51 PM  | View count: 49
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2016/SGTVT-QLVT ngày 18/6/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc doanh nghiệp khai thác thành công cho phương tiện khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2018 | 05:45 PM  | View count: 53
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1665/SGTVT-VT ngày 08/6/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Nước...

Niêm yết Công ty TNHH dịch vụ ô tô Đại Duy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/06/2018 | 05:03 PM  | View count: 55
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 938/SGTVT-QLVTPTNL ngày 11/6/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Đại Duy đăng ký khai thác tuyến BX Nước Ngầm-BX Trực Ninh.

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh