Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Nam Trực)

Ngày đăng 06/08/2018 | 05:59 PM  | View count: 36
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1272/SGTVT-QLVTPTNL ngày 27/7/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần vận tải Nam Trực đăng ký khai thác tuyến BX Yên Nghĩa-BX Nam Trực.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 06/08/2018 | 05:55 PM  | View count: 50
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1265/SGTVT-QLVTPTNL ngày 26/7/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần vận tải Nam Trực đăng ký khai thác tuyến BX Yên Nghĩa-BX Nghĩa Hưng.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Con Cuông)

Ngày đăng 06/08/2018 | 05:52 PM  | View count: 54
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2254/SGTVT-VT ngày 01/8/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty TNHH TM...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 06/08/2018 | 05:48 PM  | View count: 23
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2117/SGTVT-VT ngày 31/7/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Hợp tác xã vận tải hành khách Đồng Tâm thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Bắc Thanh Hóa)

Ngày đăng 02/08/2018 | 06:19 PM  | View count: 43
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 03-07/VT-HS ngày 04/7/2018 của Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Quỹ Nhất)

Ngày đăng 01/08/2018 | 06:14 PM  | View count: 54
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1264/SGTVT-QLVTPTNL ngày 26/7/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến BX Nghĩa Hưng-BX Yên...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hương Khê)

Ngày đăng 01/08/2018 | 06:11 PM  | View count: 45
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 07/TBVK ngày 20/7/2018 của Công ty TNHH Việt Khánh Travel NA thông báo giảm số chuyến xe chạy tuyến vận tải hành khách cố định tuyến BX Nước Ngầm-BX Hương Khê và...

Thống báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên Nghĩa - BX Điện Biên)

Ngày đăng 01/08/2018 | 04:39 PM  | View count: 56
Ngày 01/8/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 598/TB-SGTVT vê việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Yên Nghĩa - BX Điện...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 01/08/2018 | 04:33 PM  | View count: 85
Ngày 01/8/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 599/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty TNHH vận tải...

Thông báo: Đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Mỹ Đình - BX Mường Lay)

Ngày đăng 31/07/2018 | 11:18 AM  | View count: 57
Ngày 31/7/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 595/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Mỹ...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX La Tiến và BX Gia Lâm-BX Triều Dương)

Ngày đăng 23/07/2018 | 06:16 PM  | View count: 49
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1402/SGTVT-QLVT&PT ngày 13/7/2018 của Sở GTVT Hưng Yên về việc Công ty TNHH vận tải – thực phẩm Hoàng Vinh điều chỉnh giờ xe xuất bến và tăng số chuyến chạy xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Bắc Vinh)

Ngày đăng 23/07/2018 | 06:11 PM  | View count: 67
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2097/SGTVT-VT ngày 17/7/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc thông báo Công ty TNHH TM&DV ô tô Vinh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 23/07/2018 | 06:08 PM  | View count: 90
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1189/SGTVT-QLVTPTNL ngày 17/7/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Công ty cổ phần vận tải Nam Trực đăng ký khai thác tuyến BX Sơn Tây-BX Thịnh Long.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Bắc Vinh)

Ngày đăng 19/07/2018 | 06:13 PM  | View count: 53
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2019/SGTVT-VT ngày 11/7/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã vận...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng xe khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Đô Lương)

Ngày đăng 19/07/2018 | 11:11 AM  | View count: 82
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 43/2018 ngày 03/7/2018 của Hợp tác xã dịch vụ vận tải và thương mại Miền Tây thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 17/07/2018 | 11:07 AM  | View count: 53
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1089/TB-SGTVT ngày 04/7/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX LT Đắk Nông)

Ngày đăng 17/07/2018 | 11:03 AM  | View count: 33
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1409/TB-SGTVT ngày 05/7/2018 của Sở GTVT Đắk Nông thông báo Hợp tác xã dịch vụ vận tải và du lịch Nghĩa Bình đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh giờ xe xuất bến tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Hà Tĩnh)

Ngày đăng 17/07/2018 | 10:44 AM  | View count: 49
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1871/SGTVT-VT ngày 05/7/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo CN Công ty TNHH Văn Minh tại Hà Tĩnh điều chỉnh giờ xe xuất bến tuyến vận tải hành khách cố định bằng...

Thống báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 16/07/2018 | 04:03 PM  | View count: 90
Ngày 16/7/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 553/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty TNHH vận tải...

Thông báo: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây - BX Thanh Hà)

Ngày đăng 13/07/2018 | 10:30 AM  | View count: 63
Ngày 13/7/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 549/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Sơn Tây...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh