Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô tuyến Thái Bình - Hà Nội của Công ty TNHH vận tải bus Hải Phòng
Ngày đăng 07/09/2020 | 2:33 PM

Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 141/TB-SGTVT ngày 01/9/2020 của Sở GTVT Thái Bình về việc thông báo đơn vị vận tải ngừng khai thác cố định.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

Xem chi tiết tại đây.

Sở GTVT Hà Nội

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh