Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 18/02/2019 | 06:39 PM  | View count: 27
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 194/TB-SGTVT ngày 30/01/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Giao Thủy điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Sông Lô)

Ngày đăng 14/02/2019 | 02:31 PM  | View count: 36
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 176/TB-SGTVT ngày 28/01/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo Công ty TNHH MTV vận tải và xây dựng Bảo Khánh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TP. Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 14/02/2019 | 09:06 AM  | View count: 28
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 221/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 29/01/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 12/02/2019 | 09:03 AM  | View count: 30
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 214/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 28/01/2019 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX TP. Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 12/02/2019 | 08:59 AM  | View count: 26
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 175/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 22/01/2019 của Sở GTVT Điện Biên thông báo Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Móng Cái)

Ngày đăng 11/02/2019 | 10:16 AM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 275/TB-SGTVT ngày 15/01/2019 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc thông báo Hợp tác xã dịch vụ vận tải ô tô Gia Khánh đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đô Lương)

Ngày đăng 11/02/2019 | 10:13 AM  | View count: 44
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 230/SGTVT-VT ngày 24/01/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Điện Biên Phủ)

Ngày đăng 11/02/2019 | 10:05 AM  | View count: 36
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 169/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 22/01/2019 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo Hợp tác xã vận chuyển hành khách, HH&DV đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hồng Tiên)

Ngày đăng 30/01/2019 | 11:18 AM  | View count: 48
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 167/TB-SGTVT ngày 22/01/2019 của Sở GTVT Sơn La thông báo về việc Công ty TNHH TM&DV Hồng Tiên đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hưng Hà)

Ngày đăng 29/01/2019 | 08:00 PM  | View count: 43
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 24/TB-SGTVT ngày 22/01/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Hương đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Hương Khê)

Ngày đăng 29/01/2019 | 07:30 PM  | View count: 53
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 156/SGTVT-VT ngày 16/01/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo về việc Công ty TNHH Quyết Thắng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Sông Lô)

Ngày đăng 29/01/2019 | 05:00 PM  | View count: 41
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 110/TB-SGTVT ngày 16/01/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo về việc tiếp nhận hồ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (Công ty TNHH MTV...

Chấp hành điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/01/2019 | 09:49 AM  | View count: 705
Ngày 28/01/2019, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 828/SGTVT-QLVT về việc chấp hành điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hồng Tiên)

Ngày đăng 28/01/2019 | 01:00 PM  | View count: 33
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 111/TB-SGTVT ngày 15/01/2019 của Sở GTVT Sơn La về việc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La Hồng Tiên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng...

THÔNG BÁO: Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 28/01/2019 | 10:07 AM  | View count: 75
Ngày 28/01/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành thông báo số 783/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (Công ty...

Thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo đảm trật tự ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 28/01/2019 | 10:00 AM  | View count: 111
Ngày 28/01/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 776/SGTVT-QLVT về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo đảm trật tự ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hưng Hà)

Ngày đăng 23/01/2019 | 07:00 PM  | View count: 39
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 23/TB-SGTVT ngày 22/01/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo công ty cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Sông Lô)

Ngày đăng 23/01/2019 | 01:30 PM  | View count: 29
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 91/TB-SGTVT ngày 15/01/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc thông báo Công ty TNHH Tân Phát Vượng đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 22/01/2019 | 03:11 PM  | View count: 48
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 09/TB-SGTVT ngày 15/01/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH vận tải dịch vụ thương mại Đức Chinh đăng ký khai thác tuyến bến xe Gia Lâm-bến xe Thái...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 22/01/2019 | 02:56 PM  | View count: 44
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 21/SGTVT-QLVTPTNL ngày 05/01/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Giap Thủy đăng ký khai thác tuyến bến xe Giao Thủy-bến xe Yên Nghĩa

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh