Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết về đăng ký khai thác tuyến VTHK bằng xe ô tô theo BX Yên Nghĩa - BX Lạc Sơn (Hòa Bình) và ngược lại của HTX vận tải Hải Thịnh
Ngày đăng 28/08/2020 | 3:51 PM

Ngày 28/8/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3467/TB-SGTVT về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô BX Yên Nghĩa - BX Lạc Sơn (Hòa Bình) và ngược lại của HTX vận tải Hải Thịnh.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.
Xem thông tin chi tiết văn bản số 3467/TB-SGTVT: tải về

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh