Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến BX Minh Lộc - BX Sơn Tây của HTX ô tô VTHK Vạn Lộc
Ngày đăng 12/11/2020 | 6:30 PM

Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4685/SGTVT-QLVT ngày 4/11/2020 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc Chấp thuận cho HTX ô tô VTHK vạn lộc giảm số chuyến khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

Xem chi tiết tại đây.

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh