Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị điều chỉnh tạm thời cắt, giảm chuyến/lượt tuyến VTHKLT bằng xe ô tô Hà Nội – Lào Cai
Ngày đăng 24/05/2021 | 3:47 PM

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 22/2021-HSHV, ngày 07/05/2021 của CN Hà Nội Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân về việc điều chỉnh tạm thời biểu đồ chạy xe trên tuyến Hà Nội –Lào Cai do ảnh hưởng dịch COVID-19 và phương án khai thác tuyến vận tải hành khách số 37/2021/PA-CNHNHSHV ngày 21/05/2021 kèm theo.

Căn cứ Văn bản số 1382/TCĐBVN-VT ngày 11/03/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh COVID – 19;
Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và tình hình dịch COVID – 19 có diễn biến hết sức phức tạp, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:
1. Cho phép CN Hà Nội Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân được tạm thời cắt, giảm chuyến xe trên tuyến đến hết ngày 31/05/2021 :
- Cắt 05 chuyến xe/ngày trong biểu đồ 07 chuyến xe/ngày, còn hoạt động 02 chuyến xe/ngày theo các nốt (giờ) : 07h15, 16h20 xuất bến tại bến xe Yên Nghĩa; tương ứng 13h30, 8h45 xuất bến tại bến xe Trung tâm Lào Cai trên tuyến vận tải khách cố định bến xe Trung tâm Lào Cai (Lào Cai) đi bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) và ngược lại;
- Cắt 03 chuyến xe/ngày trong biểu đồ 03 chuyến xe/ngày (dừng toàn bộ các nốt giờ 14h00, 22h00, 23h15 xuất bến tại bến xe Yên Nghĩa; tương ứng 08h00, 13h00, 22h30 xuất bến tại bến xe Sa Pa) trên tuyến vận tải khách cố định bến xe Sa Pa (Lào Cai) đi bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) và ngược lại;
- Cắt 06 chuyến xe/ngày trong biểu đồ 11 chuyến xe/ngày, còn hoạt động 04 chuyến xe/ngày theo các nốt (giờ) : 07h20, 09h45, 13h00, 18h40 xuất bến tại bến xe Gia Lâm; tương ứng 16h30, 14h30, 10h30, 05h15 xuất bến tại bến xe Trung tâm Lào Cai trên tuyến vận tải khách cố định bến xe Trung tâm Lào Cai (Lào Cai) đi bến xe Gia Lâm (Hà Nội) và ngược lại.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải phải quán triệt yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) và chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và Địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID – 19; Thực hiện nghiêm túc hành trình, lịch trình, giá vé, cước hành lý … theo đúng phương án số 37/2021/PA-CNHNHSHV do đơn vị xây dựng.
2. CN Hà Nội Công ty TNHH vận tải Hà Sơn – Hải Vân có trách nhiệm làm việc cụ thể với bến xe hai đầu tuyến và thực hiện niêm yết, thông báo các nội dung khai thác tuyến nêu trên cho hành khách đi xe theo quy định.
Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội thông báo và đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện . /.

2227 /SGTVT-QLVT

Sở GTVT Hà Nội

 

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh