Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Thái Thụy)
Ngày đăng 18/12/2019 | 11:06 AM  | View count: 51

Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 259/TB-SGTVT ngày 13/12/2019 của Sở GTVT Thái Bình về việc Xí nghiệp vận tải hành khách Thái Thụy ngừng khai thác tuyến bến xe Giáp Bát – bến xe Thái Thụy và băn bản số 260/TB-SGTVT ngày 13/12/2019 của Sở GTVT Thái Bình thông báo Xí nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Giáp Bát - bến xe Thái Thụy

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện

Xem thông tin chi tiết văn bản 259/TB-SGTVTtải về; văn bản 260/TB-SGTVTtải về

Sở GTVT HN

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh