Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Bố Hạ - BX Yên Nghĩa của HTX GTVT Yên Thế
Ngày đăng 12/11/2020 | 6:35 PM

Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2119/SGTVT-QLVTPT&NL của Sở Giao thông vận tải Bắc Giang v/v giảm tần suất tuyến cố định Bắc Giang - Hà Nội của HTX GTVT Yên Thế.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

Xem chi tiết tại đây.

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh