Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến Hà Nội - Quảng Ninh của HTX dịch vụ vận tải Thanh Sơn
Ngày đăng 21/08/2020 | 9:40 AM

Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 219/TB-SGTVT ngày 10/8/2020 của HTX dịch vụ vận tải Thanh Sơn về việc thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến VTHK cố định trong đó có nội dung ngừng các giờ xe xuất trên tuyến VTHK Hà Nội - Quảng Ninh.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe oto, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Xem chi tiết văn bản số 219/TB-SGTVT tại đây.

Sở GTVT Hà Nội

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh