Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Bồng Tiên, BX Giáp Bát-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 18/10/2018 | 11:03 AM  | View count: 62
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 307/TB-SGTVT ngày 10/10/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Ngân Sơn đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Đô Lương)

Ngày đăng 16/10/2018 | 12:51 PM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 15/VP-Cty ngày 21/8/2018 của Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh thông báo xe ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến: bến xe Nước Ngầm (Hà...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Bình An)

Ngày đăng 16/10/2018 | 12:30 PM  | View count: 39
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2208/TB-SGTVT ngày 10/10/2018 của Sở GTVT Hòa Bình về việc công bố thông tin Hợp tác xã vận tải Sông Đà đăng ký ngừng khai thác tuyến VTHKLT: tuyến bến xe Yên...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Bồng Tiên, BX Giáp Bát-BX Thái Thụy)

Ngày đăng 16/10/2018 | 12:16 PM  | View count: 49
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 306/TB-SGTVT ngày 10/10/2018 của Sở GTVT Thái Bình thông báo công ty cổ phần xe khách Thái Bình ngừng khai thác và giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Lạc Sơn)

Ngày đăng 16/10/2018 | 12:07 PM  | View count: 56
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2207/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 10/10/2018 của Sở GTVT Hòa Bình thông báo về việc Hợp tác xã vận tải Hoàng Kim điều chỉnh giờ xe xuất bến tuyến vận tải hành khách,...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Móng Cái)

Ngày đăng 15/10/2018 | 12:46 PM  | View count: 34
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 5640/SGTVT-QLVT&PT ngày 18/9/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh thông báo về việc Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải ô tô Ka Long đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 15/10/2018 | 12:41 PM  | View count: 33
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1715/TB-SGTVT ngày 02/10/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty cổ phần vận tải Nam Trực điều chỉnh phương án khai thác tuyến bến xe Nghĩa Hưng-bến...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh giờ xe xuất bến tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Nghi Sơn, BX Giáp Bát-BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 15/10/2018 | 12:35 PM  | View count: 31
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3566/SGTVT-QLVT, 3567/SGTVT-QLVT ngày 02/10/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn điều chỉnh phương án khai thác tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Sơn Hải)

Ngày đăng 15/10/2018 | 12:11 PM  | View count: 56
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3015/SGTVT-VT ngày 05/10/2018 của Sở GTVT Nghệ An thông báo về việc Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Phối hợp trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 15/10/2018 | 10:35 AM  | View count: 10
Ngày 15/1/2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 6856/SGTVT-QLVT gửi Sở Giao thông vận tải Nghệ An về việc phối hợp trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:27 AM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1688/TB-SGTVT ngày 26/9/2018 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác thành công tuyến BX Nước Ngầm-BX Giao Thủy.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Trung tâm Đà Nẵng)

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:18 AM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3963/TB-SGTVT ngày 28/9/2018 của Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Lạc Sơn)

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:14 AM  | View count: 32
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2107/TB-SGTVT ngày 27/8/2018 của Sở GTVT Hòa Bình thông báo về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:04 AM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3536/SGTVT-QLVT ngày 01/10/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xê ô tô, tuyến Hà Nội – Thanh...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Khánh Thành)

Ngày đăng 09/10/2018 | 09:51 AM  | View count: 25
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 103/CV-HP ngày 02/10/2018 của Công ty TNHH Hiền Phước về việc tạm ngừng xe khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Đông)

Ngày đăng 05/10/2018 | 11:23 AM  | View count: 44
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 10825/SGTVT-VTĐB ngày 28/9/2018 của Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh thông báo đơn vị đăng ký điều chỉnh giờ xe xuất bến khai thác tuyến vận tải hành khách thành công.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Sơn Hải)

Ngày đăng 04/10/2018 | 02:39 PM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2803/SGTVT-VT ngày 18/9/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Ba Đồn)

Ngày đăng 04/10/2018 | 02:34 PM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2436/TB-SGTVT ngày 28/9/2018 của Sở GTVT Quảng Bình thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác của Hợp tác xã vận tải Phú Thành Tuyên Minh hoạt động tuyến vận...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Yên Cát)

Ngày đăng 01/10/2018 | 09:51 AM  | View count: 46
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3478/TB-SGTVT ngày 25/9/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Phía bắc Buôn ma Thuột)

Ngày đăng 01/10/2018 | 09:50 AM  | View count: 51
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1373/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 17/9/2018 của Sở GTVT Đắk Lắk thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh