Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo tuyến cố định BX Yên Nghĩa - BX Sơn La và ngược lại của Cty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân
Ngày đăng 09/11/2020 | 11:15 AM

Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản đăng ký khai thác tuyến số 131/2020/ĐK-CNLDHV ngày 22/10/2020 của Chi nhánh Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách BX Yên Nghĩa (Hà Nội) - BX Sơn La (Sơn La) và ngược lại.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.
Xem thông tin chi tiết văn bản số 4039/TB-SGTVT: tải về.

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh